Verbind je met ons

CO2 uitstoot

Fit for 55: Nul CO2-uitstoot voor nieuwe auto's en bestelwagens in 2035 

DELEN:

gepubliceerd

on

PaHet parlement keurde de nieuwe CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen goed, onderdeel van het "Fit for 55"-pakket, ENVI, plenaire zitting .

Met 340 stemmen voor, 279 tegen en 21 onthoudingen, stemden de EP-leden in met de akkoord bereikt met de Raad over herziene CO2-emissienormen voor nieuwe auto's en bestelwagens in overeenstemming met de verhoogde klimaatambitie van de EU.

De nieuwe wetgeving zet de weg naar nul CO2-emissies voor nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen in 2035 (een EU-wagenparkbrede doelstelling om de CO2-emissies van nieuwe auto's en bestelwagens met 100% te verminderen ten opzichte van 2021). De tussentijdse emissiereductiedoelstellingen voor 2030 zijn vastgesteld op 55% voor auto's en 50% voor bestelwagens.

Andere belangrijke maatregelen waarin de verordening voorziet:

  • De Commissie zal uiterlijk in 2025 een methode presenteren voor het beoordelen en rapporteren van gegevens over de CO2-emissies gedurende de volledige levenscyclus van auto's en bestelwagens die op de EU-markt worden verkocht, indien nodig vergezeld van wetgevingsvoorstellen;
  • Uiterlijk in december 2026 zal de Commissie de kloof tussen de emissiegrenswaarden en real-world brandstof- en energieverbruikgegevens, rapporteren over een methodologie voor het aanpassen van de specifieke CO2-emissies van de fabrikant, en passende vervolgmaatregelen voorstellen;
  • Fabrikanten die verantwoordelijk zijn voor kleine productievolumes in een kalenderjaar (1 000 tot 10 000 nieuwe auto's of 1 000 tot 22 000 nieuwe bestelwagens) kunnen een afwijking krijgen tot eind 2035 (diegenen die minder dan 1 000 nieuwe voertuigen per jaar registreren, blijven vrijgesteld zijn);
  • Het huidige stimuleringsmechanisme voor voertuigen met een nul- en een lage uitstoot (ZLEV), dat fabrikanten die meer van dergelijke voertuigen verkopen (met een uitstoot van nul tot 50 g CO2/km, zoals elektrische voertuigen en goed presterende plug-inhybrides) beloont met een lagere CO2-uitstoot emissiereductiedoelstellingen, zullen worden aangepast om te voldoen aan de verwachte verkooptrends. Van 2025 tot 2029 is de ZLEV-benchmark vastgesteld op 25% voor de verkoop van nieuwe auto's en 17% voor nieuwe bestelwagens, en vanaf 2030 wordt de stimulans verwijderd;
  • Vanaf eind 2025 zal de Commissie om de twee jaar een verslag publiceren om de vooruitgang op weg naar emissievrije wegmobiliteit te evalueren.

Rapporteur Jan Huitema (Verlengen, NL) zei: “Deze verordening stimuleert de productie van emissievrije en emissiearme voertuigen. Het bevat een ambitieuze herziening van de doelstellingen voor 2030 en een emissievrije doelstelling voor 2035, cruciaal om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Deze doelstellingen scheppen duidelijkheid voor de auto-industrie en stimuleren innovatie en investeringen voor autofabrikanten. Het kopen en rijden van emissievrije auto's wordt goedkoper voor de consument en er ontstaat sneller een tweedehandsmarkt. Het maakt duurzaam rijden voor iedereen toegankelijk.”

Volgende stappen

Na de eindstemming in de plenaire vergadering moet de tekst nu ook formeel door de Raad worden goedgekeurd, voordat hij kort daarna in het Publicatieblad van de EU wordt gepubliceerd.

advertentie

Achtergrond

Op 14 juli 2021 heeft de Commissie, als onderdeel van het 'Fit for 55'-pakket, een wetsvoorstel tot herziening van de CO2-emissieprestatienormen voor nieuwe personenauto's en lichte bedrijfswagens. Het voorstel heeft tot doel bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050, voordelen te bieden aan burgers en innovatie op het gebied van emissievrije technologieën te stimuleren.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending