Verbind je met ons

EU

Commissie verduidelijkt de EU-regels voor het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg

DELEN:

gepubliceerd

on

passagiers-instappen-noordelijke-rail-serviceDe Europese Commissie heeft vandaag (21 maart) richtsnoeren gegeven voor EU-regels voor openbaar personenvervoer per spoor en over de weg. De regels bepalen hoe overheidsinstanties in heel Europa contracten mogen sluiten voor de levering van openbaarvervoersdiensten per spoor, metro, tram of bus, hoe deze contracten moeten worden gegund en hoe openbaredienstverplichtingen moeten worden gecompenseerd. Door richtsnoeren te verstrekken over de belangrijkste bepalingen van de regels, vergroot de Commissie nu de rechtszekerheid voor alle actoren in het openbaar vervoer.

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie en verantwoordelijk voor mobiliteit en vervoer: "De openbaarvervoersector heeft duidelijke regels nodig om concurrerend te zijn en ons allemaal moderne mobiliteitsoplossingen te bieden. We hebben zeer goed geluisterd naar waar verduidelijking nodig was. Deze nieuwe richtsnoeren bieden deze duidelijkheid en zal de rechtszekerheid vergroten voor alle actoren in het openbaar vervoer in de EU."

De regels (Verordening (EG) Geen 1370 / 2007) zijn van groot belang voor de organisatie en financiering van openbaarvervoersdiensten in de hele EU. Een coherente en correcte toepassing is essentieel voor het succes van de interne markt, die kosteneffectieve en hoogwaardige openbaarvervoersdiensten kan bieden. Een goed functionerende openbaarvervoersector draagt ​​ook bij tot het verminderen van congestie en de impact van vervoer op het milieu. Ten slotte zullen efficiënte openbaarvervoersdiensten een positief effect hebben op de economie: het openbaar vervoer vertegenwoordigt ongeveer 1% van het BBP en 1% van de totale werkgelegenheid in de Europese Unie.

Uiteenlopende interpretaties van deze verordening belemmeren de totstandkoming van een interne markt voor het openbaar vervoer en leiden tot ongewenste marktverstoringen. Een externe beoordeling van de tenuitvoerlegging van de verordening heeft aanbevolen dat de Commissie interpretatieve richtsnoeren geeft voor bepaalde bepalingen van de verordening. Vertegenwoordigers van Europese verenigingen en van lidstaten bevestigden de behoefte aan richtsnoeren voor de interpretatie van dit complexe stuk wetgeving.

Autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het openbaar vervoer en vervoerders zullen baat hebben bij de richtlijnen van de Europese Commissie. Bevoegde instanties zullen meer rechtszekerheid hebben bij de toepassing van de EU-regels voor de gunning van openbaredienstcontracten en inzake compensatieregelingen voor openbaredienstverplichtingen. Ook openbaarvervoerders zullen baat hebben bij meer juridische duidelijkheid, omdat zij hierdoor hun zaken beter op Europese schaal kunnen organiseren.

Lidstaten en Europese vervoersverenigingen waren volledig betrokken bij het voorbereidingsproces van de interpretatieve richtlijnen.

De vandaag vastgestelde richtlijnen geven onder meer duidelijkheid over:

advertentie
  • De definitie van openbaredienstverplichtingen;
  • de looptijd van openbaredienstcontracten;
  • de sociale bescherming van werknemers;
  • de voorwaarden voor concurrerende en onderhandse gunning van openbaredienstcontracten;
  • de regels voor het compenseren van openbaredienstverplichtingen;
  • transparantieregels, en;
  • overgangsregelingen.

De richtsnoeren brengen voor de belanghebbenden geen kosten met zich mee, aangezien zij geen nieuwe verplichtingen zullen scheppen – en dat ook niet kunnen. Ze wijzigen de bestaande regels niet, maar zijn bedoeld om de uitvoering van Verordening 1370/2007 te vergemakkelijken.

Meer informatie

Zie ook de memo Q&A: Memo/14/204

Interpretatieve richtlijnen

Verordening (EC) 1370 / 2007
Volg vice-president Kallas op Twitter

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending