Verbind je met ons

CO2 uitstoot

De EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) en de hervorming ervan in het kort 

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Het EU-emissiehandelssysteem (ETS) heeft tot doel de koolstofemissies van de industrie te verminderen. Ontdek hoe het werkt en waarom een ​​hervorming nodig is, Maatschappij.

Waar gaat het EU-emissiehandelssysteem over?

Hoewel de EU de op twee na grootste CO2-uitstoter ter wereld is, streeft zij ook de meest ambitieuze klimaatdoelstelling na: de uitstoot tegen 2030 aanzienlijk verminderen en tegen 2050 terugbrengen tot netto nul.

Het emissiehandelssysteem (ETS), gelanceerd in 2005, is een van de instrumenten die door de Europese Unie zijn opgesteld om dit doel te bereiken. Het richt zich specifiek op de industrie.

Hoe werkt het? 

Het emissiehandelssysteem verplicht meer dan 10,000 elektriciteitscentrales en fabrieken om een ​​vergunning te hebben voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Dit zou een financiële prikkel om minder te vervuilen: hoe minder u vervuilt, hoe minder u betaalt. Bedrijven moeten ze kopen via veilingen en de prijs wordt beïnvloed door vraag en aanbod.

Sommige vergunningen worden echter gratis toegekend, met name in sectoren die het risico lopen dat bedrijven hun productie verplaatsen naar andere delen van de wereld met minder strenge emissiebeperkingen.

De prijs van koolstof reguleren

advertentie

Na de financiële crisis van 2008 waren deze vergunningen erg goedkoop, omdat de vraag ernaar daalde, terwijl het aanbod constant bleef.

Het hebben van een groot overschot en lage prijzen ontmoedigt bedrijven om in groene technologie te investeren, waardoor de efficiëntie van de regeling bij het bestrijden van klimaatverandering wordt belemmerd.

Om dit probleem op te lossen, heeft de EU de marktstabiliteitsreserve gecreëerd om vraag en aanbod van emissierechten beter op elkaar af te stemmen door overtollige emissierechten in een reserve te plaatsen, waaruit ze kunnen worden vrijgegeven in geval van een tekort.

ETS-hervorming onder EU Green Deal

Het emissiehandelssysteem afstemmen op de hogere emissiereductiedoelstellingen van de Europese Green Deal, werkt de EU aan een update van de regeling. De Commissie stelt voor om de emissies van de sector tegen 61 met 2030 % te verminderen.

De voorgestelde wijzigingen omvatten een verlaagde bovengrens voor de jaarlijkse emissies in de sector, herziene regels voor gratis emissierechten en de marktstabiliteitsreserve, uitbreiding van de regeling tot zeevervoer en de invoering van een afzonderlijk emissiehandelssysteem voor gebouwen en wegvervoer.

Wat wil het Parlement?

Europarlementariërs willen de ambitie van de Commissie vergroten pvoorstel door het aantal beschikbare jaarlijkse rechten tot 2030 verder te verminderen. Ook willen ze dat verbranding van huishoudelijk afval vanaf 2026 in de sector wordt opgenomen.

Gratis emissierechten moeten tegen 2030 verdwijnen als het Parlement wil dat de EU COXNUMX-grensaanpassingsmechanisme volledig operationeel te zijn. Het mechanisme zou een koolstofprijs toepassen op geïmporteerde goederen uit minder ambitieuze landen en zou voorkomen dat bedrijven hun productie verplaatsen naar een land met minder strenge regels voor de uitstoot van broeikasgassen.

Om burgers te beschermen tegen extra energiekosten, wil het Parlement dat het nieuwe emissiehandelssysteem alleen geldt voor commercieel wegvervoer en gebouwen. Privévervoer en gebouwen zouden pas vanaf 2029 worden toegevoegd en zouden een nieuw voorstel van de Commissie vereisen.

Alle inkomsten uit het emissiehandelssysteem moeten uitsluitend worden gebruikt om de klimaatverandering te bestrijden, zowel op EU- als op lidstaatniveau, zeggen de leden.

Volgende stappen

Het Parlement zal tijdens de plenaire vergadering van juni stemmen over de hervorming, waarna de leden van het Europees Parlement kunnen beginnen met onderhandelingen over de definitieve regels met EU-landen.

EU-inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Er zijn andere maatregelen om de EU te helpen haar verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering na te komen en de uitstoot in alle economische sectoren te verminderen:


Bekijk de infographics op de De vorderingen van de EU bij het behalen van haar klimaatdoelstellingen voor 2020.

Ontdek meer  

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending