Verbind je met ons

werk

Werkgelegenheid: Commissie verheugd over aanneming door Raad van de detacheringsrichtlijn

DELEN:

gepubliceerd

on

Fairfax_082912_247.JPGThe European Commission has welcomed today’s (13 May) definitive adoption by the EU’s Council of Ministers of new measures to better enforce EU rules on the posting of workers. The new Posting of Workers Enforcement Directive will safeguard respect for posted workers’ rights in practice and strengthen the legal framework for service providers. member states have to implement the new Enforcement Directive in their national legislation no later than two years and twenty days after its publication in the EU’s Official Journal.

“The adoption of the Directive to enforce EU rules on posted workers sends a clear signal on the eve of the European elections that Europe does not accept fraud or abuse at the expense of posted workers or other forms of ‘social dumping’, said Employment, Social Affairs and Inclusion Commissioner László Andor. “I urge member states to implement these rules as soon as possible and welcome steps to take such measures already announced by France.”

Strong safeguards to protect the rights of posted workers and to prevent ‘social dumping’ are laid down in the 1996 Richtlijn gedetacheerde werknemers (96 / 71 / EG) that presents a core of mandatory rules regarding the terms and conditions of employment to be applied to an employee posted to work in another member state. The new Enforcement Directive will help to ensure that these rules are better applied in practice, especially in some sectors such as construction and road haulage, where for example so-called ‘letter box’ companies (without any real economic activity in their ‘home’ country) have been using false ‘posting’ to circumvent national rules on social security and labour conditions. It will also improve the protection of posted workers’ rights by preventing fraud, especially in subcontracting chains where posted workers’ rights are sometimes not respected.

Met name de Handhavingsrichtlijn:

 1. Vergroot het bewustzijn van werknemers en bedrijven over hun rechten en plichten met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden;
 2. improves co-operation between national authorities in charge of posting (obligation to respond to requests for assistance from competent authorities of other member states – a two working day time limit to respond to urgent requests for information and a 25 working day time limit for non-urgent requests);
 3. clarifies the definition of posting so as to increase legal certainty for posted workers and service providers, while at the same time tackling ‘letter-box’ companies that use posting to circumvent the law;
 4. definieert de verantwoordelijkheden van de lidstaten om de naleving van de regels vastgelegd in de richtlijn van 1996 te controleren (de lidstaten wijzen specifieke handhavingsautoriteiten aan die verantwoordelijk zijn voor het controleren van de naleving; en de lidstaten waar dienstverleners gevestigd zijn, moeten de nodige toezicht- en handhavingsmaatregelen nemen);
 5. vereist dat detacherende bedrijven:
 • een contactpersoon aanwijzen die contact onderhoudt met de handhavingsautoriteiten;
 • hun identiteit opgeven, het aantal te detacheren werknemers, de begin- en einddatum van de detachering, het adres van de werkplek en de aard van de diensten;
 • het beschikbaar houden van basisdocumenten zoals arbeidsovereenkomsten, loonstroken en urenstaten van gedetacheerde werknemers;
 • verbetert de handhaving van rechten en de behandeling van klachten, door zowel de ontvangende als de thuislidstaten te verplichten ervoor te zorgen dat gedetacheerde werknemers, met de steun van vakbonden en andere geïnteresseerde derde partijen, klachten kunnen indienen en juridische en/of administratieve stappen kunnen ondernemen tegen hun werkgevers als hun rechten niet worden gerespecteerd, en;
 • zorgt ervoor dat administratieve sancties en boetes die door een lidstaat aan dienstverleners worden opgelegd wegens het niet naleven van de vereisten van de richtlijn uit 1996, kunnen worden afgedwongen en teruggevorderd in een andere lidstaat. Sancties voor het niet naleven van de richtlijn moeten effectief, evenredig en afschrikkend zijn.

Achtergrond

Het recht van bedrijven om diensten aan te bieden in een andere EU-lidstaat, en om tijdelijk werknemers te detacheren om die diensten te verlenen, is gebaseerd op artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Het bestaan Richtlijn terbeschikkingstelling van werknemers (Richtlijn 96/71/EG) put in place safeguards to protect the social rights of posted workers and to prevent social dumping requiring member states to ensure that posted workers are subject to the host country’s laws, regulations or administrative provisions concerning:

advertentie
 1. Maximale werkperioden en minimale rustperioden
 2. minimaal betaalde jaarlijkse vakantie;
 3. minimumlonen, inclusief tarieven voor overuren;
 4. voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers, met name de terbeschikkingstelling van werknemers door uitzendondernemingen;
 5. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
 6. beschermende maatregelen in de arbeidsvoorwaarden van zwangere vrouwen of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren, en;
 7. gelijke behandeling van mannen en vrouwen en andere bepalingen inzake non-discriminatie.

Meer informatie

Zie ook MEMO / 14 / 344
Nieuwsbericht op de website van DG EMPL

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending