Verbind je met ons

EU

Verzekeringsovereenkomstenrecht: Expert rapport wijst obstakels voor grensoverschrijdende handel

DELEN:

gepubliceerd

on

VerzekeringsbeleidRolledUp_iStock_000008188602XSmallEen deskundigengroep opgericht door de Europese Commissie om belemmeringen voor grensoverschrijdende handel in verzekeringsrecht tussen lidstaten te onderzoeken (IP / 13 / 74) heeft vandaag (27 februari) haar uitgebreide rapport uitgebracht. Het rapport stelt vast dat verschillen in contractenrecht de grensoverschrijdende levering van verzekeringsproducten belemmeren door de kosten te verhogen, rechtsonzekerheid te creëren en het voor consumenten en bedrijven moeilijk te maken om verzekeringen in andere lidstaten af ​​te sluiten.

Op dit moment moet een burger die in een ander EU-land gaat werken, een nieuwe autoverzekering afsluiten of problemen ondervinden bij het erkennen van zijn rechten op grond van een particulier pensioenplan als het in zijn land van herkomst wordt afgesloten. Evenzo kunnen bedrijven met vestigingen in verschillende EU-landen in elk land afzonderlijke polissen moeten krijgen onder verschillende voorwaarden in plaats van één enkele polis voor hun hele EU-bedrijf. De Europese Commissie zal nu een vervolg geven aan het rapport en consumenten, bedrijven en de verzekeringssector raadplegen over mogelijke oplossingen.

“More than 20 years after the completion of our Single Market, cross-border trade in the insurance sector is far from being smooth,” said Vice President Viviane Reding, the EU’s justice commissioner. “The reality is: only a few customers can buy insurance products in other countries, with just 0.6% of all motor insurance premiums and 2.8% of property insurance premiums offered across EU borders. The expert group report published today shows that some of these problems stem from differences in contract law. There is a large potential for the provision of cross-border insurance products. Let’s make sure we do our best to exploit it. This is crucial for maintaining the competitive position of the EU’s top insurers in the global market.”

De deskundigengroep voor Europees verzekeringscontractenrecht kreeg de opdracht om vast te stellen of en in welke mate verschillen in contractenrecht het grensoverschrijdend aanbieden en gebruiken van verzekeringsproducten in de weg staan. De deskundigengroep, bestaande uit 20 leden uit 12 lidstaten en met verschillende beroepservaringen, heeft in 2013 en 2014 tien vergaderingen gehouden. Het vandaag gepubliceerde rapport komt slechts één dag nadat het Europees Parlement zijn krachtige steun betuigde aan een facultatief Europees kooprecht om contracten te ontbinden wettelijke belemmeringen voor de marketing van digitale producten en aanverwante diensten in de hele EU (MEMO / 14 / 137).

De belangrijkste bevindingen van het rapport over Europees verzekeringscontractenrecht zijn:

  • Voor veel levens-, motorrijtuigen- of aansprakelijkheidsverzekeringen die aan consumenten worden verkocht, moeten verzekeringsmaatschappijen hun contracten aanpassen aan de nationale regels waar de verzekeringnemer gevestigd is. Dit betekent dat ze nieuwe contracten moeten ontwikkelen om bijvoorbeeld te voldoen aan de regels over precontractuele informatie.
  • Verschillen in overeenkomstenrecht belemmeren de grensoverschrijdende levering van verzekeringsproducten. Ze verhogen de kosten voor het grensoverschrijdend aanbieden van verzekeringen, creëren rechtsonzekerheid en maken het voor consumenten en bedrijven erg moeilijk om verzekeringen in andere lidstaten af ​​te sluiten.
  • Contractenrechtelijke belemmeringen zijn vooral te vinden in de sector van de levensverzekeringen, maar ook in gebieden zoals aansprakelijkheids- en motorrijtuigenverzekeringen. Het rapport stelt vast dat problemen zich minder snel voordoen in verzekeringen voor markten met grote risico's als ze verband houden met een handel of bepaalde verzekeringen voor grotere bedrijven - zoals op het gebied van transportverzekeringen.

Achtergrond

Op 11 oktober 2011 heeft de Europese Commissie een facultatief gemeenschappelijk Europees kooprecht voorgesteld om de handel te stimuleren en de keuze voor de consument op gebieden buiten de financiële dienstverlening te vergroten (IP / 11 / 1175, MEMO / 11 / 680). Op 21 september 2011 had vicevoorzitter Viviane Reding een ontmoeting met leiders van Europese verzekeringsmaatschappijen om een ​​dialoog aan te gaan met de verzekeringssector (MEMO / 11 / 624).

advertentie

Op 31 januari 2013 heeft de Commissie een deskundigengroep (IP / 13 / 74) als vervolg op deze bijeenkomst en de zorgen die door belanghebbenden naar voren zijn gebracht tijdens de raadpleging over een groenboek over beleidsopties voor vooruitgang in de richting van een Europees contractenrecht voor consumenten en bedrijven, die aan dit voorstel voorafging (IP / 10 / 872). Verzekeringsvertegenwoordigers wezen er met name op dat het momenteel niet mogelijk is om op basis van één Europees wettelijk kader uniforme verzekeringsproducten in de hele EU aan te bieden. Zij merkten op dat verschillen in wetgeving inzake verzekeringscontracten extra kosten en rechtsonzekerheid veroorzaakten bij de grensoverschrijdende handel in verzekeringsproducten.

Het Europees Parlement heeft vervolgens de Commissie verzocht de situatie in de verzekeringssector nader te onderzoeken (EP-resolutie 2011/2013/(INI)).

De Expert Group on Insurance Contract Law bracht belangrijke belanghebbenden samen, waaronder verzekeringsaanbieders, vertegenwoordigers van consumenten en zakelijke gebruikers, academici en juridische professionals, geselecteerd in een competitieve selectieprocedure. Het kwam maandelijks bijeen.

Meer informatie

Rapport van deskundigengroep
Expertgroep verzekeringscontractenrecht – themapagina
Europese Commissie – contractenrecht
Homepage van Vice President Viviane Reding
Volg de vice-president op Twitter: @ VivianeRedingEU
Volg EU Justitie op Twitter: EU_Justice

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending