Verbind je met ons

Conflicten

Europarlementsleden steunen Baskische vredesproces

DELEN:

gepubliceerd

on

OverEen aantal EP-leden van verschillende politieke fracties hebben een open brief ondertekend waarin wordt opgeroepen tot vooruitgang in het Baskische vredesproces.

They have called for progress in respect of political prisoners. This follows the verdict of the European Court of Human Rights on 21 October concerning Spain’s extended detention of some prisoners. It was estimated that around 50 Basque political prisoners had been kept in detention when they should have been released years ago.

In their letter the MEPs say that respect for prisoners’ rights should be the next logical step in resolving the conflict. They called for dialogue, and international and EU engagement in building a lasting peace.

The MEPs state in their letter: “The respect of all the prisoners’ rights should be the next logical step to keep moving for the resolution of the conflict in the Basque region; the end of the policy of dispersion and their transfer to prisons close to their families, as well as the immediate release of seriously ill prisoners are measures that could be adopted by the Spanish Authorities applying the ordinary legislation.”

De volledige tekst van de brief en de ondertekenaars ervan is hieronder weergegeven.

Open brief:

Peace in the Basque Country is Peace in Europe, it’s time to make an effort.

advertentie

Brussel, 5 december 2013

Voor wie het aangaat,

In oktober 2006 nam het EU-Parlement een resolutie aan ter ondersteuning van de inspanningen om het aanhoudende politieke conflict in Baskenland op te lossen. Martin Schulz verklaarde tijdens het debat dat "de weg naar dialoog de enige manier is om een ​​einde te maken aan deze spiraal van geweld".

Wij, leden van het Europees Parlement die dit artikel onderschrijven, hebben gewerkt aan de bevordering van een rechtvaardig en duurzaam vredesscenario in Baskenland. We hebben en we doen dit binnen de Europese instellingen om twee belangrijke redenen. Ten eerste omdat we geloven dat het opbouwen van vrede in Baskenland bijdraagt ​​aan het opbouwen van vrede in de EU. En ten tweede, omdat dit een conflict is dat zich binnen de EU-grenzen afspeelt, zijn wij van mening dat de EU een fundamentele rol kan en moet spelen bij de oplossing van het aanhoudende conflict.

In oktober 2011 woonden Kofi Annan, Bertie Ahern, Gro Harlem Brutland, Jonathan Powell, Gerry Adams en Pierre Joxe in San Sebastian de internationale conferentie bij om de oplossing van het conflict in Baskenland te bevorderen. In hun naam en namens bredere sectoren van de internationale gemeenschap presenteerden zij een routekaart voor de oplossing van het conflict. ETA reageerde op deze oproep door drie dagen later het einde van haar gewapende campagne af te kondigen. Sindsdien hebben dit proces en deze routekaart de steun gekregen van velen, onder wie Jimmy Carter, Ban Ki-moon, Bill Clinton, tal van EP-leden en 13 voormalige Zuid-Amerikaanse presidenten. Deze aanbevelingen riepen ook de Spaanse en Franse regering op om een ​​actieve en positieve rol te spelen in het vredesproces. Maar en helaas moet dit nog gebeuren.

Om deze reden verwelkomen we het besluit van 21 oktober van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over Doctrine 197/2006 over de verlengde detentie van Baskische politieke gevangenen. Deze doctrine heeft geleid tot ernstige schendingen van fundamentele mensenrechten.

Volgens de uitspraak hebben de Spaanse autoriteiten via de zogenaamde Parot-doctrine meer dan 50 Baskische politieke gevangenen vastgehouden ondanks het feit dat ze al jaren geleden hadden moeten worden vrijgelaten.

De naleving door de Spaanse rechterlijke macht van de uitspraak en de daaropvolgende vrijlating van de gevangenen die door deze doctrine zijn getroffen, moet worden gezien als een overwinning van de mensenrechten en als een kans om vooruitgang te boeken bij de oplossing van het conflict.

De eerbiediging van alle rechten van gevangenen zou de volgende logische stap moeten zijn om door te gaan met het zoeken naar een oplossing voor het conflict in Baskenland; het einde van het spreidingsbeleid en hun overbrenging naar gevangenissen dicht bij hun familie, evenals de onmiddellijke vrijlating van ernstig zieke gevangenen zijn maatregelen die door de Spaanse autoriteiten kunnen worden genomen met toepassing van de gewone wetgeving.

Wat vandaag de dag zou moeten prevaleren, is de opbouw van een politieke ruimte voor dialoog en niet het gebruik van de gebruikelijke maatregelen van politie en justitie.

Het is tijd om vrede op te bouwen, het is tijd om een ​​toekomst op te bouwen op basis van mensenrechten, gerechtigheid, waarheid en eerherstel voor iedereen die tijdens het conflict heeft geleden.

On the path to peace, respect prisoners’ rights.

Bekrachtigde leden van het Europees Parlement:

François Alfonsi
Martina Anderson
Marc Demesmaker
Jill Evans
Catherine Grèze
Ian Hudghton
Iñaki Irazabalbeitia
Marisa Matias
Raül Romeva
Alyn Smith
Alda Sousa
Bart Staes
Nikola Vuljanic
Tatjana Zdanoka

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending