Verbind je met ons

Misdrijf

Aanpakken van belastingfraude: de Commissie stelt een sterkere samenwerking met niet-EU-landen over de BTW

DELEN:

gepubliceerd

on

2belastingontduiking-finaleAls onderdeel van de geïntensiveerde strijd tegen belastingfraude heeft de Commissie vandaag (6 februari) het proces gelanceerd om onderhandelingen met Rusland en Noorwegen te starten over overeenkomsten voor administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (btw). Het algemene doel van deze overeenkomsten zou zijn om een ​​kader tot stand te brengen voor wederzijdse bijstand bij de bestrijding van grensoverschrijdende btw-fraude en bij het helpen van elk land om de verschuldigde btw terug te vorderen.

Btw-fraude waarbij exploitanten uit derde landen betrokken zijn, vormt met name een risico in de sectoren telecommunicatie en e-diensten. Gezien de groei van deze sectoren zijn effectievere instrumenten om dergelijke fraude te bestrijden essentieel om de overheidsbegrotingen te beschermen. Samenwerkingsovereenkomsten met buurlanden en handelspartners van de EU zouden de kansen van de lidstaten vergroten om btw-fraude op te sporen en aan te pakken, en zouden de financiële verliezen die hierdoor ontstaan ​​een halt toeroepen. De Commissie vraagt ​​de lidstaten daarom om een ​​mandaat om dergelijke onderhandelingen met Rusland en Noorwegen te starten, terwijl zij de verkennende gesprekken met een aantal andere belangrijke internationale partners voortzet.

Commissaris voor Belastingen Algirdas Šemeta: "De toeleveringsketen is dramatisch geëvolueerd sinds de btw voor het eerst in de EU werd ingevoerd. Globalisering en e-commerce openen nieuwe kansen, maar creëren ook nieuwe risico's. Fraudeurs spelen in op grensoverschrijdende verschillen en informatielacunes tussen landen. De EU moet nauw samenwerken met haar internationale partners om btw-fraude met succes te kunnen bestrijden. Dat is wat de Commissie vandaag voorstelt, met een verzoek om onderhandelingsmandaten om deze samenwerking te formaliseren."

De samenwerkingsovereenkomst zou gebaseerd zijn op de Regulatie over administratieve samenwerking op het gebied van btw, dat momenteel het kader vormt voor samenwerking binnen de EU op dit gebied. Lidstaten werken onder meer samen tegen btw-fraude door elkaar toegang te geven tot hun databanken en door (automatisch of op verzoek) informatie uit te wisselen over de activiteiten van belastingplichtigen. Eurofisc is ook een zeer effectief netwerk voor lidstaten om informatie en inlichtingen over btw-fraude uit te wisselen.

Het gebruik van dergelijke instrumenten zou kunnen worden uitgebreid tot derde landen door middel van samenwerkingsovereenkomsten tegen btw-fraude. De EU is voornemens over dergelijke overeenkomsten te onderhandelen met buurlanden, haar belangrijkste handelspartners en landen die worden beschouwd als leiders op het gebied van langs elektronische weg geleverde diensten. Vooralsnog zijn verkennende gesprekken gestart met Noorwegen, Rusland, Canada, Turkije en China. Zowel Noorwegen als Rusland hebben al aangegeven nu klaar te zijn om officiële onderhandelingen te starten.

Achtergrond

In 193 ging naar schatting 1.5 miljard euro aan btw-inkomsten (2011% van het bbp) verloren door niet-naleving of niet-inning (zie IP / 13 / 844). Hoewel dit verlies wordt toegeschreven aan een mix van verschillende factoren, speelt btw-fraude zeker een belangrijke rol.

advertentie

Het versterken van het btw-stelsel tegen fraude is een van de belangrijkste doelstellingen van de hervorming van het btw-stelsel door de Commissie (zie IP / 11 / 1508). Bovendien wordt btw in het EU-actieplan tegen belastingontduiking ook genoemd als een van de gebieden waarop concrete maatregelen moeten worden genomen om frauduleuze activiteiten tegen te gaan (zie IP / 12 / 1325).

Meer informatie

MEMO / 14 / 90
Actieplan ter bestrijding van belastingfraude en -ontduiking
Homepage van commissaris Algirdas Šemeta

Volg commissaris Algirdas Šemeta op Twitter

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending