Verbind je met ons

EU

De Commissie behaalt de doelstellingen voor de vertegenwoordiging van vrouwen eerder dan gepland

DELEN:

gepubliceerd

on

Mooie multiraciale zakenvrouwen glimlachenDe Commissie markeert Internationale Vrouwendag (8 maart) met nieuws dat het zijn doelstellingen voor de vertegenwoordiging van vrouwen elf maanden eerder dan gepland heeft bereikt.

Vicepresident Maroš Šefčovič zei: “Ik ben blij dat we dit kunnen vieren Internationale Vrouwendag met bewijs van concrete vooruitgang op het gebied van gelijke kansen binnen de Europese Commissie.

“De Commissie wordt geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen: de demografie van het personeelsbestand, een personeelsinkrimping met 5% en toenemende verwachtingen van onze belanghebbenden. Het beste uit al ons personeel halen, zowel vrouwen als mannen, is dus niet langer alleen maar wenselijk; het is essentieel. Ik heb gelijke kansen tot een topprioriteit van mijn mandaat gemaakt en ik hoop dat mijn opvolger op dit succes zal voortbouwen."

In de Gelijke Kansenstrategie 2010-2014 werden doelstellingen voor 31 december 2014 vastgelegd op drie gebieden waar vrouwen ondervertegenwoordigd waren: 25% voor het senior management, 30% voor het middenmanagement en 43% voor niet-managementfuncties.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat alle drie de doelstellingen op 1 februari 2014 zijn bereikt: 27.9% van de senior managers is nu vrouw, 30.3% van het middenmanagement en 43.2% van de niet-managementfunctionarissen. De verwachting is dat deze percentages blijven stijgen. Zij vertegenwoordigen een aanzienlijke verbetering vergeleken met 1995, toen slechts 4% van de senior managers vrouw was, 10.7% van de middenmanagers en 23.9% van de niet-managementfunctionarissen.

De Commissie is sinds 1988 actief betrokken bij het verbeteren van haar interne genderevenwicht. De huidige strategie, die in 2010 in het eerste jaar van de huidige Commissie werd aangenomen, bouwt voort op eerdere prestaties en geeft tegelijkertijd blijk van hernieuwde ambitie. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat doelstellingen pas effectief kunnen zijn als een dergelijke aanpak wordt aangevuld met maatregelen op het gebied van de werkplek.

Bij de recente herziening van het Statuut, die op 1 januari 2014 in werking is getreden, is een uitdrukkelijke verwijzing naar flexibele werkregelingen opgenomen. Nu is bijna 10% van het personeel van de Commissie telewerker, en ongeveer 40% van het personeel is uitgerust met een token waarmee ze overal en altijd kunnen werken. Uit onderzoek is gebleken dat vooral voor vrouwen flexibiliteit een sleutelfactor was om hen aan te moedigen grotere verantwoordelijkheden op zich te nemen.

advertentie

De huidige strategie erkent ook dat de inzet van senior managers van cruciaal belang is voor succes. De Commissie heeft daarom de voorwaarden geschapen voor meer leiderschap en verantwoordingsplicht van haar senior management. Individuele directoraten-generaal en diensten moeten hun prestaties verantwoorden aan de hand van een gemeenschappelijk prestatiekader. Hun respectieve prestaties worden beoordeeld op basis van de berekening van een Equal Opportunities Index. Dit heeft geleid tot de toekenning van de eerste labels voor een evenwichtige werkplek aan negen directoraten-generaal die voorop lopen op het gebied van gelijke kansen. De driemaandelijkse monitoring van de doelstellingen op het gebied van de gendervertegenwoordiging op het niveau van het directoraat-generaal wordt ook uitgevoerd door het directoraat-generaal Personeelszaken en Veiligheid.

Achtergrond

Mededeling over de strategie inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen de Europese Commissie (2010-2014)

 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending