Verbind je met ons

Concurrentie

Concurrentie: Hoe mededingingsbeleid bijdraagt ​​aan de versterking van het concurrentievermogen

DELEN:

gepubliceerd

on

afbeeldingenUit het rapport van de Europese Commissie uit 2013 over het mededingingsbeleid blijkt dat handhaving van de mededingingsregels de groei en het concurrentievermogen in de hele EU helpt bevorderen. Handhaving van de antitrustregels voorkomt dat dominante bedrijven concurrenten van de markt buitensluiten en schept de voorwaarden voor lagere inputprijzen voor de EU-industrie.

Concentratiecontrole houdt de markten open en efficiënt. Het staatssteunbeleid handhaaft een gelijk speelveld voor bedrijven op de interne markt en helpt publieke middelen te sturen naar groeibevorderende doelstellingen. Handhaving van de mededinging is ook een essentiële tegenhanger van regelgeving ex ante en een belangrijk instrument om de belangrijkste troef van de EU – de interne markt – in stand te houden.

In 2013 heeft de Commissie belangrijke beleidsinitiatieven voortgezet of voltooid:

– 2013 markeerde de tiende verjaardag van de goedkeuring van Verordening 1/2003, waarmee een nieuw tijdperk begon in de handhaving van de EU-antitrustregels. Als aanvulling hierop heeft de Commissie in juni een voorstel aangenomen voor een richtlijn om schadevorderingen wegens antitrustzaken te vergemakkelijken. De richtlijn zal obstakels wegnemen die slachtoffers van antitrustovertredingen er momenteel van weerhouden om voor de nationale rechtbanken compensatie te vragen en te verkrijgen voor de schade die zij hebben geleden (zie IP / 13 / 525). Het is de eerste keer dat de Commissie EU-wetgeving op dit gebied voorstelt. Het voorstel is inmiddels goedgekeurd door het Europees Parlement (zie IP / 14 / 455).

– Het initiatief voor de modernisering van het staatssteunbeleid (zie IP / 12 / 458), de eerste alomvattende hervorming van de staatssteunregels sinds de start ervan, heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt. Met name heeft de Commissie in juni 2013 nieuwe richtsnoeren inzake regionale steun aangenomen (zie IP / 13 / 569). In juli heeft de Raad twee verordeningen aangenomen: een verordening die de procedures efficiënter maakt, en een andere die de Commissie in staat stelt nieuwe categorieën steun vrij te stellen van voorafgaande aanmelding (zie IP / 12 / 1316).

– Rekening houdend met de manier waarop de crisis zich heeft ontwikkeld, heeft de Commissie haar crisisregels voor staatssteun aan banken aangepast (zie IP / 13 / 672 en MEMO / 13 / 886). Banken met een kapitaaltekort zullen een bijdrage van aandeelhouders en achtergestelde schulden moeten verkrijgen voordat zij hun toevlucht kunnen nemen tot staatskapitaal. Dit zal het speelveld tussen vergelijkbare banken in verschillende lidstaten gelijk maken en de fragmentatie van de financiële markten verminderen.

– In december 2013 heeft de Commissie nieuwe regels aangenomen om het toezicht op fusies te vereenvoudigen. Dit is een concreet voorbeeld van de inzet van de Commissie om de groei en het concurrentievermogen te bevorderen door de regeldruk voor bedrijven en burgers in de EU te verminderen (REFIT-initiatief IP / 13 / 891).

advertentie

In 2013 heeft de Commissie ook belangrijke mededingingsbesluiten genomen, onder meer in sectoren die van strategisch belang zijn voor de groei en het concurrentievermogen, zoals de financiële diensten, energie en de digitale economie:

– (EN) De Commissie is zeer actief gebleven in haar strijd tegen kartels, die consumenten kunnen schaden en het concurrentievermogen en de groeivooruitzichten van Europa kunnen aantasten door de inputkosten kunstmatig op te drijven. In het kader van haar lopende onderzoek naar auto-onderdelen heeft de Commissie in juli 2013 vijf leveranciers van auto-onderdelen beboet vanwege hun deelname aan kartels voor de levering van kabelbomen, die elektriciteit geleiden in auto’s, aan Toyota, Honda, Nissan en Renault (zie IP / 13 / 673).

– De Commissie heeft ook sancties opgelegd voor illegale overeenkomsten tussen farmaceutische bedrijven om de marktintroductie van generieke geneesmiddelen te vertragen (voor citalopram van Lundbeck, zie IP / 13 / 563; en Fentanyl, door Janssen-Cilag, zie IP / 13 / 1233). Dergelijke overeenkomsten kunnen zowel patiënten als overheidsbegrotingen schaden.

– (EN) De Commissie heeft grootschalige inspanningen geleverd om de transparantie van de financiële sector te vergroten. In december heeft de Commissie acht banken boetes opgelegd van in totaal ruim € 1.7 miljard wegens deelname aan kartels voor financiële derivaten op basis van de LIBOR- en EURIBOR-rentebenchmarks (zie IP / 13 / 1208). In juli 2013 stuurde de Commissie een mededeling van punten van bezwaar naar enkele van de grootste investeringsbanken ter wereld over een vermoedelijke samenzwering op de markt voor credit default swaps (CDS, zie IP / 13 / 630).

– Op het gebied van energie, een belangrijke input in alle economische sectoren, heeft de Commissie zich geconcentreerd op het vergemakkelijken van de toegang tot de energiemarkt en het aanmoedigen van investeringen. In deze context heeft de Commissie juridisch bindende toezeggingen aanvaard van ČEZ, de Tsjechische gevestigde elektriciteitsproducent (zie IP / 13 / 320). De Commissie streefde er ook naar om adequate prijzen te garanderen door onderzoek te blijven doen naar de elektriciteitsbeurzen (zie IP / 14 / 215 en IP / 14 / 214). In 2013 zijn nieuwe staatssteunregels van kracht geworden voor de beoordeling van emissierechten die zijn toegekend in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS). IP / 12 / 498) en de Commissie keurde nationale regelingen voor verschillende lidstaten goed. Deze regels zijn bedoeld om de impact van de klimaatveranderingsbepalingen op het industriële concurrentievermogen te beperken, vooral voor de energie-intensieve industrie.

– In de digitale economie, de ICT- en de mediasector zijn, gezien hun belang voor de economische groei en de snelheid van de technologische ontwikkelingen, een effectief concurrentiebeleid en effectieve handhaving van essentieel belang om potentiële tekortkomingen aan te pakken. De Commissie bleef handhavingsmaatregelen nemen tegen telecommunicatie-exploitanten die verdacht werden van concurrentiebeperkend gedrag en legde Telefónica en Portugal Telecom boetes op omdat ze hadden afgesproken niet met elkaar te concurreren op de Iberische telecommunicatiemarkten (zie IP / 13 / 39). De Commissie heeft ook aanzienlijke vooruitgang geboekt in haar onderzoek naar het mogelijke misbruik van dominante posities in de sectoren van online zoeken en adverteren (het Google-onderzoek – zie IP / 14 / 116) en van standaard essentiële patenten (SEP's) voor mobiele communicatie (zie IP / 14 / 489 en IP / 14 / 490).

Samenwerking met mededingingsautoriteiten over de hele wereld hielp bij het aanpakken van de uitdagingen die de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven met zich meebracht. De Commissie is beleidsdialogen blijven voeren met de mededingingsautoriteiten in een aantal landen om de convergentie op het gebied van de mededingingsregels te bevorderen en heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Zwitserland ondertekend, waardoor beide mededingingsagentschappen de informatie kunnen uitwisselen die zij hebben verkregen in hun respectieve onderzoeken (zogenaamde overeenkomst van de tweede generatie). In 2013 ondertekende de Commissie ook een Memorandum of Understanding voor samenwerking op het gebied van het mededingingsrecht met de Competition Commission of India.

De volledige tekst van het rapport uit 2013 over het mededingingsbeleid en het begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie zijn beschikbaar beschikbaar Hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending