Verbind je met ons

Milieu

Het voorkomen van verontreiniging van grond- en oppervlaktewateren in de EU  

DELEN:

gepubliceerd

on

Schoon water is essentieel voor de mens en gezonde ecosystemen. Ontdek wat de EU en het Europees Parlement doen om dit te beschermen, Maatschappij.

Volgens de Europees Milieuagentschapis de waterverontreiniging in de EU tussen de jaren negentig en 1990 afgenomen. De vooruitgang is echter vertraagd: 2010% van het oppervlaktewater is sinds 58 vervuild. Bovendien wordt slechts 2016% van de oppervlaktewaterlichamen en 42% van het grondwater beoordeeld als "goede chemische toestand".

In de Resolutie uit 2020 over de implementatie van de EU-waterwetgevingheeft het Europees Parlement de Europese Commissie opgeroepen alle noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat een goede chemische toestand op bredere schaal kan worden bereikt, en om beslissende EU-brede actie te ondernemen wanneer EU-landen er niet in slagen te voldoen aan de milieukwaliteitsnormen. In de resolutie werd benadrukt dat stoffen die drinkwater aantasten, zoals per- en polyfluoralkylstoffen en sommige farmaceutische producten, een prioriteit voor monitoring moeten zijn.

In lijn met de De nulvervuilingsambitie van de Europese Green Deal, de Commissie een voorstel ingediend in oktober 2022 om de controlelijsten te herzien van oppervlaktewater- en grondwaterverontreinigende stoffen die moeten worden gemonitord en gecontroleerd om zoetwaterlichamen te beschermen. Het voorstel beoogt ook de tekortkomingen die in het huidige kader zijn vastgesteld met betrekking tot de chemische verontreiniging van wateren te verhelpen en een snellere aanpassing aan wetenschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Definities 

  • Grondwater wordt ondergronds aangetroffen in de scheuren en ruimtes in de bodem, het zand en het gesteente (bijvoorbeeld artesische putten, kunstmatige putten, bronnen). 
  • Oppervlaktewater is elk waterlichaam boven de grond, inclusief beken, rivieren, meren, wetlands, reservoirs en kreken 

Wat het Parlement voorstelt

In juni 2023, het Parlement milieucommissie zijn standpunt ingenomen over de bescherming van grond- en oppervlaktewater tegen vervuiling en het verbeteren van de waterkwaliteitsnormen. De nieuwe wet herziet de Kaderrichtlijn Water Grondwaterrichtlijn en Richtlijn milieukwaliteitsnormen (richtlijn oppervlaktewater). Het doel is om de menselijke gezondheid en natuurlijke ecosystemen beter te beschermen tegen verontreinigende stoffen.

Het uitbreiden van de watchlist


De leden van het Europees Parlement stellen voor dat de watchlist van verontreinigende stoffen niet beperkt moet worden tot een maximum aan stoffen, zoals voorgesteld door de Commissie. Ze willen dat het regelmatig wordt bijgewerkt om gelijke tred te houden met nieuw wetenschappelijk bewijs en het snel evoluerende tempo van opkomende nieuwe chemicaliën.

advertentie

De Europarlementariërs willen dat een aantal stoffen aan de watchlist wordt toegevoegd zodra geschikte monitoringmethoden zijn geïdentificeerd microplastics.

Het voorkomen van grondwaterverontreiniging

Om het grondwater beter te beschermen eisen de EP-leden dat de drempelwaarden – kwaliteitsnormen om de chemische toestand te beoordelen – voor grondwater tien keer lager zijn dan die voor oppervlaktewater.

Ze willen ook dat een subset van specifieke per- en polyfluoralkylstoffen wordt toegevoegd aan de lijst van grondwaterverontreinigende stoffen, aangezien deze stoffen zijn gedetecteerd op meer dan 70% van de grondwatermeetpunten in de EU. De Europarlementariërs willen strengere normen voor glyfosaat, bisfenol, atrazine, farmaceutische producten en pesticiden.

Vervuilers moeten betalen

Het rapport zegt ook dat producenten van producten die vervuilende stoffen bevatten, moeten bijdragen aan de monitoringkosten.

Volgende stappen

Het Parlement is gepland om in september 2023 overeenstemming te bereiken over zijn onderhandelingsmandaat. De gesprekken met de nationale regeringen over de definitieve vorm van de wet kunnen beginnen zodra de Raad zijn standpunt heeft vastgesteld.

Meer over het terugdringen van watervervuiling 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending