Verbind je met ons

werk

Niet-EU-seizoenarbeiders: deal EP / Raad over betere sociale rechten en voorwaarden

DELEN:

gepubliceerd

on

arton286-3ea93Seizoensarbeiders van buiten de EU zullen betere werk- en levensomstandigheden krijgen, inclusief een minimumloon en goede huisvesting, op grond van een wetsontwerp dat voorlopig is goedgekeurd door het Parlement en het voorzitterschap van de Raad en dinsdag wordt gesteund door de nationale regeringen. Over deze regels, die zowel tot doel hebben een einde te maken aan de uitbuiting als te voorkomen dat tijdelijke verblijven permanent worden, zal in januari 2014 een plenaire stemming worden voorgelegd. De Europese Commissie schat dat jaarlijks ruim 100,000 seizoenarbeiders uit derde landen naar de EU komen.

“We hebben eindelijk overeenstemming over een richtlijn die tijdelijke, legale migratie beheert en de bescherming van werknemers tegen uitbuiting garandeert. Het zal een krachtig instrument zijn om humane omstandigheden voor laagbetaalde werknemers te garanderen, onderbieding te ontmoedigen en goede werkgevers ten goede te komen”, aldus parlementsrapporteur Claude Moraes (S&D, VK) over het compromis.

Deze regels, de eerste die op EU-niveau zijn overeengekomen over seizoenswerk, zullen geen invloed hebben op het recht van de lidstaten om te beslissen hoeveel seizoensarbeiders zij toelaten. De lidstaten zullen ook de vrijheid hebben om de definitie van “seizoenswerk” uit te breiden tot buiten de traditioneel toerisme en landbouwwerk, zoals het plukken van fruit, op voorwaarde dat zij waar nodig de sociale partners raadplegen en ervoor zorgen dat alle gedefinieerde activiteiten een “seizoensgebonden aspect” hebben.

Arbeidscontract en fatsoenlijke huisvesting

Elke aanvraag om als seizoenarbeider de EU binnen te komen zal een arbeidsovereenkomst of een bindend baanaanbod moeten bevatten waarin essentiële zaken als loon en werktijden zijn gespecificeerd, aldus de overeengekomen tekst. Op verzoek van de leden van het Europees Parlement zal het ook bewijs bevatten dat de werknemer over passende huisvesting zal beschikken. Als de werkgever de huisvesting regelt, mag de huur niet buitensporig zijn en niet automatisch in mindering worden gebracht op het loon van de werknemer, staat in de afgesproken tekst.

Gelijke behandeling

De deal zegt dat seizoenarbeiders van buiten de EU dezelfde rechten zullen hebben als EU-burgers wat betreft minimum arbeidsleeftijd, loon, ontslag, werktijden, vakantiedagen en gezondheids- en veiligheidseisen. Ze zullen ook het recht hebben om lid te worden van een vakbond en toegang hebben tot sociale zekerheid, pensioenen, opleiding en advies over seizoenswerk aangeboden door arbeidsbureaus en andere openbare diensten, met uitzondering van de volkshuisvesting.

De tekst zegt ook dat werkgevers de ziektekostenverzekering en de reiskosten van de werknemers van de plaats van herkomst naar de werkplek en vice versa mogen betalen.

advertentie

Duur van de werkvergunning

Elke lidstaat zal een maximale verblijfsduur voor seizoenarbeiders moeten vaststellen, die tussen de 5 en 9 maanden over een periode van 12 maanden kan liggen. Seizoensarbeiders zullen binnen die limiet hun contract kunnen verlengen of van werkgever kunnen veranderen.

Eenvoudigere procedures voor het retourneren van aanvragers

De nieuwe regels zouden de procedures vereenvoudigen en versnellen waardoor seizoenarbeiders van buiten de EU zich tussen derde landen en de EU kunnen verplaatsen voor tijdelijk verblijf en werk. Dit kan worden gedaan door de procedures voor de terugkeer van aanvragers te versnellen, hen voorrang te geven bij toelating of door meerdere seizoensarbeidsvergunningen tegelijk af te geven.

Sancties, inspecties en klachten

Werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen, zullen te maken krijgen met ‘effectieve, evenredige en afschrikkende’ sancties en zullen de betrokken seizoenarbeider moeten compenseren. Ook onderaannemers kunnen boetes krijgen. Het zou werkgevers ook verboden kunnen worden om seizoenarbeiders aan te vragen.

De lidstaten zullen verplicht zijn elk mogelijk misbruik van deze regels te voorkomen, onder meer door inspecties uit te voeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Volgende stappen

De overeengekomen tekst zal op 14 november in stemming worden gebracht door de Commissie Burgerlijke Vrijheden, en een plenaire vergadering staat momenteel gepland voor januari 2014. Als de nieuwe regels worden goedgekeurd, hebben de lidstaten twee en een half jaar de tijd om ze in werking te stellen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending