Verbind je met ons

Bouw

Informatie over bouwproducten online geplaatst om tijd en geld te besparen

DELEN:

gepubliceerd

on

Buildxone_construction_tools1Vandaag (30 oktober) heeft de Commissie een nieuwe stap gezet om de administratie te vereenvoudigen en de kosten voor bedrijven in de bouwsector te verlagen. Volgens het voorstel van de Commissie zullen fabrikanten van bouwproducten (bv. bakstenen, isolatiemateriaal, deuren enz.) digitale "prestatieverklaringen" op hun websites kunnen uploaden. Deze documenten moeten elk verkocht bouwproduct vergezellen om informatie te geven over hun essentiële kenmerken (bv. brandwerendheid, mechanische sterkte of energie-efficiëntie). Zodra er overeenstemming is bereikt over de rechtshandeling, moeten bedrijven die bouwproducten in de EU verkopen, deze certificaten online kunnen uploaden zodat ze door het publiek kunnen worden bekeken.

Al dergelijke verklaringen moeten individueel per post of e-mail aan elke klant worden meegedeeld. De online beschikbaarheid van deze verklaringen moet snellere communicatie in de toeleveringsketen mogelijk maken, de producentenkosten verlagen en de verkoop van bouwproducten vergemakkelijken. Het voorstel, dat een aanvulling zal vormen op de onlangs ten uitvoer gelegde verordening bouwproducten, zal het voor de consument ook gemakkelijker maken om erachter te komen welke prestaties hij mag verwachten van het product dat hij gaat kopen, waardoor het consumentenvertrouwen toeneemt.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie, commissaris voor Industrie en Ondernemerschap: “De bouwsector is een belangrijke sector van de economie van de EU. Door de administratieve lasten verder te verminderen, willen we deze sector helpen herstellen van de huidige crisis. De Commissie probeert daarom zo snel mogelijk actie te ondernemen om dit initiatief uit te voeren.”

Gedelegeerde basishandeling

IP/13/635: De laatste hand leggen aan de interne markt voor bouwproducten

Construction Products Regulation

Eenvoudig bouwen

advertentie

Prestatieverklaringen

De markt voor bouwproducten omvat meer dan 40 productfamilies zoals deuren, warmte-isolerende producten, cement, dakbedekkingsproducten of bakstenen. Het is daarom zowel wijdverspreid als extreem grootschalig.

Voor elk bouwproduct dat in de EU wordt verkocht, moet een prestatieverklaring worden opgesteld en ook worden verspreid onder alle kopers, ongeacht of dit distributeurs, bouwbedrijven of niet-professionele consumenten zijn, bijvoorbeeld particulieren die amateurprojecten voor woningverbetering uitvoeren.

De verklaringen beschrijven belangrijke aspecten van een bouwproduct, zoals de mate van brandwerendheid of mechanische sterkte. Ze geven de fabrikant de mogelijkheid om de informatie over de essentiële kenmerken van zijn product op de markt te brengen. Op basis van deze informatie zal de gebruiker beslissen om van alle op de markt beschikbare producten het product te kopen dat geschikt is voor het beoogde doel.

The ability to post their declarations of performance online instead of having to send the performance declaration for each product directly to the purchaser – either physically or via email – should help reduce producers’ administrative costs.

Wanneer een prestatieverklaring online beschikbaar wordt gesteld, moeten producenten ervoor zorgen dat de inhoud van een dergelijke verklaring niet wordt gewijzigd nadat deze online is geplaatst.

Prestatieverklaringen vormen een sleutelelement in de werking van de interne markt van de EU voor bouwproducten door deze de transparantie te bieden die nodig is voor de goederenstroom tussen de EU-landen.

Achtergrond

De bouwsector, met inbegrip van bouwproducten, is van enorm belang voor het economisch welzijn van Europa. Het is goed voor ongeveer 9.5 % van het bbp en 10 % van de beroepsbevolking van de EU. Sinds het begin van de crisis heeft het echter een aanhoudende en dramatische achteruitgang doorgemaakt.

De Bouwproductenverordening (EU) 305/2011 werd in 2011 door de Commissie goedgekeurd en is volledig van kracht sinds 1 juli 2013. Het verving de "Bouwproductenrichtlijn" (89/106/EEG). Het doel van de verordening is te zorgen voor de beschikbaarheid van betrouwbare en nauwkeurige informatie over de prestaties van bouwproducten, gebaseerd op technische specificaties die in alle EU-landen zijn geharmoniseerd.

De CPR biedt een 'gemeenschappelijke technische taal' die fabrikanten kunnen gebruiken om de prestaties van de producten die ze op de Europese markt brengen te verklaren in termen van essentiële kenmerken. Deze gemeenschappelijke taal, die is gebaseerd op geharmoniseerde normen, wordt gebruikt door alle instanties die bij de bouw betrokken zijn: overheden, ingenieurs, aannemers en eindgebruikers.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending