Verbind je met ons

Culture

Enquête toont daling Europese culturele participatie

DELEN:

gepubliceerd

on

ACP-logoWordt Europa een minder cultureel continent? De bevindingen van een nieuwe Eurobarometer-enquête over culturele toegang en participatie – de eerste over dit onderwerp sinds 2007 – suggereren dat dit het geval zou kunnen zijn. Hoewel er duidelijke verschillen zijn tussen de lidstaten, nemen over het algemeen minder Europeanen deel aan culturele activiteiten, zowel als uitvoerend als als toeschouwer. Slechts 38% deed het afgelopen jaar actief mee aan een culturele activiteit, zoals zingen, dansen of fotograferen. In termen van 'passieve' deelname is het aantal dat hun culturele betrokkenheid als hoog of zeer hoog omschrijft gedaald tot 18%, vergeleken met 21% in 2007. De daling van de deelname heeft gevolgen voor alle culturele activiteiten behalve film, waarbij 52% zegt dat ze naar naar de bioscoop in het afgelopen jaar (+1%). De belangrijkste redenen die worden genoemd om niet aan cultuur te doen, zijn gebrek aan tijd (44% geeft deze reden om geen boek te lezen), gebrek aan interesse (50% zegt dat ze daarom geen ballet, dansvoorstelling of opera hebben gezien), gebrek geld (25% geeft deze reden om niet naar een concert te gaan) en gebrek aan keuze (gemiddeld 10%). Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van de Europeanen internet gebruikt voor culturele doeleinden, en bijna een derde doet dit minstens een keer per week.

"Cultuur is een bron van persoonlijke voldoening, creativiteit en vreugde. Ik maak me zorgen dat minder EU-burgers betrokken zijn bij culturele activiteiten, als artiesten, producenten of consumenten. Uit dit onderzoek blijkt dat regeringen opnieuw moeten nadenken over hoe zij cultuur ondersteunen om het publiek te stimuleren participatie en het potentieel van cultuur als motor voor banen en groei. De culturele en creatieve sectoren moeten zich ook aanpassen om nieuwe doelgroepen te bereiken en nieuwe financieringsmodellen te verkennen. De Commissie zal culturele toegang en participatie blijven ondersteunen via onze nieuwe Creatief Europa programma en andere financieringsbronnen van de EU", aldus Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken.

Uit het onderzoek blijkt dat de meest voorkomende vorm van culturele participatie in de EU het kijken naar of luisteren naar een cultureel programma op televisie of radio is (72% deed dit in de afgelopen 12 maanden minstens één keer, een daling van 6% sinds 2007), gevolgd door een boek lezen (68%, een daling van 3%). De minst populaire activiteit is het zien van een opera-, ballet- of dansvoorstelling (18%, geen verandering).

Wat betreft de frequentie van deelname aan alle soorten culturele activiteiten, van lezen tot museumbezoek, scoren de noordelijke landen het hoogst, aangevoerd door Zweden (43% beschrijft hun deelname als hoog of zeer hoog), Denemarken (36%) en de Nederland (34%). Aan de andere kant van de schaal staat Griekenland, waar slechts 5% een hoge of zeer hoge participatiegraad rapporteert, Portugal en Cyprus, 6%, Roemenië en Hongarije, 7%, en Italië, 8%. Bovendien zegt 34% van de EU-bevolking nooit of nauwelijks deel te nemen aan culturele activiteiten, een stijging van 4% sinds 2007. Dit cijfer is aanzienlijk gestegen in sommige landen, zoals Hongarije (54%, +26%), Roemenië (55%). %, +14%) en Griekenland (63%, +8%).

Voor het onderzoek werden bijna 27 000 mensen in de hele EU geïnterviewd. Het aantal respondenten in elk land varieerde van 500 in kleinere lidstaten (Malta, Cyprus en Luxemburg) tot ongeveer 1 300 in het VK en 1 500 in Duitsland.

De hoogste niveaus van actieve deelname zijn in Denemarken (74% heeft actief deelgenomen aan ten minste één culturele activiteit in het afgelopen jaar), Zweden (68%), Finland (63%) en Nederland (58%). De laagste niveaus van actieve participatie zijn in Bulgarije (14%), Malta (18%), Italië (20%) en Hongarije (21%). Slechts 12% van de EU-respondenten was betrokken bij fotografie of bij het maken van een film, vergeleken met 27% in de vorige enquête, terwijl 13% zegt dat ze dansten (19% de laatste keer) en 11% zong (15% in 2007).

Van degenen die gebrek aan interesse, tijd, geld of keuze als reden voor niet-deelname noemen, zijn de hoogste/laagste cijfers als volgt:

advertentie
  • Een boek lezen: gebrek aan interesse (PT 49% hoogste, SE 15% laagste), gebrek aan tijd (CY 55%, IE 31%), gebrek aan geld (HU, IT 8%, DK, LU, MT, NL, SE en UK alle 0%), beperkte keuze (RO 14%, NL 0%).
  • Naar een cultureel programma op tv/radio gekeken of geluisterd: gebrek aan interesse (AT 43% hoogste, LU, RO beide 20% laagste), gebrek aan tijd (MT 50%, AT 23%), beperkte keuze (RO 16%, BG, MT beide 3%).
  • Naar een concert geweest: gebrek aan interesse (MT 49% hoogste, LV 11% laagste), gebrek aan tijd (LU 34%, PT 13%), gebrek aan geld (PT 35%, MT 7%), beperkte keuze (RO 30%, MT 2%).
  • Een historisch monument of site bezocht: gebrek aan belangstelling (CY 47% hoogste, LV, RO beide 18% laagste), gebrek aan tijd (LU 44%, FI 25%), gebrek aan geld (CZ 21%, DK, LU, MT, FI, SE alle 2%), beperkte keuze (RO 26%, MT 1%).
  • Naar de bioscoop geweest: gebrek aan interesse (CY 43% hoogste, LV en LU 17% laagste), gebrek aan tijd (LU 43%, BG 18%), gebrek aan geld (ES 42%, MT 6%), beperkte keuze (RO 29%, MT 1%).
  • Naar het theater geweest: gebrek aan interesse (MT 54% hoogste, EE 16% laagste), gebrek aan tijd (CY, LV beide 31%, PT 14%), gebrek aan geld (EL 40%, LU 4%), beperkt keuze (RO 29%, MT 2%).
  • Een museum of galerie bezocht: gebrek aan interesse (CY 61% hoogste, LV, RO beide 22% laagste), gebrek aan tijd (UK 41%, PT 23%), gebrek aan geld (HU 18%, CY, MT, FI alle 2%), beperkte keuze (RO 26%, MT 1%),
  • Een openbare bibliotheek bezocht: gebrek aan interesse (CY 62% hoogste, RO 26% laagste), gebrek aan tijd (RO 36%, LU 17%), gebrek aan keuze (RO 23%, MT 2%).
  • Een ballet, dansvoorstelling of opera gezien: gebrek aan interesse (CY 64% hoogste, RO 24% laagste), gebrek aan tijd (LU 27%, PT 11%), gebrek aan geld (LT 25%, MT 4%).

Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van de Europeanen het internet voor culturele doeleinden gebruikt. De meest populaire toepassingen zijn het lezen van krantenartikelen (53%), het zoeken naar culturele informatie (44%) en het luisteren naar radio of muziek via internet (42%). Respondenten uit noordelijke landen gebruiken het internet vaker voor culturele doeleinden dan respondenten uit Zuid- en Centraal-Oost-Europese landen.

Sociaal-demografische factoren blijven de culturele participatie beïnvloeden: de hoogst opgeleiden, degenen met een hoge sociale status of die bijna nooit financiële problemen hebben, nemen vaker deel aan culturele activiteiten. Het is bemoedigend dat de jongste Europeanen (15-24 jaar) meer deelnemen aan veel culturele activiteiten, en het lijkt erop dat dit de leeftijd is waarop de grootste diversiteit aan activiteiten wordt ervaren.

Het Europees Cultuurforum

De Eurobarometer-enquête over culturele toegang en participatie wordt gepubliceerd ter gelegenheid van de opening van het Europees Cultuurforum in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Er worden 1200 cultuurbeoefenaars en beleidsmakers verwacht op het Forum (4-6 november). Keynote-sprekers zijn José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, Šarūnas Birutis, de Litouwse minister van Cultuur, en Tomáš Sedláček, auteur van Economics of Good and Evil. Het forum vindt plaats aan de vooravond van de goedkeuring van Creatief Europa, het nieuwe EU-programma ter ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren.

Ga voor meer informatie naar de Speciale Eurobarometer 399 over culturele toegang en participatie, 2013.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending