Verbind je met ons

EU

Nieuwe beginselen voor de kwaliteit van het toerisme: goed voor toeristen, goed voor kleine ondernemingen

DELEN:

gepubliceerd

on

ict2_324De Europese Commissie heeft vandaag (20 februari) een reeks vrijwillige Europese kwaliteitsbeginselen voor toerisme voorgesteld om ervoor te zorgen dat toeristen die naar andere lidstaten reizen of vanuit derde landen ons continent bezoeken, waar voor hun geld krijgen.

Deze principes bestrijken vier hoofdgebieden: opleiding van het personeel onder toezicht van een kwaliteitscoördinator, consumententevredenheid om ervoor te zorgen dat toeristen kunnen vertrouwen op de behandeling van hun klachten, netheid en onderhoud, en juistheid en betrouwbaarheid van informatie in ten minste de meest relevante buitenlandse taal. Een dergelijke toegang tot betrouwbare en actuele informatie over de kwaliteit van toeristische diensten stelt toeristen in staat onderscheid te maken tussen concurrerende producten, een weloverwogen keuze te maken en taalproblemen te overwinnen. Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) zullen het gemakkelijker vinden om te benadrukken dat zij een dienstverlening van hoge kwaliteit leveren door zich aan de principes te houden. Het voorstel zal daarom het MKB helpen, dat ruim 90% van de toeristische sector in de EU uitmaakt.

Vice-resident Antonio Tajan van de Europese Commissie zei: "Aanbieders van toeristische diensten zullen hun klanten kunnen verzekeren van de hoge kwaliteit van hun diensten, wat een sterk concurrentievoordeel betekent voor bedrijven, vooral voor het MKB. Het huidige voorstel is een belangrijk instrument om het toerisme verder te bevorderen. Europa's groeikampioen van de afgelopen vijf jaar. Het bevorderen van de hoge kwaliteit van de Europese toeristische diensten zal bijdragen aan het verbeteren van de toeristische stromen van reizigers binnen de EU en van buiten Europa. Dit is een aanvulling op andere Europese initiatieven die hetzelfde doel nastreven, zoals visumfacilitering voor derde landen. -toeristen uit het hele land en het promoten van Europa als een reeks hoogwaardige bestemmingen.”

Meer informatie

Europese principes om bedrijven en consumenten te helpen

De aanbevolen beginselen zullen aanbieders van toeristische diensten helpen zichtbaarheid te verwerven op bredere markten, met name in landen buiten Europa. De bestaande verschillen in de kwaliteitsbeoordeling van toeristische diensten kunnen voor verwarring onder toeristen zorgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat grensoverschrijdende toeristen geen consistente informatie vinden om gemakkelijk te begrijpen welke servicekwaliteit zij van verschillende dienstverleners kunnen verwachten.

Dit belemmert hun vermogen om weloverwogen keuzes te maken, vooral wanneer ze naar een andere lidstaat of vanuit derde landen reizen. Daarom belonen ze de bedrijven die in kwaliteit investeren niet. Deze situatie ontmoedigt de sector, en vooral het MKB met beperkte financiële middelen, om dit te doen. En dit is de reden waarom de Commissie vandaag de volgende principes heeft voorgesteld, die ondernemingen moeten respecteren als ze besluiten deze te volgen:

advertentie

1. Aanbieders van toeristische diensten die de beginselen naleven, moeten zorgen voor de opleiding van alle werknemers die betrokken zijn bij het rechtstreeks verlenen van diensten aan consumenten, om de bevredigende uitvoering van de hun toegewezen taken te garanderen. Deze aanbeveling vereist ook dat ze:

  • Het vastleggen van de gevolgde trainingen door de medewerkers in een opleidingsregister;
  • aanstelling van een kwaliteitscoördinator om te zorgen voor een samenhangende aanpak van het kwaliteitsmanagement van de geleverde diensten, en;
  • de betrokkenheid van de relevante medewerkers bij het kwaliteitsproces.

2. Voer een consumententevredenheidsbeleid, inclusief het opzetten van een mechanisme voor de behandeling van klachten van consumenten op de plaats waar de dienst wordt geleverd of via internet en zorg ervoor dat klachten onverwijld worden beantwoord. Bovendien moeten toeristische aanbieders enquêtes over de consumententevredenheid uitvoeren en rekening houden met de resultaten daarvan, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

3. Toeristische dienstverleners moeten een gedocumenteerd schoonmaak- en onderhoudsplan voor de faciliteiten bijhouden.

4. Aanbieders van toeristische diensten moeten informatie beschikbaar stellen aan consumenten over lokale gebruiken, erfgoed, tradities, diensten, producten en duurzaamheidsaspecten enz.

5. Zorg ervoor dat deze informatie juist, betrouwbaar, duidelijk en toegankelijk is in minimaal de meest relevante vreemde taal, indien passend bij de locatie en het bedrijfsconcept.

Hoe zullen principes in de praktijk werken?

Dit initiatief zal voor de lidstaten vrijwillig zijn. Op deze manier worden er geen onnodige lasten opgelegd aan de overheden van de lidstaten. Zij worden echter uitgenodigd om de toepassing van de Beginselen binnen hun respectieve grondgebieden te coördineren, monitoren en bevorderen. De voorgestelde aanbevelingen zullen nu door de Raad worden besproken tijdens het Griekse en Italiaanse EU-voorzitterschap.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending