Europese Commissie intensiveert strijd tegen illegale visserij

| November 26, 2013 | 0 Reacties

illegale visserijNa een formele waarschuwing een jaar geleden (IP / 12 / 1215), de Europese Commissie vandaag (26 november) intensiveert haar strijd tegen illegale visserij door Belize, Cambodja en Guinea te identificeren als niet-medewerkende derde landen. Ondanks het feit dat de Commissie nauw samenwerkt met de autoriteiten van de landen om visserijbeheer en doeltreffende controlemaatregelen op te zetten, hebben deze drie landen nog steeds geen structurele problemen aangepakt en hebben zij niet echt blijk gegeven van hun inspanningen om het probleem van illegale visserij aan te pakken. De Commissie stelt de Raad van Ministers nu voor handelsmaatregelen tegen de drie landen te nemen om de commerciële voordelen van deze illegale activiteiten aan te pakken. Uiteindelijk zullen visserijproducten die worden gevangen door schepen uit deze landen worden verboden om in de EU te worden ingevoerd.

Het besluit is in overeenstemming met de internationale verbintenis van de EU om de duurzame exploitatie van visbestanden in binnen- en buitenland te waarborgen. De aanpak van de EU met betrekking tot de bestrijding van illegale visserij weerspiegelt het feit dat IUU-visserij een wereldwijde criminele activiteit is die niet alleen schadelijk is voor vissers en markten in de EU, maar ook voor lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

Fiji, Panama, Sri Lanka, Togo en Vanuatu hebben vorig jaar ook formele waarschuwingen ontvangen, maar ze hebben allemaal geloofwaardige vooruitgang geboekt in nauwe samenwerking met de Commissie. Ze hebben nieuwe wetgeving in gang gezet en hun monitoring-, controle- en inspectiesystemen verbeterd en als gevolg daarvan is de dialoog met deze landen verlengd tot eind februari, waarbij 2014 volgend voorjaar de voortgang zal evalueren.

Nieuwe formele waarschuwingen

De Europese Commissie heeft vandaag ook formele waarschuwingen - 'gele kaarten' - uitgedeeld aan Korea, Ghana en Curaçao, omdat zij de internationale verplichtingen om illegale visvangst te bestrijden niet bijhouden. De Commissie heeft concrete tekortkomingen geconstateerd, zoals een gebrek aan maatregelen om tekortkomingen in de monitoring, controle en bewaking van de visserij aan te pakken, en stelt corrigerende maatregelen voor om deze op te lossen.

Deze gele kaarten zullen in dit stadium geen maatregelen meebrengen die van invloed zijn op de handel. In plaats daarvan zal de EU, zoals het geval was voor de eerder genoemde landen, nauw samenwerken met de landen, via een geformaliseerde dialoog en intensievere samenwerking, om de vastgestelde problemen op te lossen en de nodige actieplannen uit te voeren.

Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij, Maria Damanaki, zei: "Deze beslissingen tonen onze standvastige inzet voor de aanpak van illegale visserij. De EU-markt wordt negatief beïnvloed, evenals lokale en EU-vissers. We blijven druk uitoefenen op de landen die de bevoorradingsketen van illegale visvangst voeden, zij het als kuststaat, vlagstaat of goedkope vlag. West-Afrika werd geïdentificeerd als een belangrijke bron van illegale visserij en mijn intentie is nu dezelfde grondige aanpak te volgen in de Stille Oceaan. "

Achtergrond

De beslissing over Belize, Cambodja en Guinee biedt de lidstaten een extra instrument om de invoer van visserijproducten te verifiëren en, indien nodig, te weigeren. De Commissie bevordert een gecoördineerde aanpak op dit punt. Zodra het voorstel van de Commissie voor een handelsverbod door de Raad is goedgekeurd, zullen visserijproducten die worden gevangen door vaartuigen die de vlag van deze landen voeren, worden verboden in de EU te worden ingevoerd. EU-vaartuigen zullen moeten stoppen met vissen in deze wateren. Andere vormen van samenwerking, zoals gezamenlijke visserijactiviteiten of visserijovereenkomsten met deze landen, zijn niet langer mogelijk.

Met deze acties voert de EU niet alleen EU-regels uit, maar zorgt ze er met name voor dat de IUU-regels worden nageleefd die zijn aangenomen door de Verenigde Naties en de FAO, in overeenstemming met haar internationale verplichtingen. Alle geïdentificeerde landen zijn hun taken als vlaggen-, kust-, haven- of marktstaten niet nagekomen, meestal door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS) of de Overeenkomst inzake visbestanden van de Verenigde Naties niet te respecteren.

MEMO / 13 / 1053

Comments

Facebook reacties

Tags: , , , , , , , ,

Categorie: Een voorpagina, Misdrijf, Europese Commissie, Visserij, maritiem

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *