Verbind je met ons

Misdrijf

Commissaris Malmström verwelkomt het verslag van het Europees Parlement over georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

DELEN:

gepubliceerd

on

100000000000045000000221B4ACF9CCVandaag (23 oktober) heeft het Europees Parlement het eindrapport aangenomen van de speciale CRIM-commissie voor georganiseerde misdaad, corruptie en het witwassen van geld. EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström zei: "Ik ben blij met het werk dat is verricht door het Europees Parlement, waarvoor de Commissie nauw heeft samengewerkt. Dit rapport herinnert ons er krachtig aan dat de strijd tegen de georganiseerde misdaad, corruptie en het witwassen van geld moet een hoge prioriteit zijn en een aanmoediging voor de EU en haar lidstaten om hun inspanningen om dit probleem effectief tegen te gaan op te voeren.

“De Commissie heeft al een aantal initiatieven en instrumenten gepresenteerd om deze bedreigingen samen aan te pakken. Sommige worden nog besproken en andere zijn in voorbereiding.

“Ons voorstel voor de inbeslagname en terugvordering van criminele vermogensbestanddelen kan het bijvoorbeeld gemakkelijker maken voor de politie om de georganiseerde misdaad daar aan te pakken waar deze echt pijn doet – door achter hun winsten aan te gaan. Ik dring er bij het Europees Parlement en de Europese Raad op aan om tot overeenstemming te komen dat zal het ambitieniveau van het voorstel handhaven.

“We moeten de samenwerking tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten en de EU-agentschappen verder faciliteren. Met het oog hierop is op 27 maart 2013 een wetgevingsvoorstel over Europol ingediend en ik hoop op een tastbaar resultaat vóór de parlementsverkiezingen van 2014.

“Er wordt ook enorm veel werk verzet om te zorgen voor een sterkere nadruk op mensenhandel in alle relevante EU-beleidsmaatregelen; en de Commissie zal de tenuitvoerlegging van de EU-richtlijn ter bestrijding van mensenhandel blijven monitoren en bevorderen en concrete acties ondernemen die werden geïdentificeerd in het kader van de EU-strategie 2012-2016.

“Hetzelfde geldt voor de strijd tegen corruptie, maar we hebben politieke wil en inzet nodig van besluitvormers op alle niveaus om corruptie effectiever aan te pakken. Ons anticorruptierapport zal kijken naar de inspanningen tegen corruptie in heel Europa en zal de situatie in elk land analyseren. lidstaat: wat is er al, wat zijn de openstaande kwesties, welk beleid werkt, wat kan worden verbeterd en hoe.

“Dit zijn slechts enkele van de kwesties die in het rapport aan de orde komen, waarin terecht wordt gewezen op een breed scala aan maatregelen die meer aandacht verdienen. Er is geen enkel EU-land dat niet te maken heeft met de dreigingen van de naar schatting drie landen. "3 georganiseerde misdaadgroepen zijn actief in Europa. We hebben geschikte instrumenten nodig om criminelen hard aan te pakken en de economie en samenleving van de EU te beschermen."

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending