Verbind je met ons

Klimaatverandering

Het Parlement keurt een nieuwe doelstelling voor koolstofputten goed die de klimaatambitie van de EU voor 2030 verhoogt 

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Nieuwe wet verhoogt de EU-doelstelling voor koolstofputten voor de landgebruik- en bosbouwsector, die de broeikasgassen in de EU in 2030 met tot wel 57% zou moeten verminderen in vergelijking met 1990, plenaire zitting, ENVI.

Het Parlement heeft met 479 stemmen voor, 97 tegen en 43 onthoudingen de herziening aangenomen van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF), die tot doel heeft de natuurlijke koolstofputten te verbeteren om van de EU tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken en verbetering van de biodiversiteit in overeenstemming met de Europese Green Deal.

Zowel EU- als nationale doelstellingen om koolstofputten tegen 2030 te stimuleren

De EU-doelstelling voor 2030 voor de netto verwijdering van broeikasgassen (BKG) in de sector land, verandering in landgebruik en bosbouw zal worden vastgesteld op 310 miljoen ton CO2-equivalent, wat ongeveer 15% meer is dan nu. Deze nieuwe EU-doelstelling zou de broeikasgasemissies van de EU in 2030 verder moeten verlagen van 55% tot ongeveer 57% ten opzichte van het niveau van 1990.

Alle EU-lidstaten zullen hebben nationaal bindende doelstellingen voor 2030 voor verwijderingen en emissies van LULUCF op basis van recente verwijderingsniveaus en potentieel voor verdere verwijderingen. De huidige regels gelden tot 2025, waarbij EU-landen ervoor moeten zorgen dat de emissies in de LULUCF-sector niet hoger zijn dan de hoeveelheid die is verwijderd. Vanaf 2026 hebben de EU-landen een vierjarige begroting voor 2026-2029 in plaats van bindende jaarlijkse doelstellingen.

Governance, flexibiliteit en monitoring

Lidstaten kunnen verhuiskredieten kopen of verkopen tussen LULUCF en de Regeling voor het delen van inspanningen om hun doelen te bereiken. Een mechanisme zal er ook voor zorgen dat lidstaten compensatie krijgen als zich natuurrampen voordoen, zoals bosbranden.

advertentie

Monitoring, rapportage en verificatie van emissies en verwijderingen zullen worden verbeterd, onder meer door meer geografische gegevens en teledetectie te gebruiken, zodat de voortgang van de EU-landen bij het bereiken van hun doelstellingen nauwkeuriger kan worden gevolgd.

EU-landen zullen verplicht zijn om corrigerende maatregelen te nemen als de voortgang in de richting van hun doel niet voldoende is. Er komt ook een boete voor niet-naleving: 108% van de GHG boven hun 2026-2029 GHG-budget zal worden toegevoegd aan hun 2030-doelstelling. Om ervoor te zorgen dat de EU-doelstelling wordt gehaald, zal de Commissie uiterlijk zes maanden na de eerste algemene inventarisatie die is overeengekomen in het kader van de Overeenkomst Paris. Indien nodig zal de Commissie wetgevingsvoorstellen indienen.

Offerte

Na de stemming, rapporteur Ville Niinistö (Groenen/EFA, FI) zei: “De putten van de EU zijn de afgelopen tien jaar afgenomen. Deze wet zal ervoor zorgen dat de landsector zijn steentje zal bijdragen bij het aanpakken van de klimaatcrisis, aangezien we nu een ambitieuzere doelstelling en waarborgen hebben, zoals betere gegevens en strengere rapportagevereisten, meer transparantie en een evaluatie tegen 2025. Voor het eerst , beschouwt deze wetgeving biodiversiteit en de klimaatcrisis samen en zullen lidstaten ook rekening moeten houden met het do-no-significant-harm-principe.”

Volgende stappen

De tekst moet ook nog formeel door de Raad worden goedgekeurd. Het wordt vervolgens gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en treedt 20 dagen later in werking.

Achtergrond

De herziening van de LULUCF-regels maakt deel uit van de 'Geschikt voor 55 in 2030 pakket', het plan van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 55 met ten minste 2030% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, in overeenstemming met de Europese klimaatwet.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending