Verbind je met ons

EU

Q&A over Europese strategie voor kust- en maritiem toerisme

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Mediterraneo_dolphin_show_1Wat is kust- en zeetoerisme?

Kusttoerisme omvat toerisme en recreatie op het strand (bijv. Zwemmen, surfen, enz.) En andere recreatieve activiteiten in kustgebieden (bijv. Aquaria). Maritiem toerisme omvat activiteiten op waterbasis (bijvoorbeeld varen, zeilen, cruisen, watersporten) en omvat operaties aan landzijde (charteren, fabricage van uitrusting en diensten).

Geografisch gezien worden kustgebieden gedefinieerd als gebieden die grenzen aan de zee of die ten minste de helft van hun grondgebied binnen 10km van de kust hebben.1 Kust- en zeetoerisme is aangemerkt als een van de sectoren met een groot groeipotentieel en banen in de EU-strategie voor blauwe groei.

advertentie

Waarom richt de Commissie zich op de sector kust- en zeetoerisme?

Vanwege zijn economisch gewicht en zijn directe en indirecte impact op de lokale en regionale economieën heeft het kust- en zeetoerisme een groot potentieel voor banen en groei, met name voor afgelegen regio's met anderszins beperkte economische activiteiten. Kustbestemmingen staan ​​echter voor een aantal uitdagingen die de verdere ontwikkeling ervan beïnvloeden. Hoewel een van deze problemen ook van invloed is op andere toeristische activiteiten, worden ze verergerd door kust- en maritiem toerisme door:

 • Fragmentatie van de sector met een groot aantal KMO's;
 • beperkte of geen toegang tot financiering;
 • gebrek aan innovatie en diversificatie:
 • toegenomen wereldwijde concurrentie;
 • volatiliteit van de vraag en seizoensinvloeden;
 • mismatch van vaardigheden en kwalificaties, en;
 • groeiende milieudruk.

In 2010 heeft de Commissie, met de steun van de Raad en het Europees Parlement, de mededeling "Europa: de nummer 1 toeristische bestemming ter wereld" gelanceerd, waarin wordt verwezen naar de noodzaak om een ​​strategie voor duurzaam kust- en zeetoerisme te ontwikkelen. De strategie voor blauwe groei van 20122 benadrukt kust- en zeetoerisme als een van de vijf aandachtsgebieden in de 'blauwe economie' om banen in kustgebieden te stimuleren.

advertentie

Wat stelt de mededeling voor?

Deze mededeling schetst de belangrijkste uitdagingen voor de sector en presenteert een nieuwe strategie om deze uitdagingen aan te gaan.

De Commissie heeft 14 acties geïdentificeerd die de sector kunnen helpen duurzaam te groeien en een extra impuls kunnen geven aan de kustregio's van Europa. De Commissie zal samenwerken met de lidstaten, regionale en lokale autoriteiten en de industrie om deze acties uit te voeren.

De Commissie stelt bijvoorbeeld voor om:

 • Ontwikkel een online gids voor de belangrijkste financieringsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor de sector (met name het MKB).
 • Bevordering van een pan-Europese dialoog tussen cruise-exploitanten, havens en belanghebbenden in het kusttoerisme.
 • Waar nodig een kust- en maritieme focus ontwikkelen in toeristische EU-initiatieven, inclusief promotie- en communicatiecampagnes.
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van transnationale en interregionale partnerschappen, netwerken3, clusters en slimme specialisatiestrategieën.
 • Stimuleer innovatieve managementschema's via de ICT4 en het portaal voor toerisme.
 • Zoeken naar verbetering van de beschikbaarheid en volledigheid van gegevens in de sector kust- en zeetoerisme.
 • Promoot ecotoerisme en stimuleer koppeling met andere duurzaamheidsacties.
 • Bevordering van strategieën voor afvalpreventie, afvalbeheer en zwerfvuil op zee om duurzaam kust- en zeetoerisme te ondersteunen.
 • Onderzoek uitvoeren om te begrijpen hoe de eilandconnectiviteit kan worden verbeterd en dienovereenkomstig innovatieve toerismestrategieën voor (afgelegen) eilanden kunnen ontwerpen.
 • Identificeer innovatieve werkwijzen voor jachthavenontwikkeling via een specifiek onderzoek.

Wat moeten de lidstaten, belanghebbenden en regionale en lokale autoriteiten doen?

Het voorgestelde strategisch kader biedt een coherent antwoord op de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd door de bestaande initiatieven van lidstaten, regio's en andere belanghebbenden aan te vullen en waarde toe te voegen.

Lidstaten met de primaire bevoegdheid op het gebied van toerisme worden verzocht nationale en regionale strategieën te ontwikkelen en uit te voeren, gebruik te maken van de beschikbare middelen en beste praktijken uit te wisselen.

De strategie is gericht op het bevorderen van transnationale en interregionale partnerschappen, dialoog en samenwerking, en bouwt kwesties in verband met kust- en zeetoerisme op in bestaande programma's en beleid.

De industrie en belanghebbenden worden uitgenodigd om nieuwe bedrijfsmodellen en innovatieve en gediversifieerde producten te ontwikkelen om de responscapaciteit en het groeipotentieel van de sector te versterken. De voorgestelde acties zijn ook bedoeld om de toegankelijkheid, connectiviteit en zichtbaarheid van het toeristisch aanbod te verbeteren en duurzaamheid te bevorderen door de milieueffecten van toeristische activiteiten in te perken.

Wat is het economische belang van kust- en zeetoerisme?

Het is de grootste subsector van het toerisme, de grootste maritieme economische activiteit en de belangrijkste economische motor in veel kustregio's en eilanden in Europa. Er werken bijna 3.2 miljoen mensen; het genereren van in totaal 183 miljard euro voor het bbp van de EU (cijfers voor 2011 voor 22 lidstaten met een kust, zonder Kroatië).

Bijna een derde van alle toeristische activiteiten in Europa vindt plaats in kustgebieden en rond 51% van de bedcapaciteit in hotels in heel Europa is geconcentreerd in regio's met een zeegrens.

In 2012 genereerde cruisetoerisme alleen al een directe omzet van € 15.5bn en stelde 330,000-mensen tewerk, terwijl Europese havens 29.3 miljoen passagiersbezoeken hadden. In de afgelopen tien jaar is de vraag naar cruises wereldwijd ongeveer verdubbeld, terwijl de cruisebranche elk jaar met meer dan 10% in Europa groeide.

In 2012 bestond de botenindustrie (botenbouwers, fabrikanten van uitrusting voor boten en watersporten, handel en diensten zoals charteren) uit meer dan 32,000 bedrijven in Europa (EU exclusief Kroatië, Europese Economische Ruimte en Zwitserland), die 280,000 directe banen.

BalticSea Noordzee Atlantische Oceaan Middellandse Zee Zwarte Zee Totaal (total)
Totale GVA 18 31.1 34.5 90.3 1,3 183
Kusttoerisme 11.7 20.8 26 62.3 1.3 130 a)
Cruise toerisme 1.7 1.9 1.8 9.0 0.0 15
Yachting en jachthavens 4.6 8.4 6.7 19.0 0.0 38
Totale werkgelegenheid 306.2 564.3 594.5 1540.8 26 3182
Kusttoerisme 226 401 502 1,203 25 2,507 a)
Cruise toerisme 36 83 28 155 1 303
Yachting en jachthavens 44.2 80.3 64.5 182.8 0.0 371.9

Totale bruto toegevoegde waarde (bruto toegevoegde waarde, in miljarden) en werkgelegenheid (x 1,000) in kust- en zeetoerisme in EU 2011 (excl. Kroatië).

Toerisme is een groeiend bedrijf en Europa is 's werelds nummer 1-toeristische bestemming. Er waren 534 miljoen toeristenaankomsten in Europa in 2012, een stijging van 17 miljoen van 2011 (52% van de wereldwijde aankomsten) terwijl de inkomsten € 356bn (43% van het wereldtotaal) bereikten.5

 

Internationale toeristenaantallen in Europa (miljoenen)6

Hoe kan deze strategie bijdragen aan het bereiken van de EU 2020-doelstellingen?

De ontwikkeling van kust- en zeetoerisme draagt ​​op verschillende manieren bij tot de verwezenlijking van EU 2020-doelstellingen:

 • De strategie kan de sector helpen zijn potentieel te benutten als motor voor groei en het scheppen van banen, met name voor jongeren en met name in kustgebieden.
 • De beoordeling van de professionele vaardigheden en kwalificaties in de industrie zal een beter overzicht geven van de behoeften van de sector en zal helpen om opleiding en onderwijs te concentreren om een ​​mobieler en gekwalificeerd personeelsbestand te creëren.
 • Door ecotoerisme en afvalpreventie te bevorderen, kan de strategie de sector helpen de milieu-impact te verminderen.

Meer informatie

Website over kusttoerisme op de website van Directoraat-generaal Maritieme Zaken
Website voor toerisme op de website van het directoraat-generaal Ondernemingen en de industrie
Zie ook IP / 14 / 171
COM (2012) 494, 13.09.2012
Concreet beschikbare ICT-hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld de Observatorium voor virtueel toerisme ); Tourism Link PlatformCalypso-platform
UNWTO Jaarverslag 2012

EU

Week vooruit: de staat waarin we ons bevinden

gepubliceerd

on

Het grote decor van deze week is de 'State of the EU' (SOTEU) toespraak van voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, tot het Europees Parlement in Straatsburg. Het is een verwaandheid geleend van de VS, wanneer de president van de Verenigde Staten het Congres aan het begin van elk jaar toespreekt en zijn (en het is tot nu toe altijd een hij geweest) plannen voor het komende jaar uiteenzet. 

Ik sta altijd versteld van het Amerikaanse zelfvertrouwen en het bijna onverwoestbare geloof dat Amerika de grootste natie op aarde is. Hoewel denken dat je gewoon geweldig bent een plezierige gemoedstoestand moet zijn, doet de hachelijke toestand van de VS op zoveel niveaus me op dit moment denken dat de overdreven kritische blik die Europeanen op hun lot werpen een gezonder perspectief kan zijn. Toch zou het soms fijn zijn als we de vele voordelen van de EU zouden erkennen en wat meer 'Europees en trots' zouden zijn.

Het is moeilijk in te schatten hoeveel interesse SOTEU uitoefent buiten degenen die het meest betrokken zijn bij de activiteiten van de EU. In de regel gaan Europeanen, afgezien van een kleine groep van de meest vrome mensen, niet rond met bukken over hoe gewoon bloeiend de EU is, of in het algemeen enthousiast zijn over haar richting. Hoewel we misschien hebben nagedacht over het contrafeitelijke scenario, heeft het VK elke EU-burger een zeer grimmige blik gegeven van "wat als?" 

advertentie

Als we kijken naar waar de wereld zich bevindt, ziet de EU eruit alsof ze gezonder is dan de meeste - dit heeft dit jaar ook een letterlijke betekenis, we zijn waarschijnlijk het meest gevaccineerde continent op aarde, er is een ambitieus plan om onze economie een boost te geven de pandemische malaise en het continent heeft zijn kin uitgestoken en besloten niets minder te doen dan de wereld leiden bij het aanpakken van klimaatverandering. Persoonlijk voel ik een grote golf van hoop uit het feit dat we collectief besloten lijken te hebben dat het genoeg is met degenen binnen de EU die terug willen vallen op democratische waarden en de rechtsstaat. 

Deze week komen er verschillende voorstellen van de Commissie: Vestager presenteert het plan voor 'Europe's Digital Decade'; Borrell zal de plannen van de EU voor banden met de Indo-Pacifische regio uiteenzetten; Jourova zal het plan van de EU voor de bescherming van journalisten uiteenzetten; en Schinas zullen het EU-pakket over de respons op noodsituaties op gezondheidsgebied en paraatheid presenteren. 

Het is natuurlijk een plenaire zitting van het Parlement. Behalve over SOTEU zullen de humanitaire situatie in Afghanistan en de betrekkingen van de EU met de Taliban-regering worden besproken; mediavrijheid en de rechtsstaat in Polen, de Europese gezondheidsunie, de Europese blauwe kaart voor kennismigranten en LGBTIQ-rechten staan ​​allemaal ter discussie.

advertentie

Verder lezen

EU

Week vooruit: een gewaarschuwd mens is een gewaarschuwd mens

gepubliceerd

on

Vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič zal op woensdag (8 september) het tweede jaarlijkse strategische toekomstverslag van de Commissie presenteren. Het rapport komt een week voor de jaarlijkse 'State of the EU'-toespraak van de voorzitter van de Commissie. Het initiatief maakt deel uit van een poging om ervoor te zorgen dat de EU veerkrachtig is in het aangezicht van uitdagingen, maar ook in staat is zich voor te bereiden door een vooruitziende blik te verankeren in alle aspecten van beleidsvorming. Het 2021-rapport zal kijken naar structurele wereldwijde megatrends in de richting van 2050 die de EU zullen beïnvloeden, en zal gebieden identificeren waar de EU haar mondiale leiderschap zou kunnen versterken. 

Op dinsdag (7 september) zal commissaris Hahn een persconferentie houden over de goedkeuring van het kader voor groene obligaties, de EUGBS (de Europese norm voor groene obligaties) wil een "robuust instrument zijn om aan te tonen dat zij legitieme groene projecten financieren die in overeenstemming zijn met de EU-taxonomie".

Parlement

advertentie

Europe fit for the Digital Age Executive Vice President en Competition Commissioner Margrethe Vestager zal (6 september) in het parlement bijeenkomen met de voorzitters van vijf commissies (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) voor een gedachtewisseling over de digitale agenda. 

Het Comité voor de rechten van de vrouw en de delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan zullen bijeenkomen om de situatie van vrouwen- en meisjesrechten te bespreken.

De speciale commissie kankerbestrijding komt op donderdag (9 september) bijeen om de uitwisseling van gezondheidsgegevens en de digitalisering op het gebied van kankerpreventie en -zorg te bespreken, evenals een update over de uitvoering van de EU-strategie voor chemische stoffen voor duurzaamheid in de context van kankerpreventie.

advertentie

De Subcommissie veiligheid en defensie zal de situatie in Afghanistan bespreken, evenals een studie over 'EU paraatheid en reacties op chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) dreigingen' en Sven Mikser MEP (S&D, EE) ontwerprapport over ' Uitdagingen en vooruitzichten voor multilaterale massavernietigingswapens, wapenbeheersing en ontwapeningsregimes'. 

Rechtbank

Het Hof van Justitie van de Europese Unie zal zich uitspreken over de terugvordering van 2.7 miljard euro van het VK omdat het er niet in is geslaagd een op risico's gebaseerde benadering van douanecontrole in te voeren, ondanks herhaalde waarschuwingen van OLAF, het onafhankelijke fraudebestrijdingsbureau van de EU. Het uitblijven van een oplossing voor dit probleem betekende ook dat EU-fabrikanten moesten concurreren met ondergewaardeerde goederen die via de EU de EU binnenkomen. Het cijfer van OLAF heeft betrekking op de jaren 2011-2017. Andere belangrijke uitspraken worden verwacht op het gebied van asiel (C-18/20, C-768/19).

Raad

De ministers van Landbouw en Visserij zullen informeel bijeenkomen van 5 tot 7 uur. De ministers van Economische Zaken en Financiën zullen op 6 september een informele bijeenkomst per videoconferentie hebben en op 10-11 opnieuw een informele bijeenkomst. Zoals gebruikelijk zal de Eurogroep bijeenkomen voorafgaand aan de inclusieve vergadering op 10. 

ECB

De Europese Centrale Bank zal donderdag haar reguliere maandelijkse vergadering houden, nu de inflatie de doelstelling van 2% overschrijdt, zullen alle ogen gericht zijn op wat de ECB vervolgens gaat doen.

Tunesië

EU-hoge vertegenwoordiger Josep Borrell brengt vrijdag (10 september) een bezoek aan Tunesië. In juli ontsloeg de Tunesische president Kais Saied de premier en vermoedde hij dat het parlement noodbevoegdheden zou inroepen in het licht van demonstraties over economische tegenspoed en een toename van Covid-19-gevallen. De EU heeft Tunesië opgeroepen zijn grondwet en de rechtsstaat te respecteren . 

Verder lezen

EU

Terug naar school, blik van EU Reporter op de komende week

gepubliceerd

on

Voor degenen onder jullie die een verkwikkende zomervakantie hebben weten te ontsnappen, goed gedaan, jullie zullen het nodig hebben. De komende periode wordt (weer) een drukke periode. 

Veel wetgeving is begonnen aan zijn wetgevende reis door de complexe besluitvormingsmachine van de EU, met veel zeer vlezige voorstellen op weg om in plakjes, blokjes en kruiden te worden gesneden, en uiteindelijk in de pan van het bemiddelingscomité te worden gegooid om om vijf uur 's ochtends te worden gepresenteerd door een wazige politicus als een zwaarbevochten triomf van het voorzitterschap. Tot de groten behoren de klimaatvoorstellen Digital en 'Fit for 55'. De klimaatvoorstellen beloven bijzonder kwetsend te zijn, aangezien er al overeenstemming is bereikt over de 'Klimaatwet' waarin koolstoftoezeggingen zijn vastgelegd; het vinden van een definitieve balans tussen de voorstellen zal een tot nu toe onbekende omvang vergen.

De Brusselse ringweg was in augustus vrij sluimerend totdat de catastrofale gebeurtenissen in Afghanistan 20 jaar westerse interventie tot een minder dan triomfantelijke, paniekerige en roemloze exit brachten. Het 'Westen' ligt in een gescheurde puinhoop, met vertrouwen op een historisch dieptepunt. De commissie-von der Leyen presenteerde zich als een 'geopolitieke', de regering van Biden verklaarde 'America's back!' - en toch zijn we hier. Een ding dat ik heb geleerd, is dat dingen nooit zo erg zijn dat ze niet erger kunnen worden. De triomf van de Taliban en de brute herinnering dat ISIS niet is verdwenen, zal steun bieden aan degenen die hun idealen elders steunen. Het is geen mooi plaatje, maar Europa en het bredere 'Westen' moeten de moed hebben van zijn betere zelf dat de rechten, democratie, de rechtsstaat en welvaart verdedigt, zowel in binnen- als buitenland. 

advertentie

Volgende week komen de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie bijeen voor informele raden om de nasleep van de recente gebeurtenissen te bespreken. De ernstige instabiliteit dichter bij huis in onder meer Noord-Afrika, Libanon en Wit-Rusland en natuurlijk Afghanistan.

De ministers van Defensie zullen bijeenkomen om het Strategisch Kompas van de EU te bespreken, het streven is om tegen november een volledig document te hebben; recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat de EU meer verantwoordelijkheid en gecoördineerde actie op het gebied van veiligheid en defensie moet nemen.

Op dinsdag (31 augustus) zal er een buitengewone vergadering zijn van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, die zullen samenkomen om te bespreken hoe zij zullen omgaan met de onvermijdelijke verplaatsing van mensen uit Afghanistan, hervestiging in de EU, en ook om de buurlanden te steunen die al miljoenen vluchtelingen opgenomen die meer financiële steun nodig hebben.

advertentie

Rechtsstaat

Het is moeilijk om een ​​baken te zijn voor de rechtsstaat in het buitenland, als je eigen constituerende delen vrolijk de normen verscheuren, wat me naar Polen en Hongarije brengt waar de staat van stasis gedurende de zomer is gebleven.

Von der Leyen wees Europarlementariërs en juridische experts af in een brief van vijf pagina's waarin werd vermeld hoe Hongarije zes van de acht rechtsstatelijke beginselen had geschonden die verband houden met de besteding van de EU-begroting en daarom de onlangs ingevoerde 'rule of law conditionaliteit' zou moeten activeren mechanisme om misbruik van middelen te voorkomen. Von der Leyen schreef dat de leden van het Europees Parlement niet genoeg bewijs hadden geleverd voor de inbreuken en dat de Commissie "niet naar behoren is opgeroepen om op te treden".

Polen's dag van afrekening op 16 augustus was een non-event, met verdere prevariatie van het hoofdkwartier van de Commissie. Je kunt niet anders dan denken dat er iemand in de juridische dienst van de Commissie is die het citaat van Douglas Adams aan de muur heeft hangen: “Ik hou van deadlines. Ik hou van het suizende geluid dat ze maken als ze voorbij gaan.”

De Commissie schopte het blik op de weg terwijl ze de reactie van Polen "lezen en analyseren". Vice-president Jourova zal op maandag (30 augustus) Polen bezoeken. De geluiden van de minister van Justitie Zbigniew Ziobro zijn niet bemoedigend, die onlangs tweette dat de EU verwikkeld is in een "hybride oorlog" tegen de EU. 

Ondertussen blijft Slovenië haperen bij het voordragen van openbare aanklagers bij het Europees Openbaar Ministerie, terwijl de Sloveense premier Jansa benoemingen blokkeert.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending