Verbind je met ons

Ontwikkelingslanden

De EU moet de rol van de particuliere sector op het gebied van inclusieve groei in ontwikkelingslanden versterken

DELEN:

gepubliceerd

on

afbeelding-door-Katrina-Tuliao-via-Flickr-Creative-CommonsEen nieuw EU-beleidsdocument – ​​formeel bekend als 'een mededeling' - waarin de rol van de particuliere sector in de voorhoede van de internationale ontwikkeling in haar partnerlanden wordt uiteengezet, is vandaag (13 mei) door de Europese Commissie aangenomen.

De particuliere sector zorgt voor ongeveer 90% van de werkgelegenheid in ontwikkelingslanden en is daarmee een essentiële partner in de strijd tegen armoede. Het is ook nodig als investeerder in duurzame landbouwproductie als de wereld de uitdaging wil aangaan om in 9 2050 miljard mensen te voeden. In veel ontwikkelingslanden zal de uitbreiding van de particuliere sector, met name micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, MSME’s) is een krachtige motor van economische groei en de belangrijkste bron van banencreatie. De mededeling schetst een nieuw strategisch kader om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de particuliere sector in ontwikkelingslanden een positieve impact hebben op de samenleving – en in het bijzonder op vrouwen, jongeren en de armen.

Commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs zei: "De particuliere sector heeft een cruciale rol te spelen bij het helpen van mensen om uit de armoede te komen, maar we moeten ervoor zorgen dat de hele samenleving er profijt van heeft, en niet slechts een enkeling. Daarom is de nieuwe mededeling van vandaag zo belangrijk – ervoor zorgen dat bedrijven een gunstig klimaat vinden om meer en verantwoorder te investeren in ontwikkelingslanden om iedereen te helpen genieten van de economische kansen die de particuliere sector kan bieden."

In de nieuwe mededeling worden twaalf concrete acties voorgesteld om bijvoorbeeld het regelgevingsklimaat voor bedrijven in partnerlanden te verbeteren, de bedrijfsontwikkeling te ondersteunen en de toegang tot financiering te vergroten, met de nadruk op micro-, kleine en middelgrote bedrijven in de formele en informele sector, die spelen een bijzonder cruciale rol bij het scheppen van werkgelegenheid. De mededeling identificeert ook acties op andere gebieden, zoals duurzame energie, duurzame landbouw, infrastructuur en de groene sectoren, waar de betrokkenheid van de particuliere sector de ontwikkelingshulp van de EU effectief kan aanvullen en waarde kan toevoegen, onder meer door het gebruik van blending (het combineren van subsidies en leningen).

Het bevorderen van verantwoorde investeringen in ontwikkelingslanden, duurzame handel en inclusieve investeringen in markten met lage inkomens worden ook benadrukt als een belangrijke prioriteit om de positieve impact van de particuliere sector op de ontwikkeling te maximaliseren. Momenteel zijn naar schatting 60-80% van de bedrijven in ontwikkelingseconomieën informele bedrijven. Zij vertegenwoordigen een enorm potentieel voor groei en werkgelegenheid, en het feit dat zij buiten het formele recht opereren, mag hen niet uitsluiten van steun via ontwikkelingshulp.

In de mededeling wordt ook voorgesteld om de EU-steun voor het verhogen van de productiviteit en de arbeidsomstandigheden in de informele economie op te voeren en landen waar mogelijk te helpen over te stappen naar een formele economie. Dit kan worden gedaan door het aanbieden van training en expertise aan informele ondersteunende organisaties, zoals producentenverenigingen, of door bij te dragen aan een veiliger werkomgeving en gemakkelijker toegang tot markten, financiën, infrastructuur en sociale diensten.

Achtergrond

advertentie

Na de erkenning van de particuliere sector als belangrijkste partner in de ontwikkelingssamenwerking van de EU in de Agenda voor Verandering van 2011 (de blauwdruk om het ontwikkelingsbeleid te heroriënteren en prioriteit te geven aan de landen en sectoren die het meest in nood zijn), kijkt deze alomvattende strategie verder dan publieke interventies op dit gebied. van de ontwikkeling van de particuliere sector om ook het potentieel van nauwere betrokkenheid van de particuliere sector bij ontwikkeling te benutten als onderdeel van de kernactiviteiten van bedrijven.

De Europese Commissie is een zeer actieve partner geweest bij het ondersteunen van het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat en de ontwikkeling van lokaal ondernemerschap in de partnerlanden. De afgelopen tien jaar bedroeg de steun van de Commissie voor de ontwikkeling van de particuliere sector gemiddeld 350 miljoen euro per jaar.

Met de oprichting van regionale blendingfaciliteiten is de Commissie ook begonnen met de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de uitvoering van de ontwikkelingsdoelstellingen van de particuliere sector. De EU begint ook innovatieve financiële instrumenten te gebruiken, zoals garanties om de kredietverlening aan het MKB door commerciële banken te stimuleren, en risicokapitaal om te investeren in fondsen die leningen verstrekken aan of investeren in energie-efficiëntieprojecten voor het MKB.

Meer informatie

Mededeling: Een sterkere rol van de particuliere sector bij het verwezenlijken van inclusieve en duurzame groei in ontwikkelingslanden
Nieuwe EU-mededeling over de particuliere sector MEMO / 14 / 345
Website van DG Ontwikkeling en Samenwerking – EuropeAid

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending