Verbind je met ons

Europese Green Deal

Het Green Deal Industrieel Plan: Europa's netto-nulindustrie aan de leiding zetten

DELEN:

gepubliceerd

on

De Commissie presenteert een Green Deal Industrieplan om het concurrentievermogen van de Europese nul-industrie te versterken en de snelle transitie naar klimaatneutraliteit te ondersteunen. Het plan heeft tot doel een meer ondersteunende omgeving te bieden voor de opschaling van de productiecapaciteit van de EU voor de nul-technologieën en -producten die nodig zijn om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Europa te halen.

Het plan bouwt voort op eerdere initiatieven en steunt op de sterke punten van de interne markt van de EU, als aanvulling op de lopende inspanningen in het kader van de Europese Green Deal en REPowerEU. Het is gebaseerd op vier pijlers: een voorspelbare en vereenvoudigde regelgeving, snellere toegang tot financiering, verbetering van vaardigheden en open handel voor veerkrachtige toeleveringsketens.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei: "We hebben een unieke kans om met snelheid, ambitie en vastberadenheid de weg te wijzen om de industriële voorsprong van de EU in de snelgroeiende netto-zero-technologie veilig te stellen sector. Europa is vastbesloten om de cleantech-revolutie te leiden. Voor onze bedrijven en mensen betekent dit dat we vaardigheden omzetten in hoogwaardige banen en innovatie in massaproductie, dankzij een eenvoudiger en sneller kader. Dankzij een betere toegang tot financiering kunnen onze belangrijkste cleantech-industrieën snel opschalen.”

Een voorspelbare en vereenvoudigde regelgeving

De eerste pijler van het plan gaat over een eenvoudiger regelgevend kader.

De Commissie stelt een Net-Zero Industry Act om doelstellingen vast te stellen voor netto-zero industriële capaciteit en een regelgevingskader te bieden dat geschikt is voor een snelle implementatie ervan, het waarborgen van vereenvoudigde en versnelde vergunningverlening, het bevorderen van Europese strategische projecten en het ontwikkelen van normen ter ondersteuning van de opschaling van technologieën in de hele interne markt.

Het kader zal worden aangevuld met de Wet kritische grondstoffen, om te zorgen voor voldoende toegang tot die materialen, zoals zeldzame aardmetalen, die van vitaal belang zijn voor de productie van sleuteltechnologieën, en de hervorming van het ontwerp van de elektriciteitsmarkt, om consumenten te laten profiteren van de lagere kosten van hernieuwbare energiebronnen.

Snellere toegang tot financiering

De tweede pijler van het plan zal investeringen en financiering voor cleantech-productie in Europa versnellen. Overheidsfinanciering kan, in combinatie met verdere vooruitgang op het gebied van de Europese kapitaalmarktenunie, de enorme bedragen aan particuliere financiering vrijmaken die nodig zijn voor de groene transitie. In het kader van het mededingingsbeleid wil de Commissie een gelijk speelveld binnen de interne markt garanderen en het voor de lidstaten gemakkelijker maken om de nodige steun te verlenen om de groene transitie te versnellen. Daartoe zal de Commissie, om de steunverlening te bespoedigen en te vereenvoudigen, de lidstaten raadplegen over een gewijzigd Tijdelijk crisis- en overgangskader voor staatssteun en het zal herziening van de algemene groepsvrijstellingsverordening in het kader van de Green Deal verhoging van de meldingsdrempels voor ondersteuning van groene investeringen. Dit zal onder meer bijdragen aan verder stroomlijnen en vereenvoudigen van de goedkeuring van IPCEI-gerelateerde projecten.

advertentie

De Commissie zal ook het gebruik van bestaande EU-fondsen vergemakkelijken voor de financiering van innovatie, productie en toepassing van schone technologie. De Commissie onderzoekt ook mogelijkheden om meer gemeenschappelijke financiering op EU-niveau tot stand te brengen ter ondersteuning van investeringen in de productie van nul-neutrale technologieën, op basis van een doorlopende beoordeling van de investeringsbehoeften. De Commissie zal op korte termijn met de lidstaten samenwerken, met de nadruk op REPowerEU, InvestEU en het Innovatiefonds, aan een overbruggingsoplossing om snelle en gerichte ondersteuning te bieden. Voor de middellange termijn, de Commissie wil met voorstellen een structureel antwoord geven op de investeringsbehoeften een Europees Soevereiniteitsfonds in het kader van de herziening van het meerjarig financieel kader vóór de zomer van 2023.

Om de lidstaten te helpen toegang te krijgen tot de REPowerEU-fondsen, de Commissie vandaag heeft goedgekeurd nieuwe begeleiding over plannen voor herstel en veerkracht, met uitleg over het wijzigingsproces van bestaande plannen en de modaliteiten voor het opstellen van REPowerEU-hoofdstukken.

Vaardigheden verbeteren

Aangezien tussen 35% en 40% van alle banen door de groene transitie kunnen worden getroffen, zal het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn voor goedbetaalde kwaliteitsbanen een prioriteit zijn voor de Europees Jaar van vaardigheden, en daar zal de derde pijler van het plan zich op richten.

Om de vaardigheden voor een mensgerichte groene transitie te ontwikkelen, zal de Commissie voorstellen op te richten Net-Zero Industrie Academies om bij- en omscholingsprogramma's uit te rollen in strategische industrieën. Er wordt ook bekeken hoe a 'Vaardigheden eerst'-benadering, bestaande vaardigheden erkennen, met bestaande benaderingen op basis van kwalificaties, en hoe de toegang van onderdanen van derde landen tot EU-arbeidsmarkten in prioritaire sectoren kan worden vergemakkelijkt, evenals maatregelen om openbare en particuliere financiering stimuleren en op elkaar afstemmen voor de ontwikkeling van vaardigheden.

Open handel voor veerkrachtige toeleveringsketens

De vierde pijler gaat over wereldwijde samenwerking en het laten werken van handel voor de groene transitie, volgens de beginselen van eerlijke concurrentie en open handel, voortbouwend op de afspraken met de partners van de EU en het werk van de Wereldhandelsorganisatie. Daartoe zal de Commissie het EU-netwerk van vrijhandelsovereenkomsten en andere vormen van samenwerking met partners om de groene transitie te ondersteunen. Het zal ook de creatie van een Critical Raw Materials-club, 'consumenten' van grondstoffen en landen die rijk zijn aan hulpbronnen samenbrengen om de wereldwijde bevoorradingszekerheid te waarborgen door middel van een concurrerende en gediversifieerde industriële basis, en van Clean Tech/Net-Zero industriële partnerschappen.  

De Commissie zal ook de interne markt beschermen tegen oneerlijke handel in de cleantechsector en zal haar instrumenten gebruiken om ervoor te zorgen dat buitenlandse subsidies de concurrentie op de interne markt niet verstoren, ook niet in de cleantechsector.

Achtergrond

De Europese Green Deal, gepresenteerd door de Commissie op 11 december 2019, stelt de doelstelling vast om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Europese klimaatwetgeving verankert in bindende wetgeving de inzet van de EU voor klimaatneutraliteit en de tussentijdse doelstelling om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 55 met ten minste 2030% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Bij de overgang naar een net-zero-economie zal het concurrentievermogen van Europa sterk afhangen van zijn vermogen om de schone technologieën te ontwikkelen en te vervaardigen die deze overgang mogelijk maken.

Het Europese Green Deal Industrieel Plan werd aangekondigd door de president von der Leyen in haar toespraak naar het World Economic Forum in Davos in januari 2023 als het initiatief voor de EU om haar concurrentievoordeel te verscherpen door middel van investeringen in schone technologie en het voortouw te blijven nemen op de weg naar klimaatneutraliteit. Het geeft gehoor aan de uitnodiging van de Europese Raad aan de Commissie om tegen eind januari 2023 voorstellen te doen om alle relevante nationale en EU-instrumenten te mobiliseren en de randvoorwaarden voor investeringen te verbeteren, teneinde de veerkracht en het concurrentievermogen van de EU te waarborgen.

Meer informatie

Een Green Deal Industrieel Plan voor het Net-Zero Age

Staatssteun: voorstel voor een tijdelijk crisis- en overgangskader

Vragen

Factsheet

Een Europese Green Deal

Europese industriële strategie

Richtsnoeren voor REPowerEU-hoofdstukken in de context van plannen voor herstel en veerkracht 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending