Verbind je met ons

CO2 uitstoot

Hoe de EU broeikasgassen verder terugdringt dan CO2 

DELEN:

gepubliceerd

on

Ontdek hoe de EU werkt aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen naast CO2.

Daar werkt de EU hard aan CO2-uitstoot verminderen, spant het zich ook in om andere broeikasgassen die de aarde opwarmen te reguleren, zoals methaan, gefluoreerde gassen - ook bekend als F-gassen - en ozonafbrekende stoffen. Hoewel ze in kleinere hoeveelheden aanwezig zijn dan CO2 in de atmosfeer, kunnen ze een aanzienlijk opwarmend effect hebben.

EP-leden roepen op tot ambitieuze emissiereducties van gefluoreerde broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen. Zij moedigen aan het voorstel van de Europese Commissies waar mogelijk het gebruik van alternatieven voor gefluoreerde broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen aan te moedigen of maatregelen te nemen om lekkage en emissie tijdens productie of gebruik te verminderen.

Op 30 maart 2023 heeft het Parlement zijn standpunten over vermindering van de uitstoot van gefluoreerde gassen en ozonafbrekende stoffen, waardoor het onderhandelingen met EU-regeringen kan starten.

Lees meer over de niet-C02-broeikasgassen en hun impact op de opwarming van de aarde.

Vermindering van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen

Wat zijn gefluoreerde gassen?

Gefluoreerde gassen zijn door de mens gemaakt en kunnen worden aangetroffen in gewone apparaten zoals koelkasten, airconditioning of warmtepompen, spuitbussen, oplosmiddelen en schuimblaasmiddelen. Ze zijn verantwoordelijk voor ongeveer 2.5% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU.

Hoewel F-gassen in kleinere hoeveelheden in de atmosfeer worden aangetroffen dan CO2, kunnen ze meer zonne-energie opvangen. De EU moet hun uitstoot verminderen om haar doelstelling voor 2050 te bereiken om de uitstoot terug te dringen tot netto nul.

Omdat ze de atmosferische ozonlaag niet beschadigen, worden F-gassen vaak gebruikt als vervanging voor ozonafbrekende stoffen.

Wat heeft de EU tot nu toe gedaan?

F-gassen vallen onder de Paris Agreement samen met CO2, methaan en lachgas en onder internationale overeenkomsten over ozonafbrekende stoffen.

Om de uitstoot van F-gassen te beheersen, heeft de EU de F-gas verordening en Richtlijn mobiele airconditioningsystemen. Elk jaar de Dat meldt het Europees Milieuagentschap over de productie, import, export, vernietiging en grondstofgebruik van F-gassen die worden uitgestoten door bedrijven in de EU.

advertentie

Wat wil het Parlement?

Om de F-gassen in de EU verder te verminderen, willen de EP-leden:

  • Versterking van de door de Commissie voorgestelde nieuwe eisen die het op de interne markt brengen van producten die F-gassen bevatten, verbieden
  • Uitfasering van fluorkoolwaterstoffen (HFK's) - vaak gebruikt in airconditioning en koeling - tegen 2050 op de EU-markt gebracht.
  • Zorg voor nauwlettend toezicht om ervoor te zorgen dat de HFK-phase-down de RePowerEU doelstellingen voor de inzet van warmtepompen.
  • Verhoog de handhaving om illegale handel en niet-naleving te voorkomen

De Commissie schat dat haar voorstellen voor de F-gasverordening tot 310 2 miljoen ton CO2050-equivalent zouden besparen, wat evenveel is als de totale jaarlijkse broeikasgasemissies van Spanje in 2019.

Uitfaseren van ozonafbrekende gassen

Wat zijn ozonafbrekende stoffen?

Gevonden in vergelijkbare apparaten als F-gassen, ozonafbrekende stoffen zijn ook door de mens gemaakte chemicaliën. Wanneer ze de bovenste lagen van de atmosfeer bereiken, kunnen deze stoffen de ozonlaag beschadigen, die de aarde beschermt tegen gevaarlijke zonnestraling.

Wat heeft de EU tot nu toe gedaan?

Vanwege hun impact op het milieu worden stoffen die de ozonlaag aantasten door de EU geleidelijk uit de handel genomen in overeenstemming met een wereldwijde overeenkomst uit 1989, bekend als de Protocol van Montreal inzake stoffen die de ozonlaag afbreken en te voldoen de klimaatdoelstellingen van de EU en de Overeenkomst van Parijs.

Wat wil het Parlement?

Om de uitstoot van ozonafbrekende stoffen, steun van EP-leden het voorstel van de Commissie voor een actualisering van de wetgeving, inclusief een verbod op de productie, het gebruik of de handel in dergelijke stoffen, behalve in strikt omschreven gevallen. Ze roepen ook op tot beter toezicht, verbeterde handhaving en strengere straffen om illegale activiteiten te voorkomen.

Volgens de Commissie zouden de voorgestelde wijzigingen in de verordening over ozonafbrekende stoffen leiden tot een besparing van nog eens 180 miljoen ton CO2-equivalent in 2050 - evenveel als de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen van Nederland in 2019.

Methaanuitstoot verminderen

Wat is methaan?

Methaan komt van nature voor in de atmosfeer, maar wordt ook gegenereerd door menselijke activiteiten, zoals landbouw, industrie en de verbranding van fossiele brandstoffen. Het was verantwoordelijk voor 12% van de impact van de broeikasgasemissies van de EU in 2021.

Wat doet de EU?

Het Parlement heeft een resolutie aangenomen over een EU-voorstel voor een strategie om de methaanuitstoot te verminderen in oktober 2021, waarin de Commissie wordt verzocht om via de verordening inzake de verdeling van de inspanningen bindende doelstellingen en maatregelen voor methaanreductie vast te stellen voor alle sectoren. EP-leden stemmen over het standpunt van het Parlement methaanreducties in de energiesector later dit jaar.

Meer over gefluoreerde broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending