Verbind je met ons

Biodiversiteit

Oceaanbiodiversiteit: wereldwijde overeenkomst over bescherming en duurzaam gebruik van hulpbronnen en biodiversiteit op volle zee

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Wereldwijde onderhandelingen zijn afgerond over het baanbrekende Verdrag van de volle zee om de oceaan te beschermen, aantasting van het milieu aan te pakken, klimaatverandering tegen te gaan en verlies aan biodiversiteit te voorkomen.

Het nieuwe verdrag maakt het mogelijk tot stand brengen van grootschalige beschermde mariene gebieden op volle zee, die ook nodig zijn om te voldoen aan de wereldwijde toezegging van de Kunming-Montreal Global Biodiversity Agreement afgelopen december gesloten om tegen 30 ten minste 2030% van de oceaan te beschermen. Voor het eerst vereist het verdrag ook beoordeling van de impact van economische activiteiten op de biodiversiteit op volle zee. Ontwikkelingslanden zullen worden ondersteund bij hun deelname in en uitvoering van het nieuwe verdrag door een sterke component van capaciteitsopbouw en overdracht van mariene technologie, gefinancierd uit een verscheidenheid aan openbare en particuliere bronnen en door een billijk mechanisme voor het delen van de potentiële voordelen van mariene genetische hulpbronnen.

Dit 'Biodiversity Beyond National Jurisdiction'-verdrag, vandaag overeengekomen op de 5th Intergouvernementele Conferentie in New York, is het resultaat van meer dan tien jaar wereldwijde inzet om oplossingen te vinden voor dit cruciale mondiale milieuprobleem. De EU en haar lidstaten hebben het voortouw genomen BBNJ Hoge Ambitie Coalitiedie een sleutelrol speelden bij het bereiken van de overeenkomst. De coalitie brengt 52 landen samen die zich op het hoogste politieke niveau inzetten voor ambitieuze acties voor de bescherming van de oceaan. Het was gelanceerd op de One Ocean Summit 2022 in Brest door President von der Leyen samen met het Franse voorzitterschap van de Raad.

Volgende stappen

Nu de onderhandelingen zijn afgerond, treedt de overeenkomst in werking zodra 60 staten hebben geratificeerd. De EU zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat dit snel gebeurt en om ontwikkelingslanden te helpen zich voor te bereiden op de tenuitvoerlegging ervan. Daartoe, de EU heeft 40 miljoen euro toegezegd als onderdeel van een mondiaal oceaanprogramma en heeft leden van de High Ambition Coalition uitgenodigd om binnen hun mogelijkheden hetzelfde te doen.

De formele goedkeuring van het verdrag zal plaatsvinden zodra de juridische schrobbeurt in VN-talen is voltooid.

Achtergrond

advertentie

De volle zee biedt de mensheid ecologische, economische, sociale en voedselzekerheid voordelen van onschatbare waarde en heeft dringend bescherming nodig.

Gebieden buiten de nationale jurisdictie beslaan bijna tweederde van de wereldzeeën, bestaande uit de volle zee en de zeebodem buiten de nationale jurisdictie. Ze bevatten mariene hulpbronnen en biodiversiteit en bieden de mensheid ecologische, economische, sociale, culturele, wetenschappelijke en voedselzekerheidsvoordelen van onschatbare waarde. Ze staan ​​echter steeds meer onder druk door vervuiling (waaronder geluid), overexploitatie, klimaatverandering en afnemende biodiversiteit.

Geconfronteerd met deze uitdagingen en met het oog op de toekomstige toenemende vraag naar mariene hulpbronnen voor onder meer voedsel, medicijnen, mineralen en energie, was een overweldigende meerderheid van staten het eens over de noodzaak van dit verdrag op volle zee, dat de vorm aanneemt van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst onder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS) om de hulpbronnen van deze gebieden te beschermen en duurzaam te gebruiken. De overeenkomst zal bestaande beginselen in UNCLOS verder implementeren om tot een meer holistisch beheer van activiteiten op volle zee te komen. Deze beginselen omvatten de plicht om samen te werken, het mariene milieu te beschermen en te behouden en om voorafgaande effectbeoordelingen van activiteiten uit te voeren.

Deze uitvoeringsovereenkomst is de derde in zijn soort na specifieke overeenkomsten over mijnbouw op de zeebodem in 1994 en het beheer van grensoverschrijdende en over grote afstanden trekkende visbestanden in 1995. De nieuwe overeenkomst zou UNCLOS op de hoogte brengen van de ontwikkelingen en uitdagingen die zich sindsdien hebben voorgedaan. werd dertig jaar geleden ontwikkeld en zou de verwezenlijking van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, in het bijzonder duurzame ontwikkelingsdoelstelling 14 ('Leven onder water') verder ondersteunen.

Meer informatie

Website van de Commissie over de coalitie met hoge ambitie en de BBNJ-onderhandelingen "Protecting the ocean, time for action"

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending