Verbind je met ons

EU

Het externe migratiebeleid van de EU: een krachtiger aanpak

DELEN:

gepubliceerd

on

rexfeatures_245241aWhat progress has been made to better manage migration flows and promote mobility in a secure environment? In a report adopted today (21 February) the Commission looks at the main developments within the EU’s external migration policy in 2012 and 2013. Two years after the launch of the renewed Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) important achievements in strengthening dialogue and cooperation are reported, while recognizing that more should be done to make further progress.

Inspanningen om de realiteit van een toenemende internationale mobiliteit aan te pakken moeten aansluiten bij de behoeften en prioriteiten van alle belanghebbenden. Dit vereist een beter gebruik van bestaande instrumenten, zoals mobiliteitspartnerschappen en gemeenschappelijke visumregels. Het is ook nodig om waar mogelijk de deelname van de lidstaten bij de uitvoering van EU-beleid te versterken.

“Well-managed migration can be truly beneficial for everybody involved, migrants and countries alike. Our success largely depends on our dialogue and cooperation with non-EU countries and international organisations. Mobility partnerships, visa facilitation coupled with readmission agreements and the common visa rules remain important policy instruments. But we should do even more to secure economic growth and competitiveness and to address jointly with non-EU countries the downsides of migration, such as trafficking in human beings and smuggling of migrants,” said Home Affairs Commissioner Cecilia Malmström.

De mobiliteitspartnerschappen zijn nuttige instrumenten gebleken om migratie- en asielvraagstukken op een voor beide partijen voordelige manier aan te pakken. Ze stellen een reeks politieke doelstellingen vast en bieden een structuur voor discussies en samenwerking. Tot nu toe zijn mobiliteitspartnerschappen gesloten met zes landen: Moldavië (2008), Kaapverdië (2008), Georgië (2009), Armenië (2011), Marokko (2013) en Azerbeidzjan (2013). De besprekingen over een mobiliteitspartnerschap met Tunesië zijn afgerond (november 2013) en de ondertekening ervan staat voor de deur. Bovendien zijn er gesprekken begonnen met Jordanië (december 2013).

In totaal heeft de Commissie in de periode 2012-2013 meer dan 90 migratiegerelateerde projecten ondersteund met meer dan 200 miljoen euro in alle regio's van de ontwikkelingslanden. Daarnaast hebben de lidstaten verdere financiële middelen geïnvesteerd in de implementatie van de TAMM.

Er moet ook meer werk worden verricht op het gebied van de bescherming van vluchtelingen en de mensenrechten. Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) zou bijvoorbeeld een grotere rol kunnen spelen bij het verbeteren van de asiel- en opvangcapaciteit in niet-EU-landen, ook in het kader van mobiliteitspartnerschappen. Er is ook ruimte om het gebruik van regionale beschermingsprogramma's te verbeteren, met name door betrokkenheid en financiering op langere termijn.

Een betere coördinatie van hervestigingsactiviteiten op EU-niveau en tussen de lidstaten zou een efficiëntere en snellere reactie op crisissituaties mogelijk maken. Er moet ook meer EU-financiering beschikbaar zijn om meer hervestigings-/humanitaire toelatingsplaatsen te ondersteunen in het kader van het nieuwe Asiel- en Migratiefonds (2014-2020).

advertentie

De GAMM naar een hoger niveau tillen

Het bestaande externe migratie- en asielbeleid en de bestaande instrumenten zouden echter beter kunnen worden benut, onder meer om de aantrekkelijkheid van de EU te vergroten en haar economie te versterken.

De kwestie van arbeidsmigratie zal de komende jaren nog prominenter worden en de rol van de mobiliteitspartnerschappen zou in dit verband kunnen worden benadrukt (bijvoorbeeld door de uitwisseling van studenten of professionals te vergemakkelijken, de capaciteiten voor migratiebeheer in niet-EU-landen te vergroten, circulaire economie te introduceren) migratieprogramma's, het versterken van de sociale bescherming van legale migranten, het aanpakken waar nodig van de overdraagbaarheid van sociale rechten, enz.).

Het vergemakkelijken van de afgifte van kortetermijnvisa kan positieve effecten hebben op de ontwikkeling in niet-EU-landen, zoals het verbeteren van de zakelijke kansen en handelsbetrekkingen met de EU, en het versterken van de contacten tussen mensen. Bovendien moet het potentieel van het EU-visumbeleid ten volle worden benut om de economische groei en culturele uitwisselingen te bevorderen. De komende weken zal de Commissie wijzigingen in de Visumcode voorstellen om het reizen van legitieme reizigers verder te vergemakkelijken en tegelijkertijd een hoog veiligheidsniveau in de EU te garanderen.

De samenwerking op het gebied van preventie en bestrijding van irreguliere migratie is de afgelopen jaren verdiept. Dialogen, uitwisseling van informatie en gezamenlijke acties ter bestrijding van mensenhandel en migrantensmokkel zijn geïnitieerd en uitgevoerd. Er zijn verdere initiatieven gepland, zoals reeds aangekondigd in het rapport van de Task Force Mediterranean.

Achtergrond

De totaalaanpak van migratie en mobiliteit (GAMM) is sinds 2005 het overkoepelende raamwerk van het externe migratie- en asielbeleid van de EU en definieert hoe de EU haar politieke dialoog en operationele samenwerking met niet-EU-landen voert. Het is gebaseerd op duidelijk gedefinieerde prioriteiten die de strategische doelstellingen van de EU weerspiegelen, en is ingebed in het algemene buitenlandse beleid van de EU, inclusief ontwikkelingssamenwerking.

De GAMM heeft tot doel de dialoog en samenwerking met niet-EU-partnerlanden op vier gebieden te bevorderen: het beter organiseren van legale migratie en het bevorderen van goed beheerde mobiliteit; het voorkomen en bestrijden van irreguliere migratie en het uitroeien van mensenhandel; het maximaliseren van de ontwikkelingsimpact van migratie; en het bevorderen van internationale bescherming en het versterken van de externe dimensie van asiel.

De TAMM wordt geïmplementeerd via regionale en bilaterale beleidsdialogen (met beleidsinstrumenten zoals mobiliteitspartnerschappen); juridische instrumenten zoals visumfacilitatie- en overnameovereenkomsten; operationele ondersteuning en capaciteitsopbouw; evenals een breed scala aan programma- en projectondersteuning (beschikbaar voor talrijke belanghebbenden, waaronder het maatschappelijk middenveld, migrantenverenigingen en internationale organisaties).

Meer informatie

Rapport over de uitvoering van de TAMM 2012-2013

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending