Verbind je met ons

EU

Samenwerken aan veiligere wegen in Europa: tien hoogtepunten van de verkeersveiligheidsactiviteiten van de Commissie 2010-2014

DELEN:

gepubliceerd

on

moeder-kind-tekenHet verkeersveiligheidswerk in de EU heeft de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt. Tussen 2001 en 2010 is het aantal dodelijke slachtoffers op de wegen in de EU met in totaal 43% gedaald. Tussen 2010 en 2013 werd het met nog eens 17% verlaagd. Maar ieder verkeersdode is er één te veel, dus we moeten meer doen. Het strategische doel is om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren en ook om de inspanningen van de EU te richten op het terugdringen van ernstig verkeersgewonden. Om dit doel te bereiken is vastberaden en gezamenlijk optreden nodig van veel actoren op EU-, nationaal en lokaal niveau.

Op EU-niveau omvatten de acties van de afgelopen jaren de volgende tien hoogtepunten:

1. Europees rijbewijs

In januari 2013 werd het nieuwe Europese rijbewijs geïntroduceerd, in de vorm van een plastic 'creditcard', met een standaard Europees formaat en strengere beveiliging (IP 13 / 25). Het nieuwe rijbewijs bevat een aantal beveiligingskenmerken om fraudebestendig te maken en, belangrijker nog, het versterkt de bescherming van de meest kwetsbare weggebruikers door de leeftijdsgrens voor rijbewijzen voor de krachtigste motorfietsen te verhogen.

2. Aanpak verkeersovertredingen in het buitenland

Sinds november 2013 moeten de EU-lidstaten – met uitzondering van Denemarken, Ierland en het VK – de nieuwe grensoverschrijdende handhavingsrichtlijn implementeren1 (IP 14413 / 11), voor het vervolgen van verkeersovertredingen over de grenzen heen. De achtergrond van de richtlijn is dat niet-ingezeten bestuurders goed zijn voor 5% van het wegverkeer in de EU, maar ongeveer 15% van de snelheidsovertredingen. De grensoverschrijdende handhavingsrichtlijn creëert een mechanisme om de handhaving van de regels te vergemakkelijken door politiediensten in staat te stellen informatie uit te wisselen over een verkeersovertreder in een andere lidstaat.

3. Veiligere vrachtwagens

advertentie

In april 2013 heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld om fabrikanten in staat te stellen meer aerodynamische vrachtwagencabines te ontwikkelen die de veiligheid van kwetsbare weggebruikers zullen verbeteren (IP 13 / 328). Een meer afgeronde vorm verkleint het risico op ernstig letsel van voetgangers en fietsers bij een aanrijding met lage snelheid, typisch in een stedelijke omgeving. De verbeterde cabinevorm vergroot ook het gezichtsveld van de chauffeur. Het voorstel wordt momenteel besproken in het Europees Parlement en de Raad.

4. Strengere regels voor het testen van voertuigen om levens te redden

In maart 2014 keurde het Europees Parlement een actualisering goed van de periodieke technische keuringen, controles langs de weg van bedrijfsvoertuigen en kentekenbewijzen (Dagelijks nieuws 12/03/14). Belangrijke elementen van de nieuwe wet zijn onder meer verplichte EU-brede keuringen voor scooters en motorfietsen, het verhogen van de frequentie van periodieke technische keuringen voor oude voertuigen, het verhogen van de frequentie van keuringen voor auto's en bestelwagens met een uitzonderlijk hoge kilometerstand en het tegengaan van kilometerfraude.

5. eCall-uitrol vanaf 2015

Om de gevolgen van ernstige verkeersongevallen in de hele EU te helpen verzachten, heeft de Commissie voorstellen gepresenteerd om ervoor te zorgen dat tegen oktober 2015 alle nieuwe auto's bij een ernstig ongeval automatisch de hulpdiensten zullen bellen – het 'eCall'-systeem (IP 13 / 534). Het voorstel bepaalt dat alle nieuwe modellen personenauto's en lichte voertuigen zullen worden uitgerust met 112 eCall. Er zal ook de noodzakelijke infrastructuur worden gecreëerd voor de juiste ontvangst en afhandeling van eCalls in noodoproepcentra, waardoor de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van de EU-brede eCall-dienst worden gewaarborgd. Schattingen geven aan dat eCall de responstijden bij noodsituaties met 40% zou kunnen versnellen in stedelijke gebieden en met 50% op het platteland.

6. Veiligheidsmanagement infrastructuur

De richtlijn infrastructuurveiligheidsbeheer2 biedt een reeks procedures om ervoor te zorgen dat de infrastructuur zo wordt gebouwd dat deze veilig is en dat deze regelmatig wordt gecontroleerd om veilig te blijven. De richtlijn is van toepassing op de snelwegen die deel uitmaken van het TEN-T-netwerk, maar lidstaten kunnen op vrijwillige basis dezelfde principes ook toepassen op het onderliggend wegennet. De Commissie heeft onlangs een proces in gang gezet om na te gaan of de richtlijn verder kan worden ontwikkeld om beter bij te dragen aan veiliger wegen.

7. Een strategie om ernstig verkeersgewonden terug te dringen

Traditioneel gingen de verkeersveiligheidsprestaties en -doelstellingen alleen over het aantal dodelijke slachtoffers. Maar voor elke persoon die in het wegverkeer om het leven komt, raken er nog eens tien tot twaalf ernstig gewond, met levensveranderende gevolgen en hoge sociaal-economische kosten. In 2013 heeft de EU een grote stap voorwaarts gezet om deze ernstige verwondingen aan te pakken door een gemeenschappelijke EU-definitie van verwondingen vast te stellen, zodat betrouwbare en vergelijkbare gegevens kunnen worden verzameld (MEMO 13/232). Op basis van die gegevens, die voor het eerst in 2014 zijn verzameld, kan het letselprobleem worden geanalyseerd en kunnen de meest effectieve tegenmaatregelen worden vastgesteld. Vanaf 2015 zal naar verwachting een strategische doelstelling voor het terugdringen van ernstig verkeersgewonden worden vastgesteld.

8. Verkeersveiligheidsstrategieën en actieplannen

De Commissie heeft het initiatief genomen tot een uitwisseling van opgedane ervaringen tussen de lidstaten, gebruikmakend van de schat aan ervaring die de nationale autoriteiten hebben opgedaan met nationale strategieën en actieplannen voor verkeersveiligheid.

9. Europese Dag van de Verkeersveiligheid

De Commissie brengt regelmatig de verkeersveiligheidsgemeenschap – deskundigen, beleidsmakers, NGO's, slachtoffersorganisaties, de industrie, enz. – samen om standpunten uit te wisselen en hun kennis aan te boren over de beste manier om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. rekening houdend met alle relevante perspectieven. Een belangrijk evenement, dat ook voor het publiek toegankelijk is, is de jaarlijkse Europese Dag van de Verkeersveiligheid3. Door dergelijke platforms ter discussie aan te bieden, ontstaan ​​mogelijkheden om – samen – oplossingen te vinden voor de meest urgente verkeersveiligheidsproblemen in de EU. De Europese Dag van de Verkeersveiligheid vindt dit jaar plaats op 9 mei in Athene, Griekenland. De inschrijving is geopend en er is meer informatie beschikbaar via de website.

10. Europees handvest voor verkeersveiligheid en kennis over verkeersveiligheid

Het European Road Safety Charter, geleid door de Europese Commissie, is het grootste platform van het maatschappelijk middenveld op het gebied van verkeersveiligheid. Tot op heden hebben meer dan 2,300 publieke en private entiteiten zich gecommitteerd aan het Handvest en acties en initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid uitgevoerd die gericht zijn op hun leden, werknemers en de rest van het maatschappelijk middenveld.

Het Europees Waarnemingscentrum voor verkeersveiligheid4 en de EU CARE-databank5 zijn twee belangrijke platformen voor kennisopbouw, die gegevens en informatie over verkeersveiligheid verzamelen en deze informatie openbaar maken. Daarnaast laat de Commissie verschillende studies uitvoeren en cofinanciert zij een aantal projecten op het gebied van verkeersveiligheid. Projecten die voor EU-financiering zijn geselecteerd, concentreren zich sinds 2010 bijvoorbeeld op verkeershandhaving, veiligheid voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers en ernstig verkeersgewonden. De resultaten zijn beschikbaar Hier.

Meer informatie

EU Verkeersveiligheidsvademecum

IP / 14 / 341

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending