Verbind je met ons

CO2 uitstoot

Commissie keurt begrotingsverhoging van € 88.8 miljoen goed voor Deense regeling ter ondersteuning van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat een budgetverhoging van € 88.8 miljoen (DKK 660 miljoen), beschikbaar gesteld via de Recovery and Resilience Facility (RRF) voor een bestaande Deense regeling om de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw te verminderen, in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels . Het verhoogde budget dat via het RRF moet worden gefinancierd, na de positieve beoordeling door de Commissie van het Deense herstel- en veerkrachtplan en de goedkeuring ervan door de Raad (SA.63890), wordt toegewezen aan een bestaande Deense regeling (ZA. 58791) reeds goedgekeurd door de Commissie op 21 mei 2021.

De maatregel geldt tot 31 december 2026 en had een aanvankelijk budget van € 238 miljoen (1.8 miljard DKK). De primaire doelstelling van deze regeling is bij te dragen aan de Deense doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 70 met 2030% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. De steun zal ertoe bijdragen dat koolstofrijke landbouwgrond uit productie wordt genomen en vervolgens wordt omgezet in natuurgebieden door de natuurlijke hydrologie ervan te herstellen door het ontkoppelen van rioleringen en het opnieuw nat maken van het land. De bestaande regeling is beoordeeld op de naleving ervan: EU-richtsnoeren voor staatssteun in de land- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden, die steun mogelijk maken om de ontwikkeling van bepaalde economische activiteiten te vergemakkelijken, in dit geval de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw. De Commissie heeft nu geconcludeerd dat de aanvullende financiering die via de RRF aan de bestaande Deense regeling is toegewezen, niets verandert aan de initiële beoordeling van de regeling, die in overeenstemming blijft met de EU-staatssteunregels. Alle investeringen en hervormingen die staatssteun inhouden die zijn opgenomen in de nationale herstelplannen die in het kader van de RRF worden gepresenteerd, moeten ter voorafgaande goedkeuring bij de Commissie worden aangemeld, tenzij ze vallen onder een van de groepsvrijstellingsregels voor staatssteun, met name de algemene groepsvrijstellingsverordening (GBER) en, voor de landbouwsector, de groepsvrijstellingsverordening landbouw (ABER).

De Commissie zal dergelijke maatregelen met voorrang beoordelen en heeft de lidstaten in de voorbereidende fasen van de nationale plannen begeleiding en ondersteuning geboden om de snelle inzet van het RRF te vergemakkelijken. Tegelijkertijd zorgt de Commissie er in haar besluit voor dat de toepasselijke staatssteunregels worden nageleefd, om het gelijke speelveld in de eengemaakte markt te behouden en ervoor te zorgen dat de RRF-middelen worden gebruikt op een manier die concurrentieverstoringen tot een minimum beperkt en verdring particuliere investeringen niet.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer SA.63890 in het worden gemaakt staatssteun register op de Commissie concurrentie website zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending