Verbind je met ons

Europese Commissie

De Commissie stelt de vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2014

DELEN:

gepubliceerd

on

vissersbootDe Europese Commissie heeft vandaag (30 oktober) vangstmogelijkheden voor 2014 voorgesteld voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee, evenals in internationale wateren. Dit is het jaarlijkse voorstel voor de hoeveelheid vis die volgend jaar door EU-vissers mag worden gevangen uit de belangrijkste commerciële visbestanden. Het voorstel stelt niveaus van totaal toegestane vangsten (TAC) en visserij-inspanning vast voor zowel bestanden die exclusief door de EU worden beheerd, als voor bestanden die worden beheerd met derde landen zoals Noorwegen of via regionale organisaties voor visserijbeheer in de wereldzeeën.

Voor veel van de betrokken bestanden zijn de internationale onderhandelingen nog gaande. Het voorstel bevat in dit stadium dus slechts cijfers voor ongeveer de helft van de TAC's. Het zal worden afgerond zodra de onderhandelingen met derden en organisaties hebben plaatsgevonden.

Voor de bestanden die niet met derde landen worden gedeeld, stelt de Commissie voor om de TAC's voor 36 bestanden te verhogen of te handhaven en voor 36 bestanden te verlagen, in overeenstemming met wetenschappelijk advies.

Het uiteindelijke doel van de Commissie, en een van de pijlers van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), is dat alle bestanden op een duurzaam niveau worden bevist, de zogenaamde maximale duurzame opbrengst (MSY). Waar mogelijk adviseren de wetenschappers hoe de bestanden op MDO-niveau kunnen worden gebracht. Dit jaar kon voor 22 EU-bestanden het zogenaamde "MSY-advies" worden afgegeven. Dit is een belangrijke stap voorwaarts als het gaat om de beschikbaarheid en kwaliteit van wetenschappelijke gegevens.

Maria Damanaki, Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij: "Het voorstel van de Commissie bevat goed nieuws voor sommige bestanden, terwijl voor andere sommige bestanden moeten worden ingekrompen. Over het algemeen is onze kennis van veel bestanden verbeterd, waardoor goede beheersbeslissingen kunnen worden genomen. Voor bestanden waarover wordt onderhandeld, zullen we zoals altijd alles in het werk stellen om het beste resultaat voor onze vissers te behalen. We hopen dat onze partners en de internationale gemeenschap ons streven naar duurzame visserij zullen weerspiegelen."

Dit voorstel zal door de ministers van de lidstaten worden besproken tijdens de Visserijraad van december en zal met ingang van 1 januari 2014 van toepassing zijn.

Details van het voorstel

advertentie

Voor sommige EU-bestanden op MSY, zoals haring in de Ierse Zee, noordelijke heek, schartong in de Iberische wateren of schol in de Keltische Zee, kunnen de TAC's worden verhoogd.

Tegelijkertijd is het beeld voor sommige bestanden in slechte staat sinds vorig jaar helaas niet veel verbeterd. De kabeljauwbestanden in de Ierse Zee en het Kattegat blijven er slecht aan toe, en de slechte gegevens bemoeilijken het beheer van deze bestanden. De tong in de Ierse Zee bevindt zich op extreem lage niveaus. Advies voor schelvis in de Keltische Zee vereist een forse verlaging van de TAC, zodat het bestand op MSY-niveau kan worden gebracht. Kabeljauw en wijting in het westen van Schotland, waar extreem veel wordt teruggegooid, dreigen in te storten.

Voor bestanden waarvan de gegevens niet goed genoeg zijn om hun omvang correct in te schatten, weerspiegelt het voorstel van de Commissie het advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) om de TAC met maximaal 20% naar boven of naar beneden bij te stellen. Ingevolge een besluit van de Raad vorig jaar over voorzorgsverlagingen, worden voor 2013 van deze bestanden TACS voorgesteld op hetzelfde niveau als in 21.

Voor een beperkt aantal EU-bestanden is het wetenschappelijke advies pas onlangs ontvangen of zal het later deze maand worden vrijgegeven. Voor deze bestanden moet het advies verder worden geanalyseerd voordat later in het najaar een TAC-cijfer wordt voorgesteld.

Voor visbestanden die worden gedeeld met derde landen (Noorwegen, Faeröer, Groenland, IJsland, Rusland) onderhandelt de Europese Commissie namens de EU tegen het einde van elk jaar met deze landen over de hoeveelheden vis die het volgende jaar zullen worden gevangen, op basis van wetenschappelijk advies.

Voor de bestanden in internationale wateren en voor over grote afstanden trekkende soorten, zoals tonijn, onderhandelt de Europese Commissie, die de EU vertegenwoordigt, over vangstmogelijkheden in het kader van Regionale Organisaties voor Visserijbeheer (RFMO's). Deze moeten vervolgens worden omgezet in EU-recht.

Zie onderstaande tabellen voor details over de voorstellen van vandaag voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee;

TAC's en quota

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending