Verbind je met ons

België

NextGenerationEU: Europese Commissie keurt België's herstel- en veerkrachtplan van € 5.9 miljard goed

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese Commissie heeft een positieve beoordeling goedgekeurd van het herstel- en veerkrachtplan van België. Dit is een belangrijke stap in de richting van de EU-uitbetaling van 5.9 miljard EUR aan subsidies in het kader van de Recovery and Resilience Facility (RRF). Deze financiering zal de uitvoering ondersteunen van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die zijn uiteengezet in het herstel- en veerkrachtplan van België. Het zal een sleutelrol spelen om België sterker uit de COVID-19-pandemie te laten komen. De RRF – in het hart van NextGenerationEU – zal tot 672.5 miljard euro (in lopende prijzen) ter beschikking stellen ter ondersteuning van investeringen en hervormingen in de hele EU. Het Belgische plan maakt deel uit van een ongekend gecoördineerd EU-antwoord op de COVID-19-crisis, om gemeenschappelijke Europese uitdagingen aan te pakken door de groene en digitale transities te omarmen, om de economische en sociale veerkracht en de samenhang van de interne markt te versterken.

De Commissie heeft het plan van België beoordeeld op basis van de criteria die zijn uiteengezet in de RRF-verordening. In de analyse van de Commissie werd met name onderzocht of de investeringen en hervormingen die in het plan van België worden uiteengezet, de groene en digitale transities ondersteunen; bijdragen aan een doeltreffende aanpak van de uitdagingen die in het Europees semester zijn geïdentificeerd; en haar groeipotentieel, het scheppen van banen en economische en sociale veerkracht versterken. De groene en digitale transitie van België veiligstellen Uit de beoordeling van de Commissie blijkt dat het Belgische plan 50% van zijn totale toewijzing besteedt aan maatregelen die de klimaatdoelstellingen ondersteunen. Dit omvat investeringen in maatregelen ter ondersteuning van de renovatie van openbare en particuliere gebouwen in het hele land om hun energie-efficiëntie te verhogen, de inzet van alternatieve energietechnologieën zoals koolstofarme waterstofproductie en hervormingen en investeringen om de overgang naar groene mobiliteit te versnellen. Het voorziet ook in belangrijke investeringen om de biodiversiteit te herstellen, het groeiende probleem van droogte aan te pakken en een efficiënt gebruik van hulpbronnen, recycling en de circulaire economie te bevorderen.

De Commissie stelt vast dat het Belgische plan 27% van zijn totale toewijzing besteedt aan maatregelen die de digitale transitie ondersteunen. Dit omvat maatregelen om het openbaar bestuur en justitie te digitaliseren, het aanbieden van digitale vaardigheidstrainingen, het versterken van de cyberbeveiligingscapaciteit van België en het ontwikkelen van het wettelijk kader voor de uitrol van 5G.

advertentie

De economische en sociale veerkracht van België versterken

De Commissie is van oordeel dat het Belgische plan een uitgebreide reeks wederzijds versterkende hervormingen en investeringen omvat die bijdragen tot het doeltreffend aanpakken van alle of een aanzienlijk deel van de economische en sociale uitdagingen die worden beschreven in de landspecifieke aanbevelingen die de Raad in het kader van het Europees semester in 2019 en in 2020. Het omvat maatregelen om de efficiëntie van de overheidsuitgaven en de fiscale en sociale houdbaarheid van pensioenen te verbeteren, opleiding en ontwikkeling van vaardigheden, duurzaam vervoer, de energietransitie, onderzoek en innovatie en digitale infrastructuur te bevorderen.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei: “Vandaag heeft de Europese Commissie besloten groen licht te geven voor het herstel- en veerkrachtplan van België. NextGenerationEU zal een cruciale rol spelen bij de financiering van de investeringen en hervormingen die nodig zijn om de toekomst op te bouwen waar we ons voor inzetten. De 5.9 miljard euro die België ter beschikking staat, zal maatregelen financieren die zullen bijdragen tot een groenere, meer digitale toekomst voor al zijn burgers. Het plan legt een bijzonder sterke nadruk op maatregelen die de groene transitie van België zullen versnellen, waarbij 50% van de financiering gericht is op het behalen van klimaatdoelstellingen. We zullen België bij elke stap bijstaan ​​om ervoor te zorgen dat de visie van het plan volledig wordt gerealiseerd.”

advertentie

Het plan voorziet ook in hervormingen en investeringen die bedoeld zijn om de regelgevende en administratieve lasten te verminderen en het ondernemingsklimaat te verbeteren. Het plan vertegenwoordigt een alomvattend en adequaat evenwichtig antwoord op de economische en sociale situatie in België en draagt ​​op passende wijze bij tot alle zes pijlers waarnaar in de RRF-verordening wordt verwezen. Ondersteuning van vlaggenschipinvesteringen en hervormingsprojecten Het Belgische plan stelt projecten voor in zeven Europese vlaggenschipgebieden. Dit zijn specifieke investeringsprojecten die betrekking hebben op problemen die alle lidstaten gemeen hebben op gebieden die banen en groei creëren en die nodig zijn voor de groene en digitale transitie. België heeft bijvoorbeeld voorgesteld om meer dan € 1 miljard beschikbaar te stellen voor de renovatie van openbare en particuliere gebouwen, waaronder sociale woningen, om hun energieprestaties te verbeteren.

België heeft ook voorgesteld om ongeveer 900 miljoen euro uit te trekken om de digitale, taalkundige en technische vaardigheden van kwetsbare groepen, werkzoekenden en jongeren te stimuleren, de sociale inclusie te verbeteren en de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Uit de beoordeling van de Commissie blijkt dat geen van de in het plan opgenomen maatregelen significante schade toebrengt aan het milieu, in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de RRF-verordening. De door België ingevoerde controlesystemen worden toereikend geacht om de financiële belangen van de Unie te beschermen. Het plan geeft voldoende details over hoe de nationale autoriteiten gevallen van belangenconflicten, corruptie en fraude met betrekking tot het gebruik van middelen zullen voorkomen, opsporen en corrigeren.

Een economie die werkt voor mensen Executive Vice President Valdis Dombrovskis (afgebeeld) zei: “Het herstelplan van België zal de economie van het land helpen te herstellen van opeenvolgende COVID-lockdowns en op een groener en meer digitaal pad te komen. De helft van het plan is gewijd aan het ondersteunen van klimaatdoelen, onder meer met investeringen om gebouwen energiezuiniger te maken, groene mobiliteit en alternatieve energietechnologieën te ondersteunen. Ook de hervorming van de veelgebruikte fiscale regeling bedrijfsauto's zal bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Het plan ondersteunt een digitaliseringsslag in het openbaar bestuur en de rechterlijke macht, wat zal helpen om de bureaucratie te verminderen en een bedrijfsvriendelijkere omgeving te creëren. Ik steun in het bijzonder de maatregelen die schoolkinderen en werknemers zullen aanmoedigen om meer digitale vaardigheden te hebben en de Belgische arbeidsmarkt voor te bereiden op de toekomst. Last but not least verwelkomen we maatregelen die gericht zijn op de behoeften van kwetsbare groepen, waaronder investeringen in sociale huisvesting en opvang voor jonge kinderen.

Volgende stappen

De Commissie heeft een voorstel voor een besluit aangenomen om in het kader van het RRF € 5.9 miljard aan subsidies aan België te verstrekken. De Raad heeft nu in de regel vier weken de tijd om het voorstel van de Commissie goed te keuren. De goedkeuring van het plan door de Raad zou de uitbetaling van € 770 miljoen aan voorfinanciering aan België mogelijk maken. Dit vertegenwoordigt 13% van het totale toegewezen bedrag voor België. De Commissie zal toestemming geven voor verdere uitbetalingen op basis van de bevredigende verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen die zijn uiteengezet in het herstel- en veerkrachtplan, als afspiegeling van de voortgang bij de uitvoering van de investeringen en hervormingen.

Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: “Het plan van België bevat een programma van hervormingen en investeringen dat een belangrijke impuls moet geven aan zowel het concurrentievermogen van het land als zijn ecologische en sociale duurzaamheid. Tweederde van de investeringen van het plan ondersteunt de groene of digitale transitie. De hervorming van de bedrijfswagenregeling en investeringen in elektrische bussen, laadpalen en fietspaden zullen de uitstoot verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Scholen en plattelandsgebieden zullen profiteren van verbeterde connectiviteit, terwijl de justitiële, gezondheids- en socialezekerheidsstelsels door digitalisering grote efficiëntieverbeteringen zullen zien. Ten slotte moeten investeringen in vaardigheden de sociale integratie van kwetsbare groepen vergemakkelijken, de digitale kloof verkleinen en de loopbaanperspectieven voor jongeren verbeteren.”

België

EU-cohesiebeleid: België, Duitsland, Spanje en Italië ontvangen € 373 miljoen ter ondersteuning van gezondheids- en sociale diensten, kmo's en sociale inclusie

gepubliceerd

on

De Commissie heeft € 373 miljoen toegekend aan vijf Europees Sociaal Fonds (ESF) en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) operationele programma's (OP's) in België, Duitsland, Spanje en Italië om de landen te helpen met de noodrespons en reparatie van het coronavirus in het kader van REACT-EU. In België zal de wijziging van het OP Wallonië 64.8 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor de aankoop van medische apparatuur voor gezondheidsdiensten en innovatie.

De fondsen zullen kleine en middelgrote bedrijven (kmo's) ondersteunen bij de ontwikkeling van e-commerce, cyberbeveiliging, websites en online winkels, evenals de regionale groene economie door middel van energie-efficiëntie, bescherming van het milieu, ontwikkeling van slimme steden en koolstofarme openbare infrastructuren. In Duitsland, in de deelstaat Hessen, zal 55.4 miljoen euro steun geven aan gezondheidsgerelateerde onderzoeksinfrastructuur, diagnostische capaciteit en innovatie aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen, evenals investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling. Deze wijziging zal ook steun verlenen aan kmo's en fondsen voor startende ondernemingen via een investeringsfonds.

In Saksen-Anhalt zal 75.7 miljoen euro de samenwerking tussen kmo's en instellingen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie vergemakkelijken, en het verstrekken van investeringen en werkkapitaal voor micro-ondernemingen die zijn getroffen door de coronaviruscrisis. Bovendien zullen de fondsen investeringen in de energie-efficiëntie van ondernemingen mogelijk maken, digitale innovatie in kmo's ondersteunen en digitale apparatuur aanschaffen voor scholen en culturele instellingen. In Italië zal het nationale OP 'Sociale integratie' 90 miljoen euro ontvangen om de sociale integratie te bevorderen van mensen die te maken hebben met ernstige materiële deprivatie, dakloosheid of extreme marginalisering, door middel van 'Housing First'-diensten die het aanbieden van onmiddellijke huisvesting combineren met sociale en arbeidsbemiddelingsdiensten .

advertentie

In Spanje zal € 87 miljoen worden toegevoegd aan het ESF-OP voor Castilla y León ter ondersteuning van zelfstandigen en werknemers van wie hun contract is opgeschort of verminderd als gevolg van de crisis. Het geld zal ook zwaar getroffen bedrijven helpen ontslagen te voorkomen, vooral in de toeristische sector. Ten slotte zijn de fondsen nodig om essentiële sociale diensten op een veilige manier te laten doorgaan en om de continuïteit van het onderwijs tijdens de pandemie te waarborgen door extra personeel aan te nemen.

REACT-EU is onderdeel van NextGenerationEU en verstrekt 50.6 miljard euro extra financiering (in lopende prijzen) aan cohesiebeleidsprogramma's in de loop van 2021 en 2022. De maatregelen zijn gericht op het ondersteunen van de veerkracht van de arbeidsmarkt, banen, kmo's en gezinnen met lage de groene en digitale transities en een duurzaam sociaal-economisch herstel.

advertentie

Verder lezen

België

Klimaatverandering maakte dodelijke overstromingen in West-Europa minstens 20% waarschijnlijker - studie

gepubliceerd

on

By

Een huis dat door een aardverschuiving is geraakt, is te zien nadat zware regenval overstromingen veroorzaakte in steden rond het Comomeer in Noord-Italië, in Laglio, Italië. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Klimaatverandering heeft ervoor gezorgd dat extreme regenval van het soort dat vorige maand dodelijke waterstromen door delen van Duitsland en België deed razen, minstens 20% meer kans heeft om te gebeuren in de regio, zeiden wetenschappers dinsdag, schrijft Isla Binnie, Reuters.

De stortbui is waarschijnlijk ook verergerd door klimaatverandering. Volgens onderzoek gepubliceerd door de World Weather Attribution ( WWA) wetenschappelijk consortium.

advertentie

"We zullen hier zeker meer van krijgen in een opwarmend klimaat", zei mede-leider Friederike Otto van de groep, een klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Oxford.

"Extreem weer is dodelijk", zei Otto, eraan herinnerend dat ze dringend contact heeft opgenomen met familieleden die in de getroffen gebieden wonen om er zeker van te zijn dat ze veilig zijn wanneer de overstromingen toeslaan. "Voor mij was het heel dicht bij huis."

Met extreme weersomstandigheden die de afgelopen jaren de krantenkoppen domineerden, staan ​​wetenschappers onder toenemende druk om te bepalen hoeveel klimaatverandering precies de oorzaak is.

advertentie

Alleen al in het afgelopen jaar ontdekten wetenschappers dat de droogte in de VS, een dodelijke Canadese hittegolf en bosbranden in het Siberische Noordpoolgebied zijn verergerd door een opwarmende atmosfeer.

De regenval van 12-15 juli boven Europa veroorzaakte overstromingen die huizen en elektriciteitsleidingen wegvaagden en meer dan 200 mensen doodden, voornamelijk in Duitsland. Tientallen stierven in België en duizenden moesten ook hun huizen in Nederland ontvluchten. Lees meer.

"Het feit dat mensen hun leven verliezen in een van de rijkste landen ter wereld -- dat is echt schokkend", zegt klimaatwetenschapper Ralf Toumi van het Grantham Institute, Imperial College London, die niet betrokken was bij het onderzoek. "Nergens is veilig."

Hoewel de zondvloed ongekend was, ontdekten de 39 WWA-wetenschappers dat lokale regenpatronen zeer variabel zijn.

Dus voerden ze hun analyse uit over een groter gebied in delen van Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Ze gebruikten lokale weerrecords en computersimulaties om de overstromingen in juli te vergelijken met wat had kunnen worden verwacht in een wereld die niet wordt beïnvloed door klimaatverandering.

Omdat warmere lucht meer vocht vasthoudt, zijn zomerse stortbuien in deze regio nu 3-19% zwaarder dan zonder opwarming van de aarde, ontdekten de wetenschappers.

En de gebeurtenis zelf was 1.2 tot 9 keer -- of 20% tot 800% -- waarschijnlijker.

Dat brede scala aan onzekerheid werd gedeeltelijk verklaard door een gebrek aan historische gegevens, legde WWA uit, en verergerd door de overstromingen die apparatuur vernietigden die de toestand van rivieren bewaakte. Lees meer.

Toch bevestigt de "studie dat de opwarming van de aarde een grote rol heeft gespeeld bij de overstromingsramp", zegt Stefan Rahmstorf, een wetenschapper en oceanograaf bij het Potsdam Institute for Climate Impact Research, die niet bij het onderzoek betrokken was.

"Dit is in lijn met de bevinding van het recente IPCC-rapport, waaruit blijkt dat extreme regenval wereldwijd is toegenomen", voegde hij eraan toe, verwijzend naar een VN-klimaatpanel. bevindingen. Lees meer.

Verder lezen

België

Zeven bewoners van Belgisch verpleeghuis overlijden na uitbraak van B.1.621-lijn van COVID-19

gepubliceerd

on

By

Zeven bewoners van een verpleeghuis in België zijn overleden nadat ze besmet waren met een afstamming van het coronavirus dat voor het eerst werd ontdekt in Colombia, ondanks volledig gevaccineerd te zijn, zei het virologieteam dat tests uitvoerde op vrijdag (6 augustus), schrijft Sabine Siebold, Reuters.

Het virologieteam zei dat de bewoners besmet waren met de B.1.621-lijn van COVID-19 die zijn oorsprong vond in Colombia en de afgelopen weken in de Verenigde Staten is gedetecteerd, maar gevallen in Europa zijn zeldzaam.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding heeft de B1.621-afstamming vermeld als onderdeel van de Kappa-variant van het coronavirus, maar niet als een variant zelf.

advertentie

De zeven mensen die stierven in het rusthuis in de Belgische stad Zaventem, in de buurt van Brussel, waren allemaal in de 80 of 90, en sommigen van hen waren al in een slechte fysieke conditie, zei Marc Van Ranst, een viroloog aan de Universiteit van Leuven die testen deed op het gevonden virus in het verpleeghuis.

"Het is zorgwekkend", zei Van Ranst, terwijl hij commentaar gaf op het feit dat de bewoners stierven ondanks volledig gevaccineerd te zijn tegen COVID-19.

Tot nu toe weten wetenschappers niet of de B.1.621-lijn meer overdraagbaar is dan andere lijnen of varianten van het coronavirus, zei hij.

advertentie

In België is B.1.621 momenteel verantwoordelijk voor minder dan 1% van de bekende gevallen van COVID-19, zei hij, vergeleken met 2% van de gevallen in de Verenigde Staten en meer dan dat in Florida.

In het verpleeghuis in Zaventem waren 21 bewoners besmet met de variant samen met enkele personeelsleden, vertelde Van Ranst aan Reuters. Het besmette personeel ervoer slechts milde symptomen.

Van Ranst zei dat de dominante variant van het coronavirus in België met ongeveer 95% van de infecties de Delta is, voor het eerst ontdekt in India, gevolgd door de Alpha die voorheen dominant was in Groot-Brittannië.

Vrijdag worden aanvullende tests uitgevoerd om uit te sluiten dat de verpleeghuisbewoners zijn overleden aan een andere variant van het virus of een andere luchtwegaandoening, zei Van Ranst.

"Het is onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk", zei hij.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending