Verbind je met ons

Ontwikkeling

Commissaris Piebalgs in Myanmar om de ontwikkelingssamenwerking te versterken

DELEN:

gepubliceerd

on

Yangon_stadscentrumCommissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs heeft de voorgestelde belangrijkste sectoren voor de ontwikkelingssamenwerking met Myanmar van 2014 – 2020 aangekondigd tijdens een bezoek aan het land (13-15 november) om deel te nemen aan de eerste EU-Myanmar Task Force.

Deze sectoren zullen plattelandsontwikkeling, onderwijs, bestuur en steun voor vredesopbouw zijn. Hoewel het budget voor bilaterale hulp nog niet formeel is goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad, zou de EU-steun kunnen oplopen tot 90 miljoen euro per jaar.

Commissaris Piebalgs zei: “De ontwikkeling die plaatsvindt in Myanmar is ongekend en moet worden erkend. Maar we mogen de uitdagingen die voor ons liggen niet vergeten, waarvoor de EU, als een van de belangrijkste donoren, klaar zal staan ​​met verdere steun om de noodzakelijke hervormingen in het land voort te zetten. Dit zal gebeuren in coördinatie met de lidstaten en andere donoren, en in harmonie met de eigen plannen van de regering.”

Naast het bijwonen van de bijeenkomst van de taskforce zit commissaris Piebalgs ook een ontwikkelingsforum voor met de minister van Planning van Myanmar, Kan Zaw, in aanwezigheid van Aung San Suu Kyi, oppositieleider en campagnevoerder voor de democratie van Myanmar, en met maatschappelijke organisaties en particuliere organisaties. vertegenwoordigers van de sector. Het forum zal de gelegenheid bieden om een ​​gecoördineerde reactie van de EU en de lidstaten te bespreken en de ontwikkelingsplannen van de regering voor de komende jaren te ondersteunen, en om de belangrijkste ontwikkelingsuitdagingen waarmee Myanmar wordt geconfronteerd te beoordelen en te bespreken.

Commissaris Piebalgs neemt ook deel aan de officiële lancering van het SWITCH-SMART-programma (SMEs for Environmental, Accountability, Responsibility and Transparency). Het project promoot en ondersteunt de duurzame productie van kleding 'made in Myanmar' en streeft ernaar de internationale concurrentiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen in deze sector te vergroten. Het driejarige project wordt gefinancierd met een EU-subsidie ​​van ongeveer € 3 miljoen en heeft tot doel de armoede terug te dringen door middel van handel en de ontwikkeling van de particuliere sector in Myanmar.

Het bezoek van de Task Force EU-Myanmar zal opnieuw een goede gelegenheid zijn om met de lidstaten samen te werken in een proces met als doel minder fragmentatie en daardoor een grotere impact op het terrein te bereiken (bekend als Joint Programming). Via gezamenlijke programmering beoordelen de EU en haar lidstaten gezamenlijk de prioriteiten in elk partnerland om een ​​gemeenschappelijk kader te creëren voor de uitvoering van hun ontwikkelingsprogramma's.

Achtergrond

advertentie

De EU verleent sinds 1996 ontwikkelingshulp aan Myanmar, waarvoor tot nu toe ruim 300 miljoen euro is vastgelegd. Na de politieke openstelling van het land heeft commissaris Piebalgs begin vorig jaar een steunpakket van 150 miljoen euro voor 2012 en 2013 aangekondigd, dat allemaal al is vastgelegd. Hiervan werd in 100 € 2012 miljoen vastgelegd, voortbouwend op de bestaande steun. De fondsen gingen naar sectoren als de gezondheidszorg, het onderwijs, de middelen van bestaan, hulp aan ontwortelde bevolkingsgroepen en het maatschappelijk middenveld. Steun aan het maatschappelijk middenveld zal gaan naar het monitoren van hervormingen en transitie, het aanpakken van discriminatie (etnische spanningen) en binnenlandse observatie van de verkiezingscyclus. De resterende 50 miljoen euro werd in 2013 vastgelegd voor steun aan projecten voor vredesopbouw, klimaatverandering en handel en de particuliere sector.

Prestaties en resultaten van huidige door de EU gefinancierde programma's

Onderwijs

De EU steunt een onderwijsproject (Quality Basic Education Programme) om kansarme kinderen en gemeenschappen te bereiken en bij te dragen aan het terugdringen van de ongelijkheid in zowel de toegang als de kwaliteit van onderwijs. Het richt zich ook op het basisonderwijs (voor- en vroegschoolse educatie, basisonderwijs, niet-formeel onderwijs). Het totale budget van het programma bedraagt ​​66 miljoen euro, met een EU-bijdrage (2013-2015) van 22 miljoen euro.

Enkele van de resultaten tot nu toe zijn onder meer:

  • Ruim 600,000 kinderen die meer dan 4,000 basisscholen in de 25 townships bezochten, profiteerden van de Kindvriendelijke School (CFS)-aanpak;
  • ruim 900,000 kinderen ontvingen essentiële leerpakketten ter ondersteuning van hun scholing;
  • 230,000 kinderen onder de vijf jaar in achtergestelde en moeilijk bereikbare gebieden bezochten diensten voor de ontwikkeling van jonge kinderen (ECD), en;
  • 28,500 leraren krijgen een opleiding in kindgerichte benaderingen.

Burgermaatschappij

Er is een zeer dynamisch en divers maatschappelijk middenveld in Myanmar dat de afgelopen jaren aanzienlijk is gegroeid. Sinds 2008 steunt de EU het maatschappelijk middenveld en andere donoren in Myanmar via programma's als het programma voor niet-statelijke actoren en lokale autoriteiten (NSA/LA), het instrument voor stabiliteit (IfS), het programma voor bijstand aan ontwortelde mensen (AUP), enz.

In het kader van de NSA/LA wordt financiering verstrekt aan verschillende initiatieven in het hele land en in een breed scala van sectoren, om het vermogen van lokale en gemeenschapsorganisaties en lokale autoriteiten te vergroten om bij te dragen aan armoedebestrijding door het leveren van gemeenschapsgerichte diensten en kleinschalige ontwikkelingsprojecten (op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, levensonderhoud, beperking van het risico op rampen, milieu), en gericht op gemarginaliseerde groepen.

Het AUP-programma biedt steun aan intern ontheemden (IDP’s) – vooral in etnische staten. Sinds 55 is ongeveer €2004 miljoen toegewezen om de levensomstandigheden en levensomstandigheden van ontheemden te verbeteren, een zekere mate van bescherming te bieden tegen gedwongen repatriëring of verhuizing en tegen andere mensenrechtenschendingen, en verzoening en conflictoplossing te bevorderen door middel van participatie van de gemeenschap en constructieve betrokkenheid. Via NGO's wordt ruim 26 miljoen euro aan lopende projecten uitgevoerd.

Nadere inlichtingen

Website van de Taskforce

Memo (AGRI)

Memo (ENTR)

Volg de zelfs daar.

Website van de Europese commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs.

Website van DG Ontwikkeling en Samenwerking – EuropeAid – samenwerking met Myanmar (Birma).

Betrekkingen EU-Myanmar.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending