Verbind je met ons

EU-recht

Aantreden van nieuwe leden bij het Hof van Justitie en het Gerecht

DELEN:

gepubliceerd

on

100000000000018500000211ABE42000Het aantal advocaten-generaal bij het Hof van Justitie wordt verhoogd tot negen – een verklaring1 gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen, bepaalt dat "indien het Hof van Justitie overeenkomstig artikel 252, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verzoekt dat het aantal advocaten In het algemeen met drie worden verhoogd (elf in plaats van acht), zal de Raad met eenparigheid van stemmen instemmen met een dergelijke verhoging. In dat geval komt de Conferentie overeen dat Polen, zoals reeds het geval is voor Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, een vaste Advocaat-Generaal zal hebben en niet meer zal deelnemen aan het roulatiesysteem, terwijl het bestaande roulatiesysteem zal bestaan ​​uit de roulatie van vijf advocaten-generaal in plaats van drie'.

Op 16 januari 2013 heeft het Hof van Justitie verzocht het aantal advocaten-generaal met drie te verhogen. Het wees er met name op dat, na de opeenvolgende toetredingen van nieuwe lidstaten tot de EU en zowel vanwege de aanpassing van het institutionele kader van de EU in verband met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon als vanwege de nieuwe bevoegdheidsgebieden die aan de Hof door dat Verdrag, is het aantal zaken al een aantal jaren constant aan het toenemen.

De Raad heeft bij besluit van 25 juni 2013 besloten het aantal advocaten-generaal met ingang van 1 juli 2013 te verhogen tot negen en met ingang van 7 oktober 2015 tot elf.

Bij besluit van 16 oktober 2013 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten Maciej Szpunar benoemd tot advocaat-generaal voor de periode van 16 oktober 2013 tot 6 oktober 2018.

Bovendien hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, wegens het aftreden van de heer Uno Lõhmus, bij besluit van 26 juni 2013 mevrouw Küllike Jürimäe, rechter bij het Gerecht, benoemd tot rechter bij het Hof van Justitie voor de periode van 6 oktober 2013 tot en met 6 oktober 2015. Bij besluit van 16 oktober 2013 is Lauri Madise benoemd tot rechter in het Gerecht voor de periode van 6 oktober 2013 tot en met 31 augustus 2016.

In het kader van de gedeeltelijke vernieuwing van het lidmaatschap van het Gerecht hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten bij besluit van 16 oktober 2013 de ambtstermijn van Irena Pelikánová verlengd voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2019.

Tijdens de plechtige zitting die vandaag in Luxemburg is gehouden, hebben de nieuwe leden van het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie de eed afgelegd bij hun intrede.

advertentie

Curriculum vitae van Maciej Szpunar

Geboren in 1971; diploma's in de rechten van de Universiteit van Silezië en het Europacollege, Brugge; doctor in de rechten (2000); gehabiliteerd doctor in de juridische wetenschappen (2009); hoogleraar Recht (2013); Visiting Scholar aan Jesus College, Cambridge (1998), de Universiteit van Luik (1999) en het European University Institute, Florence (2003); jurist (2001-08), lid van de commissie voor internationaal privaatrecht van de codificatiecommissie burgerlijk recht van het ministerie van Justitie (2001-08); lid van de Board of Trustees van de Academie voor Europees recht, Trier (sinds 2008); lid van de onderzoeksgroep bestaand EG-privaatrecht ('Acquis-groep') (vanaf 2006); Staatssecretaris bij het Bureau van de Commissie voor Europese Integratie (2008-09), daarna bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (2010-13); Ondervoorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Instituut voor Justitie; Agent van de Poolse regering in een groot aantal zaken voor de rechterlijke macht van de Europese Unie; Hoofd van de Poolse delegatie bij de onderhandelingen over het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie; lid van de redactieraad van een aantal juridische tijdschriften; auteur van talrijke publicaties op het gebied van Europees recht en internationaal privaatrecht; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sinds 23 oktober 2013.

Curriculum vitae van Küllike Jürimäe

Geboren in 1962; diploma rechten, universiteit van Tartu (1981-86); assistent van de openbare aanklager, Tallinn (1986-91); Diploma, Estse school voor diplomatie (1991-92); juridisch adviseur (1991-93) en algemeen adviseur bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (1992-93); rechter, hof van beroep van Tallinn (1993-2004); European Masters in mensenrechten en democratisering, universiteiten van Padua en Nottingham (2002-03); rechter in het Gerecht van 12 mei 2004 tot en met 23 oktober 2013; rechter in het Hof van Justitie sinds 23 oktober 2013.

Curriculum vitae van Lauri Madise

Geboren in 1974; graden in de rechten (universiteiten van Tartu en Poitiers); adviseur bij het ministerie van Justitie (1995-99); hoofd van het secretariaat van de constitutionele commissie van het Estse parlement (1999-2000); rechter bij het Hof van Beroep, Tallinn (vanaf 2002); Lid van de Rechtersexamencommissie (sinds 2005); deelname aan wetgevende werkzaamheden op het gebied van staatsrecht en bestuursrecht; rechter in het Gerecht sinds 23 oktober 2013.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending