Verbind je met ons

werk

Equal Pay Day: De loonkloof tussen mannen en vrouwen stagneert in heel Europa met 16.4%

DELEN:

gepubliceerd

on

100000000000025B000002286E78C3EFVrouwen in Europa werken nog steeds 59 dagen 'gratis', zo blijkt uit de laatste cijfers die de Europese Commissie vandaag heeft vrijgegeven. De loonkloof tussen mannen en vrouwen – het gemiddelde verschil tussen het uurloon van vrouwen en mannen in de hele economie – is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd en bedraagt ​​nog steeds ongeveer 16% (het bedraagt ​​16.4% als het jaar ervoor).
Volgens de laatste cijfers valt voor het tweede jaar op rij de Europese dag voor gelijke beloning op 28 februari. Het EU-brede evenement markeert de datum in het nieuwe kalenderjaar waarop vrouwen echt betaald gaan worden voor hun werk in vergelijking met mannen. In feite betekent het dat vrouwen vandaag 59 dagen 'gratis' werken totdat ze evenveel verdienen als mannen. Dit is de vierde keer dat de Equal Pay Day op Europees niveau plaatsvindt: na de lancering door de Commissie op 5 maart 2011 (zie IP / 11 / 255), vond de tweede dag plaats op 2 maart 2012 (zie IP / 12 / 211) en de derde op 28 februari 2013 (IP / 13 / 165).

"De Europese dag voor gelijke beloning herinnert ons aan de ongelijke beloningsvoorwaarden waarmee vrouwen nog steeds worden geconfronteerd op de arbeidsmarkt. De loonkloof is de afgelopen jaren slechts marginaal kleiner geworden. Om het nog erger te maken, is de zeer lichte dalende trend van de afgelopen jaren grotendeels het gevolg van de economische crisis, waardoor de lonen van mannen zijn gedaald in plaats van die van vrouwen", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "Gelijk loon voor gelijk werk is een grondbeginsel van de EU, maar is helaas nog steeds geen realiteit voor vrouwen in Europa. Na jaren van inactiviteit is het tijd voor verandering. De Europese Commissie werkt momenteel aan een initiatief om verandering in gang te zetten, zodat we in de nabije toekomst geen Equal Pay Day meer nodig hebben."

De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt weergegeven als een percentage van het loon van mannen en vertegenwoordigt het verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannelijke en vrouwelijke werknemers in de EU-economie. De meest recente cijfers tonen een gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen van 16.4% in 2012 in de hele Europese Unie. Ze laten een stagnatie zien na een licht dalende trend in de afgelopen jaren, waarbij het cijfer in voorgaande jaren rond de 17% of hoger lag. Een continue dalende trend is te zien in Denemarken, Tsjechië, Oostenrijk, Nederland en Cyprus, waar andere landen (Polen, Litouwen) hun dalende trend in 2012 hebben omgebogen. In sommige landen zoals Hongarije, Portugal, Estland, Bulgarije, Ierland en Spanje is de loonkloof tussen mannen en vrouwen de afgelopen jaren groter geworden.

De dalende trend in de loonkloof kan worden verklaard door verschillende factoren, zoals een stijgend aandeel hoger opgeleide vrouwelijke werknemers of de grotere impact van de economische neergang op sommige door mannen gedomineerde sectoren, zoals de bouw of techniek. De verandering is dus niet alleen te danken aan verbeteringen in beloning en arbeidsomstandigheden voor vrouwen.

Een rapport van de Europese Commissie van december 2013 over de tenuitvoerlegging van EU-regels inzake gelijke behandeling van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt (Richtlijn 2006 / 54 / EG) ontdekte dat gelijke beloning wordt belemmerd door een aantal factoren. Deze omvatten een gebrek aan transparantie in beloningssystemen, een gebrek aan juridische duidelijkheid in de definitie van werk van gelijke waarde, en procedurele belemmeringen. Dergelijke belemmeringen zijn bijvoorbeeld het gebrek aan informatie van werknemers die nodig is om met succes een aanvraag voor gelijke beloning in te dienen of het verstrekken van informatie over de loonniveaus voor categorieën werknemers (IP / 13 / 1227). Meer loontransparantie zou de situatie kunnen verbeteren van individuele slachtoffers van loondiscriminatie, die zich gemakkelijker zouden kunnen vergelijken met werknemers van het andere geslacht.

De Commissie onderzoekt momenteel opties voor actie op Europees niveau om de loontransparantie te verbeteren en zo de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken, en om de daadwerkelijke toepassing van het beginsel van gelijke beloning in de praktijk te bevorderen en te vergemakkelijken.

Achtergrond

Gendergelijkheid is een van de grondbeginselen van de Europese Unie. Het beginsel van gelijke beloning is sinds 1957 verankerd in de Verdragen en ook opgenomen in Richtlijn 2006 / 54 / EG over gelijke behandeling van vrouwen en mannen in arbeid en beroep.

advertentie

Op 9 december 2013 heeft de Commissie een verslag aangenomen waarin de toepassing van de bepalingen inzake gelijke beloning in de praktijk in de EU-landen wordt beoordeeld (IP / 13 / 1227). Het constateerde dat de grootste uitdaging voor alle lidstaten in de toekomst de juiste toepassing en handhaving van de regels die zijn vastgesteld door Richtlijn 2006 / 54 / EG.

Naast het toezicht op de correcte tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving, is de Commissie op alle fronten actie blijven ondernemen om de loonkloof aan te pakken, met inbegrip van de Gelijkheid loont Initiatief in 2012 en 2013, die werkgevers ondersteunde bij het aanpakken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen door workshops en opleidingen te organiseren; jaarlijks Landenspecifieke aanbevelingen uitgegeven in het kader van het Europees semester om de aandacht van de lidstaten te vestigen op de noodzaak om de loonkloof aan te pakken; Nederlands Gelijke loondagen; uitwisseling van beste praktijken; en financiering van initiatieven van de lidstaten via de structuurfondsen en optreden van het maatschappelijk middenveld.

Voorbeelden van goede praktijken ter bevordering van gelijke beloning op nationaal niveau zijn:

  • Het Belgische parlement keurde in 2012 een wet goed die bedrijven verplicht om elke twee jaar een vergelijkende analyse van hun loonstructuur uit te voeren. België was ook het eerste EU-land dat een Equal Pay Day organiseerde (in 2005).
  • De Franse regering heeft de bestaande sancties aangescherpt tegen bedrijven met 50 werknemers en meer die hun verplichtingen inzake gendergelijkheid niet nakomen. Voor het eerst werden in april 2012, als gevolg van een decreet uit 2013, twee bedrijven betrapt op het niet naleven van de wetgeving inzake gelijke beloning.
  • De Oostenrijkse wet gelijke behandeling verplicht bedrijven om rapporten over gelijke beloning op te stellen. De regels, die geleidelijk zijn ingevoerd, zijn nu verplicht voor bedrijven met meer dan 250, 500 en 1000 werknemers. Bedrijven met meer dan 150 werknemers moeten vanaf 2014 een rapportage maken.
  • De Portugese resolutie van 8 maart 2013 bevat maatregelen om gelijke kansen en resultaten voor vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt te garanderen en te bevorderen, met inbegrip van het wegwerken van loonverschillen. De maatregelen omvatten rapportage over de loonkloof tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak.

Meer informatie

Europese Commissie: loonkloof tussen mannen en vrouwen
Europese Commissie: gelijkheid loont
Homepage van Vice President Viviane Reding
Volg de vice-voorzitter op Twitter: @ VivianeRedingEU
Volg EU Justitie op Twitter: EU_Justice

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending