Verbind je met ons

Europese Commissie

EU-investeringsonderhandelingen met China en ASEAN

DELEN:

gepubliceerd

on

euvlag-353x265De ministers van Buitenlandse Zaken (Handel) hebben vandaag (18 oktober) mandaten aangenomen waarmee de Europese Commissie kan onderhandelen over investeringsovereenkomsten met China en de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) (Brunei Darussalam, Myanmar/Birma, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Thailand en Vietnam).

EU-investeringsonderhandelingen met China

Een investeringsovereenkomst tussen de EU en China zou de eerste op zichzelf staande investeringsovereenkomst van de EU zijn sinds directe buitenlandse investeringen onder het Verdrag van Lissabon de exclusieve bevoegdheid van de EU werden. Het zou de bestaande bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten tussen China en 26 lidstaten stroomlijnen tot één coherente tekst.

De Raad heeft vandaag groen licht gegeven om onderhandelingen te beginnen over een investeringsovereenkomst tussen de EU en China op basis van de onderhandelingsrichtsnoeren die de Europese Commissie in mei 2013 heeft voorgesteld (IP / 13 / 458). Europa hoopt dat de onderhandelingen over een investeringsovereenkomst met China volgende maand op de EU-China-top van start kunnen gaan.

De belangrijkste doelstellingen van een overeenkomst op EU-niveau zijn:

  • Belemmeringen voor investeringen in China verminderen en als gevolg daarvan de bilaterale investeringsstromen vergroten;
  • de bescherming van EU-investeringen in China en Chinese investeringen in Europa verbeteren;
  • de rechtszekerheid verbeteren met betrekking tot de behandeling van EU-investeerders in China;
  • de toegang voor Europese investeringen tot de Chinese markt verbeteren – belangrijke kwesties aanpakken, zoals verplichte joint ventures waarmee Europese bedrijven momenteel worden geconfronteerd wanneer ze in China willen investeren, en;
  • om uiteindelijk de investeringsstromen tussen de EU en China te vergroten.

De handelsstromen tussen China en de EU zijn indrukwekkend, met goederen en diensten ter waarde van meer dan 1 miljard euro die elke dag tussen beide partners worden verhandeld. Het huidige niveau van bilaterale investeringen ligt echter ver onder wat van twee van de belangrijkste economische blokken ter wereld mag worden verwacht. Slechts 2.1% van de totale directe buitenlandse investeringen (FDI) van de EU vindt plaats in China. Hoewel deze cijfers stijgen, vertegenwoordigt dit nog steeds minder dan 3% van de totale uitstroom van directe buitenlandse investeringen aan beide zijden. Ter vergelijking: 30% van de voorraden van de EU bevindt zich in de Verenigde Staten. Er is dus een enorm potentieel om bilaterale investeringsbanden verder te ontwikkelen.

Achtergrond

advertentie

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009 werd in de mededeling van de Commissie over het toekomstige Europese investeringsbeleid van juli 2010 de Volksrepubliek China genoemd als een potentiële partner waarmee de EU onderhandelingen over een op zichzelf staande investeringsovereenkomst zou kunnen voortzetten. Tijdens de 14e EU-China-top in februari 2012 kwamen de EU en China overeen om onderhandelingen te beginnen over een investeringsovereenkomst die "alle aangelegenheden die voor beide partijen van belang zijn" omvat, en deze bereidheid werd bevestigd op de 15e EU-China-top in september 2012.

Onderhandelingen EU-ASEAN over investeringen

De ministers van de Raad Buitenlandse Zaken (Handel) hebben vandaag ook besloten om de reeds bestaande onderhandelingsrichtsnoeren voor de EU-ASEAN-onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst (FTA) te wijzigen om investeringsbepalingen op te nemen nadat investeringen onderdeel zijn geworden van de gemeenschappelijke handelspolitiek van de EU na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Het besluit stelt de Europese Commissie in staat om de onderhandelingsagenda's van de reeds lopende onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met Maleisië, Vietnam en Thailand af te ronden door investeringsbescherming op te nemen in die vrijhandelsovereenkomsten.

Een soortgelijke wijziging was in september 2011 aangebracht in het onderhandelingsmandaat om onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst (FTA) met Singapore mogelijk te maken voor investeringsbescherming bovenop liberalisering van investeringen. Ondertussen werden de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst met Singapore in december 2012 afgerond en werd de overeenkomst op 20 september 2013 geparafeerd (IP / 13 / 849). De investeringsonderhandelingen met Singapore zijn aan de gang en zullen hopelijk eind 2013 worden afgerond.

De Raad van Ministers geeft nu toestemming voor onderhandelingen over investeringsbescherming met de resterende ASEAN-landen, zodra de Raad ermee instemt om individuele onderhandelingen met ASEAN-lidstaten te starten.

Achtergrond

In april 2007 machtigde de ministerraad de Commissie om onderhandelingen te beginnen over een vrijhandelsovereenkomst met de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN) (Brunei Darussalam, Myanmar/Birma, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Thailand en Vietnam) en nam onderhandelingsrichtsnoeren aan. In december 2009 machtigde de Raad de Commissie om onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met afzonderlijke ASEAN-landen voort te zetten. Vervolgens begonnen de onderhandelingen met Singapore in maart 2010 (afgerond in december 2012), met Maleisië in oktober 2010, met Vietnam in juni 2012 en in Thailand in maart 2013.

De EU is wereldwijd een belangrijke investeerder

De EU is 's werelds grootste gastheer van buitenlandse directe investeringen en trok alleen al in 225 investeringen aan ter waarde van 2011 miljard euro uit de rest van de wereld. Tegen 2010 bedroegen de uitgaande DBI-voorraden € 4.2 biljoen (26.4% van de wereldwijde FDI-voorraad in FDI), terwijl de inkomende EU-voorraden goed waren voor € 3 biljoen (19.7% van het wereldwijde totaal).

Die investeringen worden veiliggesteld via bilaterale investeringsverdragen (BIT's), die worden gesloten tussen individuele EU-lidstaten en niet-EU-landen. Ze leggen de voorwaarden vast voor investeringen door onderdanen en bedrijven van het ene land in het andere en stellen een wettelijk bindend beschermingsniveau vast om investeringsstromen tussen twee landen aan te moedigen. BIT's bieden investeerders onder andere een eerlijke, billijke en niet-discriminerende behandeling, bescherming tegen onwettige onteigening en directe toevlucht tot internationale arbitrage. EU-landen zijn wereldwijd de belangrijkste gebruikers van BIT's, met een totaal van ongeveer 1,200 reeds gesloten bilaterale verdragen.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009 maken investeringen nu deel uit van het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU, een exclusieve bevoegdheid van de Unie (artikel 207 VWEU). Als gevolg hiervan kan de Europese Commissie wetgeving over investeringen uitvaardigen. Volgens de Regeling Bilaterale Investeringsovereenkomsten, aangenomen door het Europees Parlement en de Raad op 12 december 2012 (IP / 12 / 1362), zullen bilaterale investeringsovereenkomsten die momenteel investeringsbescherming bieden aan veel Europese investeerders behouden blijven totdat ze worden vervangen door EU-overeenkomsten.

Voor meer informatie, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending