Verbind je met ons

Zakelijk

Nieuwe EU-regels zullen het voor bedrijven gemakkelijker maken om miljoenen euro's aan grensoverschrijdende schulden terug te vorderen

DELEN:

gepubliceerd

on

5020ec179039a897e9972a399b93f9f3Nieuwe EU-regels die het voor bedrijven gemakkelijker maken om claims over de grenzen heen te innen, zijn vandaag (13 mei) aangenomen door de EU-ministers. De lidstaten in de Raad Algemene Zaken hebben hun handtekening gezet onder de overeenkomst die onlangs met het Europees Parlement is bereikt om een ​​Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen in te voeren (MEMO / 14 / 101) – een verordening die rechtstreeks van toepassing zal zijn in de lidstaten (behalve in Groot-Brittannië en Denemarken, die op dit gebied een opt-out hebben). Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen is in wezen een Europese procedure die bedrijven zal helpen miljoenen aan grensoverschrijdende schulden terug te vorderen, waardoor crediteuren beslag kunnen leggen op het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de debiteur. Het voorstel was in juli 2011 door de Europese Commissie gedaan (IP / 11 / 923).

"Elke euro telt: kleine en middelgrote ondernemingen vormen de ruggengraat van de Europese economieën en vormen 99% van de bedrijven in de EU. Ongeveer 1 miljoen van hen worden geconfronteerd met problemen met grensoverschrijdende schulden. In economisch moeilijke tijden hebben bedrijven snelle oplossingen nodig om uitstaande schulden terugvorderen. Dit is precies waar het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen over gaat", zei Johannes Hahn, commissaris verantwoordelijk voor Justitie tijdens het verkiezingsverlof van vicepresident Viviane Reding. “De goedkeuring van vandaag is goed nieuws voor het Europese MKB en de economie. Dankzij deze nieuwe regels zullen kleine bedrijven niet langer gedwongen worden om dure en verwarrende rechtszaken in het buitenland te voeren.”

Terwijl de interne markt van de EU bedrijven in staat stelt grensoverschrijdende handel te drijven en hun inkomsten te vergroten, worden momenteel ongeveer 1 miljoen kleine bedrijven geconfronteerd met problemen met grensoverschrijdende schulden. Jaarlijks wordt tot €600 miljoen aan schulden onnodig afgeschreven omdat bedrijven het te intimiderend vinden om dure, verwarrende rechtszaken in het buitenland aan te spannen. Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen zal helpen schulden over de grenzen heen in te vorderen door te voorkomen dat debiteuren hun activa naar een ander land verplaatsen terwijl de procedures om een ​​oordeel ten gronde te verkrijgen en ten uitvoer te leggen aan de gang zijn. Het zou aldus de vooruitzichten op een succesvolle inning van grensoverschrijdende schulden verbeteren. Na publicatie in het Publicatieblad – het Statuutboek van de EU, verwacht in juni 2014, zal de verordening rechtstreeks van toepassing zijn in de lidstaten (behalve in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken).

Achtergrond

Het nieuwe Europese bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen zal het crediteuren mogelijk maken onder dezelfde voorwaarden beslag te leggen op bankrekeningen in alle lidstaten van de EU (behalve Groot-Brittannië en Denemarken, waar de nieuwe EU-regels niet van toepassing zijn). Belangrijk is dat er geen verandering zal komen in de nationale systemen voor het aanhouden van fondsen. De schuldeisers zullen voor deze Europese procedure kunnen kiezen om vorderingen in het buitenland in andere EU-landen te innen. De nieuwe procedure is een voorlopige beschermingsprocedure. Om het geld daadwerkelijk in handen te krijgen, zal de schuldeiser altijd een definitief oordeel over de zaak moeten verkrijgen in overeenstemming met het nationale recht of via een van de vereenvoudigde Europese procedures, zoals de Europese procedure voor geringe vorderingen.

Het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen zal voor de schuldeiser beschikbaar zijn als alternatief voor de procedures die krachtens het nationale recht bestaan. Het heeft een beschermend karakter, wat inhoudt dat het alleen de rekening van de schuldenaar blokkeert, maar niet toestaat dat er geld aan de schuldeiser wordt uitbetaald. De procedure zal alleen van toepassing zijn op grensoverschrijdende gevallen. Het voorziet in gemeenschappelijke regels met betrekking tot de jurisdictie, voorwaarden en procedure voor het uitvaardigen van een bevel; een bevel tot openbaarmaking met betrekking tot bankrekeningen; hoe dit moet worden afgedwongen door nationale rechtbanken en autoriteiten; en rechtsmiddelen voor de schuldenaar en andere elementen van de bescherming van de gedaagde.

De Commissie juridische zaken (JURI) van het Europees Parlement heeft vóór het voorstel van de Commissie gestemd (MEMO / 13 / 481) in mei 2013. De ministers bespraken het voorstel tijdens de bijeenkomst van de Raad Justitie op 6 juni 2013 en bereikten op 6 december 2013 een algemene oriëntatie (SPEECH / 13 / 1029). Het Europees Parlement heeft tijdens een plenaire stemming in april 2014 zijn steun betuigd aan het voorstel (zie MEMO / 14 / 308).

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending