Verbind je met ons

EU

De discriminatie van Roma: Europarlementsleden dringen einde aan illegale uitwijzingen en etnische profilering

DELEN:

gepubliceerd

on

101116-Roma-AmnestyIntlEU-landen moeten een einde maken aan de illegale uitzetting van Roma en een einde maken aan etnisch profileren, politiemisbruik en mensenrechtenschendingen tegen hen, aldus het Europees Parlement in een niet-bindende resolutie die op 12 december werd aangenomen. Het beoordeelt de strategieën van de lidstaten om de integratie van de Roma te bevorderen en roept op tot meer middelen om discriminatie te voorkomen en kleine gemeenschapsprojecten te bereiken.
De resolutie veroordeelt pogingen van EU-landen om op onwettige wijze het recht van Roma op vrij verkeer in de EU te beperken. Met een geschatte bevolking van 10 tot 12 miljoen in Europa (ongeveer 6 miljoen in de EU), vormen de Roma de grootste etnische minderheid in Europa.

Meer geld, beter besteed

De Commissie en de lidstaten moeten zorgen voor voldoende financiering voor de integratie van de Roma, zowel uit de nationale begrotingen als uit EU-programma's zoals het Europees Sociaal Fonds of het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. EP-leden stellen ook voor om speciale subsidieregelingen te voorzien, zoals flexibele en kleine fondsen voor gemeenschapsprojecten.

De uitvoerende macht van de EU moet blijven beoordelen hoe de lidstaten EU-fondsen besteden die bestemd zijn voor de integratie van de Roma en haar bevindingen elk jaar rapporteren aan het Parlement en de Raad, stellen de EP-leden voor.

EU-brede monitoring

Het Parlement dringt er bij de Commissie op aan toezicht te houden op de grondrechten van Roma, acties tegen Roma en haatmisdrijven tegen Roma in de hele EU. Het zou juridische stappen moeten ondernemen, vinden ze, als deze rechten worden geschonden, met name wat betreft vrijheid van verkeer en verblijf, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, non-discriminatie, bescherming van persoonsgegevens en het verbod op het aanleggen van registers op basis van etniciteit en ras.

Onderwijs en banen

De lidstaten moeten een einde maken aan de segregatie in het onderwijs en aan de plaatsing van Romakinderen op speciale scholen, stelt de resolutie. Zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs voor alle Romakinderen, voortijdig schoolverlaten voorkomen en toegang tot het Erasmus-programma garanderen behoren tot hun prioriteiten.

advertentie

De EU-landen moeten discriminatie op de arbeidsmarkt vermijden, de toegang van Roma tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken en gespecialiseerde opleidingsprogramma's opzetten. Europarlementsleden dringen er ook bij de Europese instellingen op aan om specifieke stageprogramma's op te zetten en Roma in dienst te nemen.

Genderaspecten van de integratie van de Roma

In een afzonderlijke niet-bindende resolutie die dinsdag is aangenomen, roept het Parlement de lidstaten op om de discriminatie van Roma-vrouwen aan te pakken. Het stelt maatregelen voor zoals flexibele werktijden, belastingvermindering, adequate sociale voorzieningen en de uitbreiding van kinderopvangfaciliteiten.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending