Verbind je met ons

Milieu

Kritieke grondstoffen: EP-leden steunen plannen om de eigen bevoorrading en soevereiniteit van de EU veilig te stellen 

DELEN:

gepubliceerd

on

De Industriecommissie heeft maatregelen aangenomen om de aanvoer van strategische grondstoffen te stimuleren, die van cruciaal belang zijn om de transitie van de EU naar een duurzame, digitale en soevereine toekomst veilig te stellen.

De Critical Raw Materials Act, die donderdag (7 september) met een sterke meerderheid is aangenomen, heeft tot doel Europa in staat te stellen te versnellen richting Europese soevereiniteit en concurrentievermogen, met een ambitieuze koerswijziging. Het vandaag aangenomen rapport zal de administratieve rompslomp terugdringen, innovatie in de hele waardeketen bevorderen, het MKB ondersteunen en het onderzoek naar en de ontwikkeling van alternatieve materialen en milieuvriendelijkere mijnbouw en productiemethoden stimuleren.

Strategische partnerships

Het rapport benadrukt het belang van het veiligstellen van strategische partnerschappen tussen de EU en derde landen op het gebied van cruciale grondstoffen, om het aanbod van de EU te diversifiëren – op gelijke voet, met voordelen voor alle partijen. Het maakt de weg vrij voor langdurige partnerschappen met kennis- en technologieoverdracht, training en bijscholing voor nieuwe banen met betere arbeids- en inkomensomstandigheden, evenals winning en verwerking volgens de beste ecologische normen in onze partnerlanden.

De EP-leden dringen ook aan op een sterkere focus op onderzoek en innovatie met betrekking tot vervangende materialen en productieprocessen die grondstoffen in strategische technologieën zouden kunnen vervangen. Het stelt circulariteitsdoelstellingen vast om de winning van meer strategische grondstoffen uit afval te bevorderen. De leden van het Europees Parlement benadrukken ook de noodzaak om de administratieve rompslomp voor bedrijven en vooral voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) terug te dringen.

Leid MEP Nicola-bier (Renew, DE) zei: “Met een sterke meerderheid geeft de Industriecommissie een krachtig signaal af voorafgaand aan de trialoog. Het overeengekomen rapport biedt een duidelijke blauwdruk voor de Europese voorzieningszekerheid, met een impuls voor onderzoek en innovatie in de hele waardeketen.”

“In plaats van dat er veel te veel ideologiegedreven subsidies zijn, vertrouwt het land op snelle en eenvoudige goedkeuringsprocessen en het terugdringen van de administratieve rompslomp. Als reactie op geopolitieke omwentelingen schept het de voorwaarden om gerichte economische prikkels te bieden aan particuliere investeerders in de context van productie en recycling in Europa. Tegelijkertijd bouwt het voort op de uitbreiding van strategische partnerschappen met derde landen. De basis voor de koers van Europa naar open, economische en geopolitieke soevereiniteit is gelegd”, voegde ze eraan toe.

advertentie

Volgende stappen

Het wetsontwerp werd in de commissie aangenomen met 53 stemmen voor en 1 tegen, bij 5 onthoudingen. Het zal door het voltallige Huis in stemming worden gebracht tijdens de plenaire zitting van 11 tot en met 14 september in Straatsburg.

Achtergrond

Electric cars, solar panels and smartphones – all of them contain critical raw materials. They are the lifeblood of our modern societies. For now, the EU is dependent on certain raw materials. Critical raw materials are pivotal for the EU’s green and digital transitions, and securing their supply is crucial for the European Union’s economic resilience, technological leadership, and strategic autonomy. Since the Russian war on Ukraine and an increasingly aggressive Chinese trade and industrial policy, cobalt, lithium and other raw materials have also become a geopolitical factor.

Met de mondiale verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen en de digitalisering van onze economieën en samenlevingen wordt verwacht dat de vraag naar sommige van deze strategische grondstoffen de komende decennia snel zal toenemen.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending