Verbind je met ons

Klimaatverandering

Klimaatverandering: EU-bossen beter gebruiken als koolstofputten  

DELEN:

gepubliceerd

on

Ontdek hoe de EU de kracht van bossen wil gebruiken om CO2 te absorberen om klimaatverandering te bestrijden en haar ecologische voetafdruk nog verder te verkleinen via onze infographics, Maatschappij.

De EU heeft verschillende initiatieven om de uitstoot te verminderen. Aangezien bossen een cruciale rol spelen bij het opvangen van kooldioxide uit de atmosfeer die anders zou bijdragen aan de opwarming van de aarde, werkt de EU aan regels om haar koolstofputten te vergroten.

De milieucommissie van het Parlement stemde voor een update van de regels voor landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) sector op 17 mei. De EP-leden stemmen in juni over de bijgewerkte regels.

Lees verder voor de belangrijkste feiten en cijfers over bossen in EU-landen en wat het Parlement voorstelt om hun capaciteit om kooldioxide uit de atmosfeer op te vangen te versterken.

Het belang van bossen in de EU: belangrijkste feiten

De bossen in de EU absorberen elk jaar het equivalent van 7% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU.

De EU heeft 159 miljoen hectare bos, goed voor 43.5% van het landoppervlak. De bosbedekking kan aanzienlijk verschillen van EU-land tot EU-land, van iets meer dan 10% in Malta tot bijna 70% in Finland.

Bossen dienen niet alleen als koolstofputten, maar bieden ook tal van ecosysteemdiensten: ze helpen de bodem te beschermen tegen erosie, maken deel uit van de waterkringloop, beschermen de biodiversiteit door een habitat te bieden aan tal van soorten en reguleren het lokale klimaat.

Infografiek over bossen in de EU
Bossen bezetten 43.3% van het land van de EU  

Welke sectoren worden getroffen door deze wetgeving?

De herziene plannen hebben betrekking op de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw, die voornamelijk bosgrond en landbouwgrond omvat, evenals land waarvan het gebruik is veranderd naar of van een van deze vormen van gebruik.

Deze sector stoot broeikasgassen uit. Bijvoorbeeld door veranderingen in landgebruik, vooral wanneer bossen worden gebruikt voor iets anders zoals akkerland, wanneer bomen worden gekapt of vanwege het vee op landbouwgrond.

Het is echter ook de enige sector die CO2 uit de atmosfeer kan halen, voornamelijk via bossen.

Waarop dringt het Parlement aan?

EP-leden willen de natuurlijke koolstofputten van de EU vergroten, bijvoorbeeld door wetlands en moerassen te herstellen, nieuwe bossen aan te planten en ontbossing een halt toe te roepen. Dit zou leiden tot een nog grotere reductie van de EU-emissies dan de doelstelling van 55% voor 2030.

Het voorstel van de Europese Commissie om niet-CO2-emissies van de landbouw op te nemen in de landgebruikssector kreeg geen steun van leden van de milieucommissie van het Parlement, die vinden dat de verwijderingen door koolstofputten - van nature vluchtig en kwetsbaar - niet mogen worden gebruikt om andere emissies te compenseren. De prioriteit moet blijven om de emissies van andere sectoren drastisch te verminderen.

Het Parlement wil dat de Commissie vanaf 2 om de vijf jaar specifieke doelen voor de EU-landen vaststelt voor de opname van CO2035 in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw.

Infographic over hoe bossen helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
Bossen helpen het equivalent van 7% van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in de EU te verminderen.  

EU-inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

De herziening van de regels voor landgebruik en bosbouw maakt deel uit van het Fit for 55-pakket dat tot doel heeft de EU-doelstelling te halen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 55 met ten minste 2030% te verminderen, zoals vastgelegd in de Klimaatwet.

Andere stukken wetgeving in het pakket omvatten onder meer voorstellen over: emissiehandel, inspanningsverdeling tussen EU-landen, auto-emissies, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Ontdek meer  

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending