Verbind je met ons

Leefomgeving

Europese Green Deal: Commissie stelt nieuwe strategie voor om EU-bossen te beschermen en te herstellen

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Vandaag (16 juli) heeft de Europese Commissie de Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030, een vlaggenschipinitiatief van de Europese Green Deal die voortbouwt op de EU Biodiversiteitsstrategie voor 2030. De strategie draagt ​​bij aan de pakket maatregelen voorgesteld om tegen 55 een reductie van de broeikasgasemissies van ten minste 2030% en klimaatneutraliteit in 2050 in de EU te bereiken. Het helpt de EU ook haar toezegging na te komen om de koolstofverwijdering door natuurlijke putten te verbeteren volgens de Klimaatwet. Door de sociale, economische en milieuaspecten samen aan te pakken, wil de bosstrategie de multifunctionaliteit van de EU-bossen waarborgen en de centrale rol van boswachters benadrukken.

Bossen zijn een essentiële bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Ze fungeren als koolstofputten en helpen ons de gevolgen van klimaatverandering te verminderen, bijvoorbeeld door steden af ​​te koelen, ons te beschermen tegen zware overstromingen en de gevolgen van droogte te verminderen. Helaas hebben de Europese bossen te lijden onder veel verschillende vormen van druk, waaronder klimaatverandering.

Bescherming, herstel en duurzaam beheer van bossen

advertentie

De bosstrategie bevat een visie en concrete acties om de kwantiteit en kwaliteit van bossen in de EU te vergroten en hun bescherming, herstel en veerkracht te versterken. De voorgestelde maatregelen zullen de koolstofvastlegging vergroten door middel van verbeterde putten en voorraden en zo bijdragen aan de beperking van de klimaatverandering. De strategie verbindt zich ertoe oerbossen en oerbossen strikt te beschermen, aangetaste bossen te herstellen en ervoor te zorgen dat ze duurzaam worden beheerd - op een manier die de vitale ecosysteemdiensten die bossen bieden en waarvan de samenleving afhankelijk is, in stand houdt.

De strategie promoot de meest klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke bosbeheerpraktijken, benadrukt de noodzaak om het gebruik van houtachtige biomassa binnen de duurzaamheidsgrenzen te houden en moedigt hulpbronnenefficiënt houtgebruik aan in overeenstemming met het cascadeprincipe.

Waarborgen van de multifunctionaliteit van EU-bossen

advertentie

De strategie voorziet ook in de ontwikkeling van betalingsregelingen voor boseigenaren en -beheerders voor het leveren van alternatieve ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld door delen van hun bossen intact te houden. Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zal onder meer een kans bieden voor meer gerichte steun aan bosbouwers en aan de duurzame ontwikkeling van bossen. De nieuwe bestuursstructuur voor bossen zal een meer inclusieve ruimte creëren voor lidstaten, boseigenaren en -beheerders, de industrie, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld om te discussiëren over de toekomst van bossen in de EU en deze waardevolle activa voor de komende generaties in stand te houden.

Ten slotte kondigt de bosstrategie een wettelijk voorstel aan om de monitoring, rapportage en gegevensverzameling van bossen in de EU te intensiveren. Geharmoniseerde EU-gegevensverzameling, gecombineerd met strategische planning op het niveau van de lidstaten, zal een alomvattend beeld geven van de staat, de evolutie en de beoogde toekomstige ontwikkelingen van bossen in de EU. Dit is van het grootste belang om ervoor te zorgen dat bossen hun veelzijdige functies voor klimaat, biodiversiteit en economie kunnen waarmaken.

De strategie gaat vergezeld van een wegenkaart voor het planten van drie miljard extra bomen in heel Europa tegen 2030 met volledige inachtneming van ecologische principes - de juiste boom op de juiste plaats voor het juiste doel.

Executive Vice President van de Europese Green Deal Frans Timmermans zei: “Bossen bieden een thuis voor het grootste deel van de biodiversiteit die we op aarde aantreffen. Om ons water schoon en onze bodems rijk te laten zijn, hebben we gezonde bossen nodig. De Europese bossen lopen gevaar. Daarom zullen we ons inspannen om ze te beschermen en te herstellen, om het bosbeheer te verbeteren en om boswachters en bosbeheerders te ondersteunen. Uiteindelijk maken we allemaal deel uit van de natuur. Wat we doen om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te bestrijden, doen we voor onze eigen gezondheid en toekomst.”

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zei: "Bossen zijn de longen van onze aarde: ze zijn van vitaal belang voor ons klimaat, onze biodiversiteit, onze bodem en onze luchtkwaliteit. Bossen zijn ook de longen van onze samenleving en economie: ze zorgen voor levensonderhoud in plattelandsgebieden, leveren essentiële producten voor onze burgers en hebben door hun aard een diepe sociale waarde. De nieuwe Bosstrategie erkent deze multifunctionaliteit en laat zien hoe milieuambitie hand in hand kan gaan met economische welvaart. Door deze strategie, en met steun van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, zullen onze bossen en onze boswachters leven inblazen in een duurzaam, welvarend en klimaatneutraal Europa.”

Commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius zei: "Europese bossen zijn een waardevol natuurlijk erfgoed dat niet als vanzelfsprekend kan worden beschouwd. Het beschermen, herstellen en opbouwen van de veerkracht van Europese bossen is niet alleen essentieel om de klimaat- en biodiversiteitscrises te bestrijden, maar ook om de sociaaleconomische functies van bossen te behouden. De enorme betrokkenheid bij openbare raadplegingen laat zien dat Europeanen begaan zijn met de toekomst van onze bossen, dus we moeten de manier waarop we onze bossen beschermen, beheren en laten groeien, veranderen, zodat dit voor iedereen echte voordelen zou opleveren.”

Achtergrond

Bossen zijn een essentiële bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit dankzij hun functie als koolstofputten en hun vermogen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen, bijvoorbeeld door steden af ​​te koelen, ons te beschermen tegen zware overstromingen en droogte te verminderen gevolg. Het zijn ook waardevolle ecosystemen die een groot deel van de Europese biodiversiteit herbergen. Hun ecosysteemdiensten dragen bij aan onze gezondheid en ons welzijn door middel van waterregulering, voedselvoorziening, verstrekking van medicijnen en materialen, rampenrisicovermindering en -beheersing, bodemstabilisatie en erosiebestrijding, lucht- en waterzuivering. Bossen zijn een plek voor recreatie, ontspanning en leren, evenals een deel van het levensonderhoud.

Meer informatie

Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030

Vragen en antwoorden over de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030

Factsheet Natuur en bossen

Factsheet – 3 miljard extra bomen

3 miljard bomen website

Europese Green Deal: Commissie stelt transformatie EU-economie en -maatschappij voor om klimaatambities waar te maken

Landbouw

Landbouw: lancering van een jaarlijkse EU-biologische dag

gepubliceerd

on

Op 24 september vierden het Europees Parlement, de Raad en de Commissie de lancering van een jaarlijkse "EU-biologische dag". De drie instellingen hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin voortaan elke 23 september wordt uitgeroepen tot biologische dag van de EU. Dit volgt op de Actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie, goedgekeurd door de Commissie op 25 maart 2021, waarin de oprichting werd aangekondigd van een dergelijke dag om het bewustzijn van biologische productie te vergroten.

Tijdens de ondertekenings- en lanceringsceremonie zei landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski: "Vandaag vieren we de biologische productie, een duurzame vorm van landbouw waarbij de voedselproductie wordt gedaan in harmonie met de natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn. 23 september is ook de herfst-equinox, wanneer dag en nacht even lang zijn, een symbool van evenwicht tussen landbouw en milieu dat bij uitstek past bij biologische productie. Ik ben blij dat we samen met het Europees Parlement, de Raad en de belangrijkste actoren van deze sector deze jaarlijkse EU-biologische dag mogen lanceren, een geweldige kans om het bewustzijn van biologische productie te vergroten en de sleutelrol die het speelt in de overgang naar duurzame voedselsystemen.”

Het algemene doel van het actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie is om de productie en consumptie van biologische producten aanzienlijk te stimuleren om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategieën van boer tot bord en biodiversiteit, zoals vermindering van het gebruik van meststoffen, pesticiden en antimicrobiële middelen. De biologische sector heeft de juiste tools nodig om te groeien, zoals uiteengezet in het actieplan. Gestructureerd rond drie assen - het verhogen van de consumptie, productie verhogenen verdere verduurzaming van de sector -, 23 acties worden voorgesteld om een ​​evenwichtige groei van de sector te verzekeren.

advertentie

Acties

Om de consumptie te stimuleren omvat het actieplan acties zoals het informeren en communiceren over biologische productie, het bevorderen van de consumptie van biologische producten en het stimuleren van een groter gebruik van biologische producten in openbare kantines door middel van openbare aanbestedingen. Bovendien, om de biologische productie te verhogen, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft een belangrijk instrument om de omschakeling naar biologische landbouw te ondersteunen. Het zal worden aangevuld met bijvoorbeeld informatie-evenementen en netwerken voor het delen van beste praktijken en certificering voor groepen boeren in plaats van voor individuen. Ten slotte zal de Commissie, om de duurzaamheid van de biologische landbouw te verbeteren, ten minste 30% van het budget voor onderzoek en innovatie op het gebied van landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden besteden aan onderwerpen die specifiek of relevant zijn voor de biologische sector.

Achtergrond

advertentie

Biologische productie brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee: biologische akkers hebben zo'n 30% meer biodiversiteit, biologisch gekweekte dieren genieten een hoger dierenwelzijn en nemen minder antibiotica, biologische boeren hebben een hoger inkomen en zijn veerkrachtiger, en consumenten weten precies wat ze krijgen dankzij de EU biologisch logo.

Meer informatie

Het actieplan voor de ontwikkeling van de biologische sector

Strategie van boer tot bord

Biodiversiteitsstrategie

Biologische landbouw in één oogopslag

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Verder lezen

Educatie

EU kondigt € 25 miljoen aan voor onderwijs in crisissituaties en € 140 miljoen ter ondersteuning van onderzoek naar duurzame voedselsystemen

gepubliceerd

on

Spreken op de Global Citizen Live evenement, kondigde voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan dat de Europese Unie 140 miljoen euro toezegt om onderzoek naar duurzame voedselsystemen te ondersteunen en voedselhonger aan te pakken via CGIAR, en nog eens € 25 miljoen voor Onderwijs kan niet wachten.  

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei: “We moeten onze krachten bundelen om het coronavirus te verslaan en de wereld beter te herbouwen. Europa doet zijn deel. Vanaf het begin hebben Europeanen 800 miljoen doses vaccins met de wereld verzonden, zelfs toen we niet genoeg voor onszelf hadden. Nu moeten we opstaan, om deze pandemie wereldwijd te helpen beëindigen, honger te beëindigen, kinderen over de hele wereld gelijke kansen te geven. Team Europe heeft zich al gecommitteerd om tegen volgende zomer 500 miljoen doses vaccins te doneren aan kwetsbare landen. Bovendien legt de Europese Commissie vandaag 140 miljoen euro toe om de wereldwijde voedselzekerheid te verbeteren en extreme armoede terug te dringen, en 25 miljoen euro aan Education Cannot Wait, ter ondersteuning van onderwijs voor kinderen over de hele wereld die in conflict en crisis leven.”

Commissaris voor Internationale Partnerschappen Jutta Urpilainen zei: "We moeten ons verenigen om de SDG's weer op de rails te krijgen. Zoals we blijven constateren, kunnen we de toegang tot onderwijs nooit als vanzelfsprekend beschouwen. Team Europa heeft tot op heden bijgedragen aan meer dan 40% van de financiering van Education Cannot Wait, en de nieuwe bijdrage van € 25 miljoen van de EU zal het verder ondersteunen om de meest kwetsbare kinderen te bereiken en terug te brengen naar het onderwijs. Bovendien zullen we dankzij onze substantiële steun van € 140 miljoen aan CGIAR kansen creëren voor jongeren en vrouwen, terwijl ze een belangrijke uitdaging van vandaag aangaan, om duurzame voedselsystemen te bevorderen. Gecoördineerde wereldwijde acties zullen van doorslaggevend belang zijn voor het bereiken van een ecologische, sociale en economisch duurzame transformatie van voedselsystemen. " 

advertentie

Lees het volledige persbericht verklaring van president von der Leyen en factsheet (Engels) over de wereldwijde reactie van Team Europe COVID-19.

advertentie
Verder lezen

Landbouw

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: hoe ondersteunt de EU boeren?

gepubliceerd

on

Van het ondersteunen van boeren tot het beschermen van het milieu, het landbouwbeleid van de EU bestrijkt een reeks verschillende doelen. Leer hoe de EU-landbouw wordt gefinancierd, haar geschiedenis en haar toekomst, Maatschappij.

Wat is het gemeenschappelijk landbouwbeleid?

De EU ondersteunt de landbouw via haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP). Het werd opgericht in 1962 en heeft een aantal hervormingen ondergaan om de landbouw eerlijker voor boeren en duurzamer te maken.

advertentie

Er zijn ongeveer 10 miljoen boerderijen in de EU en de landbouw- en voedselsectoren zorgen samen voor bijna 40 miljoen banen in de EU.

Hoe wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid gefinancierd?

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gefinancierd uit de EU-begroting. Onder de EU-begroting voor 2021-2027, is € 386.6 miljard gereserveerd voor landbouw. Het is verdeeld in twee delen:

advertentie
  • € 291.1 miljard voor het Europees Landbouwgarantiefonds, dat inkomenssteun biedt aan boeren.
  • € 95.5 miljard voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, waaronder financiering voor plattelandsgebieden, klimaatactie en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Hoe ziet de EU-landbouw er vandaag uit? 

Boeren en de landbouwsector werden getroffen door COVID-19 en de EU heeft specifieke maatregelen ingevoerd om de industrie en de inkomens te ondersteunen. De huidige regels voor de besteding van GLB-middelen lopen tot 2023 als gevolg van vertragingen bij de begrotingsonderhandelingen. Hiervoor was een overgangsovereenkomst nodig om het inkomen van boeren beschermen en voedselzekerheid garanderen.

Zal de hervorming leiden tot een milieuvriendelijker gemeenschappelijk landbouwbeleid?

EU-landbouw is goed voor ongeveer 10% van de uitstoot van broeikasgassen. De hervorming moet leiden tot een milieuvriendelijker, eerlijker en transparanter EU-landbouwbeleid, zeiden de leden van het Europees Parlement na een er is een akkoord bereikt met de Raad. Het Parlement wil het GLB koppelen aan het akkoord van Parijs over klimaatverandering en tegelijkertijd de steun aan jonge boeren en kleine en middelgrote landbouwbedrijven vergroten. Het parlement stemt in 2021 over de definitieve deal en deze wordt in 2023 van kracht.

Landbouwbeleid is gekoppeld aan de Europese Green Deal en Farm to Fork-strategie van de Europese Commissie, die tot doel heeft het milieu te beschermen en gezond voedsel voor iedereen te garanderen, terwijl het levensonderhoud van de boeren wordt gewaarborgd.

Meer over landbouw

Briefing 

Controleer de voortgang van de wetgeving 

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending