Verbind je met ons

EU

Hoe kunnen eerlijke, humane en effectieve terugkeerprocedures worden gewaarborgd?

DELEN:

gepubliceerd

on

20130812-10Een effectief en humaan terugkeerbeleid met volledige eerbiediging van de grondrechten is een essentieel onderdeel van het migratiebeleid van de EU. In een vandaag (28 maart) aangenomen mededeling over het terugkeerbeleid van de EU presenteert de Commissie de vooruitgang die op dit gebied is geboekt en wijst zij op toekomstige ontwikkelingen en noodzakelijke maatregelen.

De afgelopen jaren hebben in alle lidstaten belangrijke wetgevende en praktische veranderingen plaatsgevonden om eerlijke en transparante regels vast te stellen en de manier te verbeteren waarop terugkeerprocedures worden uitgevoerd. De Terugkeerrichtlijn, aangenomen in 2008, heeft duidelijke, transparante en eerlijke gemeenschappelijke regels vastgelegd met betrekking tot de terugkeer van onderdanen van derde landen die geen wettelijk recht hebben om in de EU te verblijven, en met betrekking tot het gebruik van dwangmaatregelen, detentie en het verbod op terugkeer . Er zou echter verdere vooruitgang kunnen worden geboekt om ervoor te zorgen dat alle garanties die op grond hiervan worden geboden, in de hele EU gelijkmatig ten uitvoer worden gelegd en over de hele linie tot effectieve en humane praktijken leiden.

Commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström zei: “De Terugkeerrichtlijn heeft een positieve invloed gehad op de nationale wetgeving en praktijk. Het is een aanjager geweest voor verandering op het gebied van vrijwillig vertrek en het toezicht op gedwongen terugkeer. Het heeft bijgedragen tot een algemene vermindering van de maximale detentieperioden in de hele EU en heeft geholpen alternatieven voor detentie te bevorderen. Toch geeft de detentiesituatie in een aantal lidstaten aanleiding tot ernstige zorgen. We moeten daarom onze inspanningen voortzetten om een ​​geloofwaardig en menselijk beleid af te dwingen door middel van praktijken die de fundamentele rechten en de waardigheid van elk individu waarborgen – wat hun migratiestatus ook mag zijn.”

De Terugkeerrichtlijn heeft bijgedragen aan positieve ontwikkelingen op het gebied van: respect voor de grondrechten; eerlijke en efficiënte procedures; vermindering van het aantal gevallen waarin migranten geen duidelijke juridische status hebben; voorrang op vrijwillig vertrek, en; bevordering van re-integratie en bevordering van alternatieven voor detentie.

Ondanks deze positieve veranderingen is er nog steeds ruimte voor verbetering in de praktische uitvoering van de richtlijn en in het terugkeerbeleid in het algemeen.

De inspanningen moeten zich richten op: aspecten die verband houden met de detentieomstandigheden; een systematischer gebruik van alternatieven voor detentie; het opzetten van onafhankelijke monitoringsystemen voor gedwongen terugkeer; de algehele effectiviteit van het beleid (bijvoorbeeld snellere procedures en hogere percentages van – vrijwillige – terugkeer).

Uit cijfers blijkt dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen de personen tegen wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd (ongeveer 484,000 personen in 2012, 491,000 in 2011 en 540,000 in 2010) en degenen die als gevolg daarvan de EU hebben verlaten (ongeveer 178 in 000, 2012 in 167). 000 en 2011 in 199).

advertentie

De belangrijkste redenen voor niet-terugkeer houden verband met praktische problemen bij de identificatie van repatrianten en bij het verkrijgen van de benodigde documentatie van autoriteiten van buiten de EU. Daarom is verbeterde samenwerking met niet-EU-landen een essentieel onderdeel voor het verbeteren van de effectiviteit van terugkeerprocedures.

In totaal heeft de Commissie vijf belangrijke actiegebieden geïdentificeerd:

  • Zorgen voor een correcte en effectieve implementatie van de bestaande regels: De Commissie zal alle tekortkomingen blijven aanpakken die in de mededeling met de lidstaten zijn vastgesteld. Zij zal bijzondere aandacht besteden aan de implementatie door de lidstaten van de bepalingen van de richtlijn die betrekking hebben op de detentie van repatrianten, waarborgen en rechtsmiddelen, evenals de behandeling van minderjarigen en andere kwetsbare personen in terugkeerprocedures. Zij zal gebruik maken van het Schengenevaluatiemechanisme om de naleving van de regels op het gebied van terugkeer te beoordelen en het toezicht op gedwongen terugkeer te versterken.
  • Bevordering van meer consistente en met de grondrechten verenigbare praktijken: De Commissie zal een 'Terugkeerhandboek' aannemen met daarin gemeenschappelijke richtsnoeren en beste praktijken. Het zal de inspanningen van de Raad van Europa ondersteunen om gedetailleerde detentienormen te codificeren.
  • Het ontwikkelen van verdere dialoog en samenwerking met niet-EU-landen: Terugkeer- en overnamevraagstukken zullen consequent en op evenwichtige wijze aan de orde blijven komen in samenwerkingsdialogen met niet-EU-landen, zoals de totaalaanpak van migratie en mobiliteit, en mobiliteitspartnerschappen. De inspanningen om capaciteit op te bouwen in niet-EU-landen zullen worden opgevoerd, bijvoorbeeld om hun vermogen om hulp en re-integratiesteun te bieden aan repatrianten te verbeteren.
  • Verbetering van de operationele samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van terugkeer: de Commissie zal gebruik maken van de Europees migratienetwerk als samenwerkingsplatform, vooral voor het verzamelen en delen van informatie op het gebied van vrijwillige terugkeer.
  • Versterking van de rol van FRONTEX op het gebied van terugkeer: De coördinerende rol van Frontex op het gebied van gezamenlijke terugkeeroperaties moet verder worden vergroot, om ervoor te zorgen dat aan gemeenschappelijke normen met betrekking tot de humane en waardige behandeling van terugkeerders wordt voldaan. Er moeten opleidingen worden georganiseerd over terugkeervraagstukken.

Meer informatie

MEMO / 14 / 243
Communicatie over het terugkeerbeleid van de EU

Cecilia Malmström website
Volg commissaris Malmström Twitter
DG Binnenlandse Zaken website
Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending