Verbind je met ons

EU

Naar een geïntegreerde EU-aanpak van mondiale maritieme veiligheid

DELEN:

gepubliceerd

on

1213The European Commission and the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy have adopted today (6 March) a Joint Communication to the European Parliament and the Council: ‘For an open and secure global maritime domain: elements for a European Union maritime security strategy’.

This joint communication presents a vision of the Union’s maritime security interests and threats, and proposes the areas in which cooperation between various maritime players can be enhanced beyond what is already good practice today. It encompasses all maritime functions, from coastguards to navies, port authorities and customs duty officers and would affect the EU waters as well as each ship sailing under member states’ flag and have a global reach. This document will now serve as a basis for the work with member states towards a full-fledged EU maritime security strategy.

Catherine Ashton, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the Commission said: “The security and well-being of Europeans greatly depend on open and safe seas. It is therefore necessary for the EU to deal with maritime threats and challenges. We need a joined-up approach, as demonstrated in the Horn of Africa where we have achieved significant results in fighting piracy. This Communication paves the way for a more systematic use of all the tools we have at our disposal and will allow us to speak with one voice to our international partners.”

Maritime Affairs and Fisheries Commissioner Maria Damanak said: “Ensuring the security of our seas and oceans is a prime objective of the EU. Our citizens expect effective responses to the protection of ports and off-shore installations, securing our sea-borne trade, addressing potential threats from criminal activities at sea or possible disputes of maritime boundaries. Today we are taking an important step forward. It is the first time that the EU is developing a holistic strategy of this kind, which will help foster blue growth and the creation of new jobs in the maritime sector.”

Het doel van de nieuwe strategie is om de maritieme belangen van de EU in kaart te brengen, zoals het voorkomen van conflicten, de bescherming van kritieke infrastructuur, de effectieve controle van de buitengrenzen, de bescherming van de mondiale handelsondersteuningsketen en het voorkomen van illegale, ongereguleerde en ongemelde visserij. . Het beschrijft de veelheid aan risico's en bedreigingen waarmee de EU en haar burgers te maken kunnen krijgen: territoriale maritieme geschillen, maritieme piraterij, terrorisme tegen schepen en havens of andere kritieke infrastructuur, georganiseerde misdaad over zee en mensenhandel, met de potentiële gevolgen van natuurrampen in het achterhoofd. of extreme gebeurtenissen.

Een versterkte samenwerking tussen alle maritieme actoren kan de risico's en bedreigingen efficiënter aanpakken dan nu het geval is. Volgens de mededeling zou de strategie zich moeten concentreren op vijf specifieke gebieden waar een gecoördineerde aanpak in de EU op basis van reeds bestaande instrumenten een toegevoegde waarde zou hebben:

 1. Externe actie;
 2. maritiem bewustzijn, toezicht en informatie-uitwisseling;
 3. capaciteitsontwikkeling en capaciteitsopbouw;
 4. risicobeheer, bescherming van kritieke maritieme infrastructuur en crisisrespons, en;
 5. onderzoek en innovatie op het gebied van maritieme veiligheid, onderwijs en opleiding.

Achtergrond

advertentie

De Europese Unie wordt omringd door zeeën en oceanen, die de drijvende kracht zijn achter de Europese economie met een groot potentieel. Tegelijkertijd worden maritieme veiligheidsfuncties uitgeoefend door een breed scala aan actoren op terreinen als zeevervoer, visserij-inspectie, grenscontrole, rechtshandhaving en andere autoriteiten. Ze bestrijken een breed spectrum aan uitdagingen, bedreigingen en risico's die gericht zijn op het waarborgen van goed bestuur op zee – voorwaardelijk voor een open, veilig en beveiligd mondiaal maritiem domein.

EUNAVFOR Operatie ATALANTA heeft samen met andere EU-maatregelen bijgedragen tot het indammen van piraterij in de westelijke Indische Oceaan. Ze laten zien dat het externe optreden van de EU een echt verschil kan maken, en dat het nuttige lessen kan opleveren voor verdere acties.

De bestaande inspanningen moeten worden gestroomlijnd om synergieën en kostenefficiëntie te garanderen in tijden van financiële crisis. Des te meer omdat de EU over de hele wereld strategische maritieme belangen heeft en deze belangen adequaat en efficiënt moet kunnen veiligstellen.

EU’s interest in maritime security: Facts and figures

 1. Van de 28 lidstaten zijn er 23 kuststaten en 26 vlaggenstaten.
 2. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de controle over een kustlijn van meer dan 90,000 kilometer lang, die grenst aan twee oceanen en vier zeeën, naast overzeese gebiedsdelen en nationale veiligheidsinstallaties in andere oceanen. Samen beschikken zij over ruim 1200 commerciële havens; meer dan 8,100 schepen onder vlag (meer dan 500 GT); 4300 geregistreerde maritieme bedrijven; er zijn 764 grote havens en ruim 3800 havenfaciliteiten. Er zijn 80 geregistreerde beveiligingsoperatoren benoemd door de lidstaten.
 3. 90% of the EU’s external trade and 40% of its internal trade is transported by sea.
 4. European ship owners manage 30% of the world’s vessels and 35% of world shipping tonnage – inter alia 55% of container vessels and 35% of tankers, representing 42% of the value of global seaborne trade.
 5. Jaarlijks passeren ruim 400 miljoen passagiers de EU-havens.
 6. Ruim 20% van de mondiale tonnage is geregistreerd onder de vlag van de EU-lidstaten en ruim 40% van de wereldvloot wordt gecontroleerd door EU-bedrijven.
 7. Er zijn 22 partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied (FPA's) met derde landen.
 8. EU fishing fleet in 2011 – 83,014 vessels with gross tonnage 1,696,175, the European fleet operates worldwide.

Meer informatie

EU-zeemacht – Operatie Atalanta
Strijd van de EU tegen piraterij in de Hoorn van Afrika
Geïntegreerd maritiem beleid van de EU
Het Europees grensbewakingssysteem (EUROSUR)
Beveiliging van het zeevervoer in de EU

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending