Verbind je met ons

Zakelijk

COSME: € 2.3 miljard om het concurrentievermogen van het mkb de komende zeven jaar te bevorderen

DELEN:

gepubliceerd

on

COSME-logoOp 21 november verwelkomde de Europese Commissie de goedkeuring van het programma COSME door het Europees Parlement. COSME heeft tot doel de toegang tot kredietproblemen waarmee kleine bedrijven momenteel worden geconfronteerd, te vergemakkelijken. Met een budget van € 2.3 miljard voor de periode 2014-2020 zal het Programma voor het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) bijvoorbeeld een garantiefaciliteit bieden voor leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) tot € 150,000 . Van nu tot 2020 zullen naar verwachting 330,000 bedrijven in de EU van deze faciliteit profiteren. Daarnaast zal COSME bedrijven en burgers op de volgende manieren bijstaan: 1) ondernemers zullen profiteren van gemakkelijker toegang tot markten in de EU en daarbuiten, 2) burgers die als zelfstandige willen werken, maar momenteel moeilijkheden ondervinden bij het opzetten of ontwikkelen van hun eigen onderneming, eigen bedrijven zullen op maat gemaakte diensten en hulp krijgen, en 3) de autoriteiten van de lidstaten zullen beter worden bijgestaan ​​bij hun inspanningen om effectieve MKB-gerelateerde beleidshervormingen uit te werken en uit te voeren.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Antonio Tajani, commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, zei: “Ik ben bijzonder opgetogen over de stemming van het Europees Parlement, aangezien deze het resultaat is van maandenlang hard werken door de EU-instellingen. Wij zijn vastbesloten om het Europese bedrijfsleven te helpen, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf, aangezien laatstgenoemde de ruggengraat van de EU-economie vormen en 85% van alle nieuwe banen opleveren. Met dit in het achterhoofd zal COSME het leven van het MKB veel gemakkelijker maken door hun toegang tot financiering te ondersteunen; een kwestie die als cruciaal wordt beschouwd voor het MKB in de EU.”

Voor meer informatie, klik hier.

Interview met vice-president Tajani: COSME om de toegang tot krediet voor kleine ondernemingen aansporen

Achtergrond

COSME heeft tot doel het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de ondernemingen in de EU te versterken, een ondernemerscultuur aan te moedigen en de oprichting en groei van kleine en middelgrote ondernemingen te bevorderen. Deze doelstellingen zullen worden bereikt door het verbeteren van:

  • Toegang tot financiering voor het MKB;
  • toegang tot markten, binnen de Unie maar ook op mondiaal niveau;
  • randvoorwaarden voor bedrijven, en;
  • ondernemerschap en ondernemerscultuur.

1. Toegang tot financiering: Bijna 1.4 miljard euro van het COSME-budget van 2.3 miljard euro wordt toegewezen aan leningen en durfkapitaal als aanvulling op financiële regelingen op nationaal niveau:

advertentie
  • Een leningsfaciliteit zal het MKB voorzien van directe garanties of andere risicodelingsregelingen met financiële intermediairs – zoals banken, onderlinge garanties en durfkapitaalfondsen – ter dekking van leningen tot € 150,000.
  • Een aandelenfaciliteit voor investeringen in de groeifase zal het MKB voorzien van commercieel georiënteerde, terugbetaalbare aandelenfinanciering, voornamelijk in de vorm van durfkapitaal, verkregen via financiële intermediairs.

2. Het onderdeel Toegang tot markten bestaat uit concrete bedrijfsondersteunende diensten die met name moeten worden verleend door de Enterprise Europe-netwerk. Deze zullen zich richten op de internationalisering van het MKB, het faciliteren van bedrijfsexpansie en grensoverschrijdende partnerschappen. IPR-helpdesks zijn ook beschikbaar in Europa, ChinaEn ASEAN en mercosur Regio's.

3. Verbetering van de randvoorwaarden zal worden bereikt door de uitvoering van het MKB-beleid van de EU te ondersteunen, de administratieve lasten te verminderen of zich specifiek te richten op bepaalde kmo-rijke, banenscheppende sectoren.

4. Bevordering van ondernemerschap De activiteiten omvatten onder meer het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en -attitudes, vooral onder nieuwe ondernemers, jongeren en vrouwen Erasmus voor ondernemers uitwisselingsschema.

Verwacht wordt dat het programma zo'n 330 bedrijven zal helpen bij het verkrijgen van leningen, waardoor ze honderdduizenden banen kunnen creëren of redden, en nieuwe zakelijke producten, diensten of processen kunnen lanceren.

COSME bouwt voort op het succes van het huidige programma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP).

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending