Verbind je met ons

Dierproeven

EU-overgang naar kooivrije landbouw mag niet worden uitgesteld ondanks onvermijdelijke uitdagingen

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De geleidelijke afschaffing van kooisystemen in de EU-dierhouderij, waartoe de Europese Commissie zich heeft verplicht, zal onvermijdelijk uitdagingen met zich meebrengen, maar dit is geen geldige reden om de overgang na 2027 uit te stellen, zei Compassion in World Farming EU vandaag (9 december).

Olga Kikou, hoofd van Compassion in World Farming EU, sprak tijdens een paneldiscussie over de uitfasering van kooien op de conferentie "EU Animal Welfare Today and Tomorrow", georganiseerd door de Commissie.

"We moeten kooien zo snel mogelijk verbieden, omdat deze een wreed systeem vertegenwoordigen dat niet tot onze huidige samenleving behoort", zei ze. “We kunnen lessen trekken uit het verleden. De uitfasering van onvruchtbare legbatterijen voor kippen duurde langer dan gepland en zelfs na het einde van een lange overgangsperiode voldeden veel lidstaten nog steeds niet aan de wet. [Voor de uitfasering van alle gekooide systemen] moeten we een zo kort mogelijke overgangsperiode invoeren en daar streng in zijn.”   

Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides en dr. Jane Goodall, PhD, DBE, oprichter – The Jane Goodall Institute en UN Messenger for Peace, spraken ook voor een verschuiving naar meer plantaardige diëten. “Ik ben gestopt met vlees eten toen ik hoorde over de bio-industrie. Ik keek naar het stuk vlees in mijn bord en ik dacht dat dit symbool stond voor pijn, angst, dood. Ik wil het niet eten', zei dr. Goodall.

Beiden onderstreepten het belang van het Europese burgerinitiatief 'End the Cage Age', dat werd ondertekend door 1.4 miljoen burgers in alle EU-landen en leidde tot de toezegging van de Commissie. "In een democratie hebben we de plicht om de stem van de burgers te laten horen, zelfs als dit compromissen met zich meebrengt", benadrukte commissaris Kyriakides.

Kikou wees erop dat, door de veehouderij in de EU minder intensief te maken, het beëindigen van de landbouw in kooien zou helpen om de milieuvoordelen te behalen die door de EU Green Deal worden nagestreefd.

“Elk jaar worden in de EU meer dan 9 miljard landdieren geslacht. Het huidige industriële landbouwsysteem vereist enorme hoeveelheden voer waarvan de productie leidt tot enorme ontbossing en onomkeerbare landdegradatie over de hele wereld. Overschakelen naar een ander landbouwmodel waarin we kwaliteit boven kwantiteit verkiezen, met minder dieren in veel betere omstandigheden, zal goed zijn voor dieren, mensen en de planeet”, zei ze.

advertentie

Kikou voegde eraan toe dat het verminderen van het aantal dieren dat in nauwe opsluiting wordt gehouden door kooien te verbieden ook de verspreiding van zoönotische ziekten zou helpen voorkomen. Dit punt werd gevalideerd door een wetenschapper van het Europees Agentschap voor voedselveiligheid die deelnam aan de paneldiscussie en zei dat "overschakelen naar buitensystemen geen bedreiging vormt voor de bioveiligheid, wat ook zonder kooien kan worden bereikt".

De conferentie ging ook in op cruciale dierenwelzijnskwesties tijdens transport, slacht en op boerderijniveau. Compassion in World Farming EU roept op tot het opnemen van de volgende wijzigingen in de herziening van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn die momenteel door de Commissie wordt voorbereid:

- de uitvoer van levende dieren naar derde landen voor alle vervoerswijzen verbieden en deze vervangen door handel in vlees, karkassen en genetisch materiaal;

- maatregelen nemen om het vervoer van dieren binnen de EU te verminderen en effectief te reguleren;

- pijnlijke bedwelming en slachtmethoden verbieden (bijv. CO2-verdoving bij varkens, vermalen van levende mannelijke kuikens);

- soortspecifieke wetgeving aannemen voor de bescherming van alle soorten die momenteel niet onder de richtlijn vallen, met inbegrip van ongewervelde dieren en waterdieren, en;

- implementeren van een verplicht EU-productiemethodelabel voor alle dierlijke producten.

1. De Farm to Fork-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem is een centrale pijler van de Europese Green Deal, waarin wordt uiteengezet hoe Europa tegen 2050 klimaatneutraal kan worden gemaakt. De strategie heeft tot doel de overgang naar een duurzaam voedselsysteem dat voordelen zou opleveren voor het milieu, de gezondheid, de maatschappij en de economie. De Commissie erkent dat beter dierenwelzijn de diergezondheid en de voedselkwaliteit verbetert en verbindt zich er in haar strategie toe om de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn bij te werken met als uiteindelijk doel een hoger niveau van dierenwelzijn te waarborgen.

2. Al meer dan 50 jaar, Compassie in de wereldlandbouw heeft campagne gevoerd voor het welzijn van landbouwhuisdieren en duurzame voeding en landbouw. Met meer dan een miljoen supporters hebben we vertegenwoordigers in 11 Europese landen, de VS, China en Zuid-Afrika.

3. Foto's en video's van landbouwhuisdieren zijn te vinden hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending