Verbind je met ons

Europese Commissie

Vooraanstaande parlementaire commissie steunt strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik

DELEN:

gepubliceerd

on

hp20131211De leidende commissie van het Europees Parlement voor economische zaken heeft vandaag (9 januari) haar steun gegeven aan een voorstel van de Europese Commissie voor strafrechtelijke sancties om misbruik en manipulatie van financiële markten aan te pakken (IP / 11 / 1218). De Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) van het Parlement steunde unaniem een ​​akkoord over het voorstel dat eind vorig jaar werd bereikt met de lidstaten, vertegenwoordigd in de Raad van Ministers (IP / 13 / 1299). Volgens de nieuwe regels voor het tegengaan van handel met voorwetenschap en marktmisbruik zullen de lidstaten ervoor moeten zorgen dat dergelijk gedrag, inclusief het manipuleren van benchmarks, strafbaar wordt gesteld, waar overal in Europa effectieve sancties op staan. Het akkoord zal nu naar verwachting worden bevestigd door het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering in februari 2014.

“Wij zijn blij met de stemming van vandaag ten gunste van het voorstel van de Commissie, dat bevestigt dat Europa bereid is alle maatregelen te nemen die nodig zijn om handel met voorkennis en marktmisbruik op zijn financiële markten tegen te gaan”, aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie en Michel Barnier. , commissaris voor de interne markt en diensten. “We willen de ECON-commissie en haar rapporteur, Arlene McCarthy, bedanken voor hun steun en we kijken nu uit naar een snelle goedkeuring van dit belangrijke voorstel door het Parlement en de Raad. We moeten de integriteit van onze markten waarborgen en het geld van onze burgers beschermen.”

Het akkoord waarover vandaag is gestemd, houdt het volgende in:

  • Er komen gemeenschappelijke EU-definities van marktmisbruik, zoals handel met voorwetenschap, onrechtmatige openbaarmaking van informatie en marktmanipulatie;
  • er komt een gemeenschappelijke reeks strafrechtelijke sancties, waaronder boetes en gevangenisstraffen met een maximumstraf van ten minste vier jaar voor handel met voorwetenschap/marktmanipulatie en van twee jaar voor onwettige openbaarmaking van voorwetenschap;
  • rechtspersonen (vennootschappen) worden aansprakelijk gesteld voor marktmisbruik;
  • lidstaten moeten jurisdictie vaststellen voor deze misdrijven als ze in hun land plaatsvinden of als de dader een onderdaan is, en;
  • de lidstaten moeten ervoor zorgen dat gerechtelijke en wetshandhavingsinstanties die zich met deze uiterst complexe zaken bezighouden, goed zijn opgeleid.

Achtergrond

Beleggers die handelen op basis van voorkennis en markten manipuleren door valse of misleidende informatie te verspreiden, kunnen momenteel sancties vermijden door te profiteren van verschillen in wetgeving tussen de 28 EU-lidstaten. De autoriteiten van sommige landen beschikken niet over effectieve sanctiebevoegdheden, terwijl in andere landen geen strafrechtelijke sancties beschikbaar zijn voor bepaalde misdrijven met betrekking tot handel met voorkennis en marktmanipulatie. Effectieve sancties kunnen een sterk afschrikkend effect hebben en de integriteit van de financiële markten van de EU versterken.

Daarom heeft de Europese Commissie op 20 september 2011 EU-brede regels voorgesteld om te zorgen voor minimale strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (IP / 11 / 1218). In juli 2012 heeft de Commissie wijzigingen op haar oorspronkelijke voorstel ingediend om de manipulatie van benchmarks, waaronder LIBOR en EURIBOR, duidelijk te verbieden en deze manipulatie strafbaar te stellen (IP / 12 / 846).

Met het voorstellen van deze regels maakte de Europese Commissie voor het eerst gebruik van nieuwe bevoegdheden onder het Verdrag van Lissabon om een ​​EU-beleid af te dwingen door middel van strafrechtelijke sancties. De ontwerprichtlijn verplicht de lidstaten om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de strafbare feiten van handel met voorwetenschap en marktmanipulatie strafrechtelijk worden bestraft. Lidstaten zullen ook strafrechtelijke sancties moeten opleggen voor het aanzetten tot, het helpen bij en het aanzetten tot marktmisbruik, evenals voor pogingen tot het plegen van dergelijke misdrijven. De richtlijn vormt een aanvulling op een afzonderlijk voorstel voor een verordening inzake marktmisbruik, dat op 10 september 2013 door het Europees Parlement is goedgekeurd (MEMO / 13 / 774), waarmee het bestaande EU-wetgevingskader wordt verbeterd en administratieve sancties worden aangescherpt.

advertentie

Meer informatie

Europese Commissie – Marktmisbruik

Europese Commissie – Strafrechtbeleid

Homepage van Justitiecommissaris Viviane Reding

Homepage van Michel Barnier, commissaris voor interne markt en diensten

Volg de vice-voorzitter op Twitter: @ VivianeRedingEU

Volg EU Justitie op Twitter: EU_Justice

Volg commissaris Barnier op Twitter: @MBarnierEU

Volg de interne markt van de EU op Twitter: @EU_Markt

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending