Verbind je met ons

werk

Vrij verkeer van personen: vijf acties ten behoeve van burgers, groei en werkgelegenheid in de EU

DELEN:

gepubliceerd

on

abc_011_r1The joint responsibility of member states and the EU institutions to uphold EU citizens’ rights to live and work in another EU country is underlined in a policy paper just adopted by the European Commission. To support member states’ efforts to do so, the Commission’s paper outlines five concrete actions to strengthen the right to free movement, while helping member states to reap the positive benefits it brings. The policy paper clarifies EU citizens’ rights to free movement and access to social benefits, and addresses the concerns raised by some member states in relation to the challenges that migration flows can represent for local authorities.

“The right to free movement is a fundamental right and it goes to the heart of EU citizenship. More than two thirds of Europeans say that free movement is beneficial for their country. We have to strengthen and safeguard it,” said Justice Commissioner Viviane Reding. “I am aware of the concerns of some member states regarding potential abuses related to mobility flows. Abuse weakens free movement. The European Commission is there to lend a helping hand to member states to deal with such challenges. That’s why today the Commission put forward five actions that will help member states tackle potential abuse cases and use EU money for social inclusion more effectively. Let’s work together on safeguarding the right to free movement. European citizens count on this.”

Employment, Social Affairs and Inclusion Commissioner László Andor said: “The Commission is committed to ensuring that EU citizens are in practice able to exercise their rights to work and live in any EU country. Member States and the EU must work together to ensure that free movement rules continue to maximise benefits for our citizens and for our economies. The Commission recognises that there can be local problems created by a large, sudden influx of people from other EU countries into a particular geographical area. For example, they can put a strain on education, housing and infrastructure. It therefore stands ready to engage with member states and to help municipal authorities and others use the European Social Fund to its full extent.”

Met meer dan 14 miljoen EU-burgers die in een andere lidstaat wonen, is het vrije verkeer – of de mogelijkheid om waar dan ook in de Unie te wonen, werken en studeren – het EU-recht dat door Europeanen het meest wordt gekoesterd. EU-werknemers profiteren al sinds het ontstaan ​​van de Europese Unie van dit recht, waarbij het beginsel is vastgelegd in het eerste Europese Verdrag van Rome uit 1957.

Het vrije verkeer van burgers is ook een integraal onderdeel van de eengemaakte markt en een centraal onderdeel van het succes ervan: het stimuleert de economische groei door mensen in staat te stellen over de grenzen heen te reizen, winkelen en werken en door bedrijven in staat te stellen uit een grotere talentenpool te werven. Arbeidsmobiliteit tussen de lidstaten draagt ​​bij aan het aanpakken van de discrepantie tussen vaardigheden en banen, tegen een achtergrond van aanzienlijke onevenwichtigheden op de arbeidsmarkten van de EU en een vergrijzende bevolking.

Ten slotte bevatten de EU-regels inzake vrij verkeer een reeks waarborgen waarmee lidstaten misbruik kunnen voorkomen.

Today’s Communication analyses the impact of mobile EU citizens on the welfare systems of host Member States. The factual evidence overwhelmingly suggests that most EU citizens moving to another Member State do so to work. They are more likely to be economically active than nationals and less likely to claim social benefits. In fact, the percentage of mobile EU citizens who receive benefits is relatively low, compared to Member States’ own nationals and non-EU nationals (Annex 3). In most Member States mobile EU citizens are net contributors to the host country’s welfare system.

advertentie

In de mededeling worden de rechten en plichten uiteengezet die EU-burgers op grond van het EU-recht hebben. Het verduidelijkt aan welke voorwaarden burgers moeten voldoen om recht te hebben op vrij verkeer, om te kunnen profiteren van sociale bijstand en socialezekerheidsuitkeringen. Rekening houdend met de uitdagingen die zich in sommige lidstaten hebben voorgedaan, worden ook de waarborgen toegelicht om misbruik, fraude en fouten tegen te gaan. Het schetst ook de instrumenten voor sociale inclusie die beschikbaar zijn voor lidstaten en lokale gemeenschappen die te maken hebben met bijzondere druk in verband met de instroom van mobiele EU-burgers.

Om de zorgen in sommige EU-lidstaten over de implementatie van de regels voor vrij verkeer in het veld weg te nemen, zet de Commissie vijf acties uiteen om nationale en lokale autoriteiten te helpen:

  • Schijnhuwelijken bestrijden: De Commissie zal de nationale autoriteiten helpen de EU-regels ten uitvoer te leggen die hen in staat stellen potentiële misbruiken van het recht op vrij verkeer te bestrijden door een handboek op te stellen over de aanpak van schijnhuwelijken.
  • Apply EU social security coordination rules: The Commission is working closely with the Member States to clarify the ‘habitual residence test’ used in the EU rules on social security coordination (Verordening 883 / 2004 / EG) in een praktische gids die eind 2013 verschijnt. De strenge criteria van deze test zorgen ervoor dat burgers die niet werken pas toegang krijgen tot de sociale zekerheid in een andere lidstaat als ze hun middelpunt van belangstelling daadwerkelijk naar die lidstaat hebben verplaatst Staat (hun familie is er bijvoorbeeld).
  • Uitdagingen op het gebied van sociale inclusie aanpakken: Help de lidstaten het Europees Sociaal Fonds verder te gebruiken om sociale inclusie aan te pakken: Vanaf 1 januari 2014 moet ten minste 20% van de ESF-middelen worden besteed aan het bevorderen van sociale inclusie en het bestrijden van armoede in elke lidstaat.
  • Bevorder de uitwisseling van beste praktijken tussen lokale overheden: De Commissie zal lokale overheden helpen om in heel Europa ontwikkelde kennis te delen om de uitdagingen op het gebied van sociale insluiting beter aan te pakken. De Commissie zal tegen eind 2013 een studie opstellen waarin de impact van het vrije verkeer in zes grote steden wordt geëvalueerd. In februari 2014 worden burgemeesters uitgenodigd om de uitdagingen te bespreken en beste praktijken uit te wisselen.
  • Zorgen voor de toepassing van de EU-regels inzake vrij verkeer in de praktijk: de Commissie zal tegen eind 2014 ook, in samenwerking met de lidstaten, een online-opleidingsmodule opzetten om het personeel van lokale overheden te helpen de rechten van vrij verkeer van EU-burgers volledig te begrijpen en toe te passen . Vandaag 47% van de EU-burgers zegt dat de problemen die zij ondervinden wanneer zij in een ander EU-land gaan wonen, te wijten zijn aan het feit dat ambtenaren van lokale besturen onvoldoende bekend zijn met het recht van vrij verkeer van EU-burgers.

Achtergrond

Twintig jaar geleden breidde het Verdrag van Maastricht het recht op vrij verkeer uit tot alle EU-burgers, ongeacht of ze economisch actief zijn of niet. De specifieke regels en voorwaarden die van toepassing zijn op het vrije verkeer en verblijf zijn vastgelegd in een richtlijn die de lidstaten in 20 zijn overeengekomen (2004 / 38 / EG).

Voor 56% van de Europese burgers is vrij verkeer de meest positieve verworvenheid van de Europese Unie. Steeds meer Europeanen profiteren van dit recht en wonen in een andere EU-lidstaat: eind 2012 woonden 14.1 miljoen burgers in een andere lidstaat dan hun eigen lidstaat. Uit Eurobarometer-enquêtes blijkt dat ruim twee derde van de Europeanen (67%) van mening is dat het vrije verkeer van personen binnen de EU economische voordelen heeft voor hun land (zie bijlage 1).

Every EU citizen has the right to live in another EU country for up to three months without any conditions or formalities. The right to reside for more than three months is subject to certain conditions, depending on the individual’s status in the host EU country (see MEMO / 13 / 1041 voor verdere details).

Meer informatie

Europese Commissie – Vrij verkeer in de EU

Vrij verkeer van werknemers

Startpagina van Viviane Reding

Volg Viviane Reding op Twitter: @VivianeRedingEU

De website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Volg EU Justitie op Twitter: EU_Justice

Subscribe to the European Commission’s free e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending