Verbind je met ons

werk

Advies: FEANTSA verzet bedreiging Britse premier aan EU migranten daklozen te verdrijven

DELEN:

gepubliceerd

on

image001Op 26 november schreef de Britse premier David Cameron een artikel in de Financial Times het aankondigen van een "hardhandig optreden" tegen EU-immigratie, de belofte om de toegang tot uitkeringen te beperken en de regels voor vrij verkeer aan te scherpen, evenals het dreigen met de deportatie van mensen die op straat slapen of bedelen. FEANTSA verzet zich tegen willekeurige en onwettige uitzettingen, roept op tot eerbiediging van door de EU erkende procedurele waarborgen acquis over vrij verkeer en verzoekt de EU en haar lidstaten dringend duidelijkere regels vast te stellen die ervoor zorgen dat geen enkele EU-burger die het recht op vrij verkeer uitoefent, berooid achterblijft door een gebrek aan adequate ondersteunende diensten.

Voor een klein aantal EU-burgers die gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer, is de reis naar een denkbeeldig beter leven in het buitenland niet geslaagd. In een aantal Europese steden, zoals Londen, Parijs of Kopenhagen, is er een aanzienlijk deel van de EU-migranten onder de dakloze bevolking. Waar de toegang tot basisondersteuning door de wet wordt ontzegd, zijn ze verplicht een beroep te doen op familieleden, in ontoereikende huisvesting te leven of op straat te slapen.

Vrij verkeer is niet alleen een van de grondpijlers van de EU, maar ook een van de belangrijkste verworvenheden. Premier David Cameron lijkt in zijn artikel te vergeten dat er aanwijzingen zijn dat de EU-uitbreidingen in 2004 en 2007 een positief effect hebben gehad op de economieën van de lidstaten en niet hebben geleid tot ernstige verstoringen op hun arbeidsmarkten. Bovendien, volgens een recent onderzoek naar de impact van mobiele EU-burgers op de nationale socialezekerheidsstelsels, maken EU-burgers uit andere lidstaten niet intensiever gebruik van sociale voorzieningen dan de onderdanen van het gastland.

David Cameron zei: “Als mensen hier niet zijn om te werken – als ze bedelen of op straat slapen – worden ze verwijderd. Ze worden dan voor 12 maanden uitgesloten van terugkeer.”

We willen de Britse regering eraan herinneren dat EU-burgers volgens de EU-wetgeving alleen kunnen worden uitgezet als ze een onredelijke last vormen voor het socialezekerheidsstelsel of om redenen van openbare orde of openbare veiligheid. Een verwijderingsmaatregel mag niet het automatische gevolg zijn van een beroep op het socialebijstandsstelsel en de gastlidstaat moet eerst onderzoeken of er sprake is van tijdelijke moeilijkheden en rekening houden met de duur van het verblijf, de persoonlijke omstandigheden en het bedrag van de toegekende steun om na te gaan of de begunstigde een onredelijke last is geworden voor zijn socialebijstandsstelsel en zijn of haar uitzetting voort te zetten.

Bovendien moet de ontvangende lidstaat, alvorens een besluit tot verwijdering te nemen om redenen van openbare orde of openbare veiligheid, rekening houden met overwegingen zoals hoe lang de betrokkene al op zijn grondgebied verblijft, zijn/haar leeftijd, gezondheidstoestand, familie en economische situatie, sociale en culturele integratie in de ontvangende lidstaat en de mate van zijn/haar banden met het land van herkomst. Daarom zou het onwettig zijn om mensen uit te zetten omdat ze op straat slapen of bedelen, aangezien ze geen last vormen voor het sociale bijstandsstelsel en evenmin een bedreiging vormen voor de openbare veiligheid.

Cameron realiseert zich ook niet dat sommige mensen die op straat slapen wel werk hebben, maar geen accommodatie kunnen vinden vanwege de moeilijkheid om toegang te krijgen tot betaalbare woningen, en stelt voor dat mensen ervoor kiezen om naar het land te komen om op straat te slapen. Dakloosheid is zeer zelden een keuze en als migranten dakloos worden, is dat meestal te wijten aan een gebrekkig migratiebeleid om hen passende kansen te bieden en belemmeringen voor hun volledige integratie in de samenleving weg te nemen.

advertentie

FEANTSA verzet zich tegen willekeurige uitzettingen en roept de EU en haar lidstaten op om toegang tot basisdiensten en -faciliteiten te garanderen, zonder een dreiging van uitzetting op te leggen aan degenen die behoeftig zijn en noodhulp nodig hebben. Deze basisdiensten moeten voedsel, gezondheidszorg, accommodatie en andere diensten voor daklozen omvatten, zoals hygiënevoorzieningen, wasserette en opslag. FEANTSA is ook van mening dat een langetermijnoplossing alleen kan worden bereikt door middel van een adequaat sociaal beleid, inclusief toegang tot diensten die mensen die een persoonlijke crisis doormaken, kunnen helpen om weer op het goede spoor te komen. Dat kan alleen door samenwerking tussen lidstaten en met steun van de EU.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending