Verbind je met ons

Economisch bestuur

Staatssteun: Commissie bestellingen Luxemburg om informatie over de fiscale praktijken leveren

DELEN:

gepubliceerd

on

luxemburg-sign-web-370x229De Europese Commissie heeft Luxemburg verzocht om informatie die de Commissie nodig heeft om te beoordelen of bepaalde belastingpraktijken bepaalde bedrijven bevoordelen, wat in strijd is met de EU-staatssteunregels. Aangezien Luxemburg eerdere verzoeken om informatie niet naar behoren heeft beantwoord, heeft de Commissie nu twee informatiebevelen uitgevaardigd waarin Luxemburg wordt gelast de gevraagde informatie binnen een maand te verstrekken. Mocht Luxemburg bij zijn weigering blijven, dan kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

De Commissie verzamelt momenteel informatie over zowel fiscale rulingpraktijken (dwz beslissingen voor individuele bedrijven over specifieke belastingaangelegenheden) als belastingstelsels voor intellectuele eigendom (IP) in de lidstaten, om na te gaan of zij voldoen aan de EU-staatssteunregels. Daartoe stuurde het informatieverzoeken naar verschillende lidstaten, waaronder Luxemburg. In beide onderzoeken weigerde Luxemburg volledig op de verzoeken te reageren, zich beroepend op het belastinggeheim:

  • Met betrekking tot zijn fiscale rulingsysteem heeft Luxemburg alleen algemene informatie verstrekt, maar geen specifiek overzicht gegeven van rulings die het in 2011 en 2012 heeft genomen.
  • Luxemburg weigerde ook bepaalde informatie te verstrekken over het gebruik van het IE-belastingregime, waaronder de details van de 100 grootste bedrijven die onder het regime vallen.

De Commissie heeft echter het recht om alle informatie op te vragen die zij nodig acht voor een onderzoek naar staatssteun, en de lidstaten hebben de plicht om te reageren. Vertrouwelijke fiscale informatie blijft adequaat beschermd, aangezien de Commissie zelf gebonden is aan geheimhoudingsregels.

Om alle lidstaten gelijk te kunnen behandelen, heeft de Commissie een volledig beeld nodig en moet daarom alle beschikbare middelen inzetten om haar verzoeken om informatie af te dwingen.

Achtergrond

Belastingrulings zijn troostbrieven van de Belastingdienst gericht aan een individuele onderneming over een specifieke belastingkwestie. Belastingrulings zijn op zich niet problematisch volgens de EU-staatssteunregels, maar alleen als ze selectieve voordelen bieden aan specifieke bedrijven of groepen van bedrijven.

De afgelopen tien jaar hebben verschillende lidstaten ook speciale belastingregimes voor IE-rechten ingevoerd die innovatie en investeringen in nieuwe technologieën moeten stimuleren. Dergelijke regimes omvatten “patentboxen”, die voorzien in belastingverlagingen op inkomsten uit patenten. In 2008 heeft de Commissie een dergelijke regeling in Spanje beoordeeld en geconcludeerd dat de regeling geen staatssteun vormde (zie IP / 08 / 216). Sindsdien heeft de Commissie echter aanwijzingen ontvangen dat speciale belastingregelingen vooral ten goede lijken te komen aan zeer mobiele bedrijven en niet leiden tot significante aanvullende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. De Commissie verzamelt daarom informatie om te beoordelen of de regelingen een selectief voordeel toekennen aan een bepaalde groep bedrijven, wat in strijd is met de EU-staatssteunregels.

advertentie

Het Luxemburgse regime werd in 2008 ingevoerd en staat een belastingvrijstelling toe van 80% van de winst die is verkregen uit het gebruik of het in licentie geven van intellectuele-eigendomsrechten zoals patenten, handelsmerken, ontwerpen, modellen, internetdomeinnamen en software-auteursrechten.

Procedurele achtergrond

De staatssteun Procedurele verordening geeft de Commissie het recht om alle informatie op te vragen die zij nodig acht ter beoordeling van een staatssteunonderzoek, dwz inclusief informatie om te beoordelen of de belastingpraktijk van een lidstaat bepaalde bedrijven bevoordeelt. Volgens de Commissie Mededeling over het beroepsgeheim, kunnen de lidstaten zich niet beroepen op het beroepsgeheim wanneer zij weigeren de door de Commissie gevraagde informatie te verstrekken.

De niet-vertrouwelijke versie van de lopende besluiten wordt beschikbaar gesteld onder de zaaknummers SA.37267 (fiscale rulings) en SA.37657 (regime voor de belasting op intellectueel eigendom) in de Staatssteunregister op de concurrentie website. Nieuwe publicaties van staatssteunbeschikkingen worden in de beursgenoteerde State Aid Weekly e-News.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending