Verbind je met ons

Green deal

Green Deal: sleutel tot een klimaatneutrale en duurzame EU 

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Green Deal is het antwoord van de EU op de aanhoudende klimaatcrisis. Lees meer over deze roadmap voor een klimaatneutraal Europa, Maatschappij.

In november 2019, de Het Parlement riep een klimaatnoodsituatie uit de Europese Commissie te vragen al haar voorstellen aan te passen aan een doelstelling van 1.5 °C om de opwarming van de aarde te beperken en ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk wordt verminderd.

In reactie daarop heeft de Commissie het Europese Green Deal, een routekaart waarmee Europa in 2050 een klimaatneutraal continent moet worden.

Meer op de EU-reacties op klimaatverandering.

Borden omhoog tijdens demonstratie tegen klimaatverandering
 

Green Deal-doelen behalen

Klimaatneutraliteit wettelijk verankeren

Parlement heeft de EU-klimaatwet aangenomen op 24 juni 2021, waardoor een wettelijk bindende doelstelling wordt vastgelegd om de uitstoot tegen 55 met 2030% te verminderen en klimaatneutraliteit Dit brengt de EU dichter bij haar doelstelling van negatieve emissies na 2050 en bevestigt haar leiderschap in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.

Het Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt om de EU-doelstelling voor emissiereductie voor 2030 te verhogen van 40% naar ten minste 55%. Parlement heeft de EU-klimaatwet aangenomen op 24 juni 2021. De doelstelling voor 2030 en de doelstelling voor 2050 van klimaatneutraliteit wettelijk bindend zal zijn, waardoor de EU dichter bij haar doelstelling van negatieve emissies na 2050 komt en haar leiderschap in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering bevestigt.

Het moet ervoor zorgen dat de doelstellingen gemakkelijker kunnen worden toegepast op wetgeving en moet voordelen opleveren zoals schonere lucht, water en bodem; lagere energierekening; gerenoveerde woningen; beter openbaar vervoer en meer oplaadpunten voor e-cars; minder afval; gezonder voedsel en een betere gezondheid voor huidige en toekomstige generaties.

advertentie

Het bedrijfsleven zal er ook van profiteren, aangezien er kansen worden gecreëerd in gebieden waar Europa ernaar streeft mondiale normen te stellen. Het zal naar verwachting ook banen opleveren, bijvoorbeeld in hernieuwbare energie, energiezuinige gebouwen en processen.

Te weten komen over de bijdragen van de EU aan mondiale klimaatmaatregelen in onze tijdlijn.

Geschikt voor 55

Om ervoor te zorgen dat de EU de doelstelling voor 2030 haalt, heeft de Commissie een pakket nieuwe en herziene wetgeving voorgesteld, bekend als: Geschikt voor 55 in 2021, bestaande uit 13 onderling verbonden herziene wetten en zes voorgestelde wetten op het gebied van klimaat en energie.


Op 22 juni Parlement heeft zijn standpunt ingenomen op:

  • De herziening van de emissiehandel regeling (ETS) om vervuilende sectoren, zoals gebouwen en wegvervoer, op te nemen en kosteloze emissierechten tegen 2032 geleidelijk af te schaffen;
  • de uitvoering van de koolstoflekkage instrument: dat zou een koolstofprijs moeten opleggen aan geïmporteerde goederen om verplaatsing naar landen met minder ambitieuze klimaatdoelstellingen tegen te gaan;
  • a fonds voor een eerlijke energietransitie door de daaruit voortvloeiende energie- en mobiliteitsarmoede aan te pakken, gefinancierd door de veiling van ETS-rechten.


Eerder in juni namen de leden van het Europees Parlement hun standpunt in over:


Europarlementariërs zullen de komende maanden beslissen over hun standpunt over energiethema's zoals hernieuwbare energiebronnen, efficiëntie en belastingen.


Lees meer over actueel EU-maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Klimaatverandering treft Europeanen vandaag al 

Stimuleren van de circulaire economie

Daarnaast presenteerde de Commissie het Actieplan EU-circulaire economie in maart 2020, die maatregelen omvat over de gehele levenscyclus van producten die circulaire economieprocessen bevorderen, het bevorderen van duurzame consumptie en gegarandeerd minder afval. Het zal zich richten op:


In juli 2022 zullen de leden van het Europees Parlement naar verwachting stemmen over de nieuwe industriële strategie om bedrijven te helpen de Covid-gerelateerde crisis te overwinnen en de overgang naar een groenere, circulaire economie te maken. In november 2021 riepen de leden van het Europees Parlement op tot een uitgebreidere EU-strategie voor kritieke grondstoffen om Europa minder afhankelijk te maken van de invoer van kritieke grondstoffen die cruciaal zijn voor zijn strategische industrieën.


Lees meer over de voordelen van de circulaire economie
en hoe het Parlement bestrijdt plastic vervuiling.

Bij
 

Een duurzaam voedselsysteem creëren

De voedingssector is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Hoewel de EU-landbouw de enige grote landbouwsector ter wereld is die de uitstoot van broeikasgassen heeft verminderd (met 20% sinds 1990), ongeveer 10% van de uitstoot (waarvan 70% te wijten is aan dieren).

Het  Farm to Fork-strategie, gepresenteerd door de Commissie in mei 2020, moet garanderen dat eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem, terwijl het levensonderhoud van de boeren wordt gewaarborgd. Het bestrijkt de hele voedselvoorzieningsketen, van het terugdringen van het gebruik van pesticiden tot de verkoop van antimicrobiële halveren en het gebruik van kunstmest verminderen tot het gebruik van biologische landbouw.

Parlement verwelkomde de EU-strategie van boer tot bord in een resolutie aangenomen in oktober 2021, maar aanbevelingen toegevoegd om het nog duurzamer te maken. Het Parlement specificeerde dat het Fit for 55-pakket ambitieuze doelstellingen moet bevatten voor emissies door landbouw en gerelateerd landgebruik.

Behoud van biodiversiteit

Tegelijkertijd wil de EU het probleem aanpakken verlies aan biodiversiteit, inclusief het potentieel uitsterven van een miljoen soorten. De Europese Unie Biodiversiteitsstrategie voor 2030, dat in mei 2020 door de Commissie is onthuld, heeft tot doel de natuur te beschermen, de achteruitgang van ecosystemen om te keren en het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.

Parlement heeft zijn standpunt ingenomen op de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030: de natuur terug in ons leven brengen op 8 juni 2020, waarbij hij erop aandringt dat de uitvoering ervan in overeenstemming is met andere Europese Green Deal-strategieën.


Het Parlement heeft gepleit duurzame bosbouw aangezien bossen een essentiële rol spelen bij het absorberen en compenseren van koolstofemissies. EP-leden erkennen ook de bijdrage van de bosbouw aan het creëren van banen in plattelandsgemeenschappen en de rol die de EU zou kunnen spelen bij het beschermen en herstellen van de bossen in de wereld.

Ontdek feiten en cijfers over klimaatverandering

Financiering van de groene transitie

In januari 2020 heeft de Commissie het Duurzaam Europa Investeringsplan, de strategie om de Green Deal te financieren door het aantrekken van ten minste 1 biljoen euro aan publieke en private investeringen in de komende tien jaar.

Als onderdeel van het investeringsplan, Gewoon overgangsmechanisme moet helpen de sociaaleconomische gevolgen van de overgang voor werknemers en gemeenschappen die het meest door de verschuiving worden getroffen, te verlichten. In mei 2020 heeft de Commissie voorgesteld om een kredietfaciliteit voor de publieke sector ter ondersteuning van groene investeringen in regio's die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, dat in juni 2021 door het parlement is goedgekeurd.

Het Parlement en de Raad zijn het eens geworden over de invoering van nieuwe inkomstenbronnen om de EU-begroting te financieren en de Covid-19 economisch herstelplan. Het gaat onder meer om opbrengsten van het emissiehandelssysteem en een koolstofgrensaanpassingsmechanisme dat een heffing op de invoer van bepaalde goederen zou opleggen.

Om investeringen aan te moedigen in ecologisch duurzaam activiteiten en voorkomen dat bedrijven ten onrechte beweren dat hun producten milieuvriendelijk zijn - praktijk die bekend staat als green-washing - Parlement aangenomen nieuwe wetgeving over duurzame investeringen in juni 2020. In november 2020 vroegen Europarlementariërs ook om een verschuiving van een niet-duurzaam naar een duurzaam economisch systeem, als cruciaal voor de ontwikkeling van de strategische autonomie van de EU op de lange termijn en voor het vergroten van de veerkracht van de EU.

Ontdek hoe het Fonds voor een rechtvaardige transitie zal EU-regio's helpen bij de overgang naar een groenere economie

MEER WETEN? 

Productinformatie 

Ref.: 20200618STO81513

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending