Verbind je met ons

Steun

EU Rekenkamer: steun aan Centraal-Azië goed gepland, maar de uitvoering traag en variabele

DELEN:

gepubliceerd

on

p15837_grootDe Europese Rekenkamer (ERK) heeft vandaag (14 januari) een speciaal verslag (13/2013) gepubliceerd, Ontwikkelingshulp van de Europese Unie aan Centraal-Azië. De ERK onderzocht hoe de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) ontwikkelingshulp aan Centraal-Aziatische republieken (Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan) in de periode 2007-2012 hebben gepland en beheerd.

Uit de controle bleek dat de Commissie en de EDEO onder moeilijke omstandigheden serieuze inspanningen hebben geleverd om het programma te plannen en uit te voeren. Dit resulteerde in een over het algemeen bevredigende planning en toewijzing van bijstand, maar met een trage en wisselende uitvoering.

De Commissie besprak de prioriteiten met de partnerlanden en trachtte haar uitgavenplannen af ​​te stemmen op hun nationale prioriteiten met een geografische spreiding van de hulp die rekening hield met de relatieve welvaart. Projecten die voor EU-steun werden uitgekozen, droegen allemaal bij aan de verwezenlijking van de brede doelstellingen van het regionale strategiedocument. De Commissie heeft echter aan een groter aantal sectoren bijstand verleend dan in overeenstemming is met de beste praktijken.

De Commissie heeft bij de uitvoering van haar plannen gebruik gemaakt van verschillende wijzen van uitvoering. Dit omvatte een groot aantal kleine projecten, die een grotere administratieve belasting voor de delegaties met zich meebrachten. Het beheer van het programma werd ook bemoeilijkt door het brede scala aan financiële instrumenten en de vele rapportagelijnen, waardoor het moeilijk is vast te stellen hoeveel de EU per sector en per land in Centraal-Azië heeft uitgegeven. Bovendien heeft de Commissie niet geprobeerd de totale administratieve kosten van haar ontwikkelingshulpprogramma in Centraal-Azië te beoordelen.

De Commissie had strenger kunnen en moeten zijn bij het beheer van haar programma's voor begrotingssteun in Tadzjikistan en Kirgizië en deze hebben gekoppeld aan specifieke anticorruptiemaatregelen. De uitbetalingsbesluiten waren gebaseerd op de toezeggingen van de partnerlanden om te hervormen en niet op de geboekte vooruitgang.

De implementatie verliep over het algemeen traag, zij het met enkele significante variaties. De regionale programma's kregen geen echte regionale dimensie; een aanzienlijk deel bestond louter uit 'multi-country'-faciliteiten die voor elk partnerland afzonderlijk beschikbaar waren. De Commissie heeft regelingen getroffen om haar in staat te stellen van de ervaring te leren en haar programma's in de loop van de tijd te verbeteren. Dit proces heeft bruikbare resultaten opgeleverd, hoewel deze in sommige gevallen niet altijd op tijd beschikbaar waren en in andere gevallen werden nuttige aanbevelingen niet overgenomen. De rapporten waren meer gericht op activiteit dan op resultaten.

Op basis van haar bevindingen beveelt de ERK aan dat de EDEO en de Commissie:

advertentie
  • Ontwerp eventuele toekomstige regionale programma's zo dat ze waarschijnlijk een echte regionale dimensie krijgen;
  • concentreer alle verleende hulp op een klein aantal sectoren;
  • een systeem opzetten voor het berekenen van en rapporteren over de totale administratieve kosten die gemoeid zijn met het verlenen van ontwikkelingshulp;
  • definieer en pas robuuste en objectief verifieerbare voorwaarden toe voor eventuele lopende programma's voor begrotingssteun, waarbij met name voldoende aandacht wordt besteed aan steun voor anticorruptiemechanismen;
  • programmaontwerp en uitvoering verbeteren in het licht van geleerde lessen en veranderende omstandigheden, en;
  • rapporteren over resultaten en impact op een manier die vergelijking met plannen en doelstellingen mogelijk maakt.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending