Verbind je met ons

Landbouw

Langetermijnvisie voor plattelandsgebieden: voor sterkere, verbonden, veerkrachtige, welvarende plattelandsgebieden in de EU

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Europese Commissie heeft een langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU, het identificeren van de uitdagingen en zorgen waarmee ze worden geconfronteerd, en het benadrukken van enkele van de meest veelbelovende kansen die beschikbaar zijn voor deze regio's. Op basis van een vooruitziende blik en breed overleg met burgers en andere actoren in plattelandsgebieden, stelt de visie van vandaag een plattelandspact en een plattelandsactieplan voor, die erop gericht zijn onze plattelandsgebieden sterker, verbonden, veerkrachtig en welvarend te maken.

Om met succes te reageren op de megatrends en uitdagingen van globalisering, verstedelijking, vergrijzing en om de vruchten te plukken van de groene en digitale transities, zijn plaatsgevoelige beleidsmaatregelen en maatregelen nodig die rekening houden met de diversiteit van de EU-gebieden, hun specifieke behoeften en relatieve sterke punten.

In plattelandsgebieden in de hele EU is de bevolking gemiddeld ouder dan in stedelijke gebieden, en deze zal het komende decennium langzaam gaan krimpen. In combinatie met een gebrek aan connectiviteit, onderontwikkelde infrastructuur, en het ontbreken van diverse werkgelegenheidskansen en beperkte toegang tot diensten, maakt dit plattelandsgebieden minder aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Tegelijkertijd zijn plattelandsgebieden ook actieve spelers in de groene en digitale transities. Het bereiken van de doelstellingen van de digitale ambities van de EU voor 2030 kan meer kansen bieden voor de duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden buiten de landbouw, land- en bosbouw, nieuwe perspectieven ontwikkelen voor de groei van de industrie en met name diensten en bijdragen tot een betere geografische spreiding van diensten en industrieën.

advertentie

Deze langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU is bedoeld om deze uitdagingen en zorgen aan te pakken door voort te bouwen op de opkomende kansen van de groene en digitale transities in de EU en over de lessen die zijn getrokken uit de COVID 19-pandemie, en door middelen te identificeren om de levenskwaliteit op het platteland te verbeteren, evenwichtige territoriale ontwikkeling te bereiken en economische groei te stimuleren.

Landelijk pact

Een nieuw plattelandspact zal actoren op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau betrekken om de gedeelde doelstellingen van de visie te ondersteunen, de economische, sociale en territoriale cohesie te bevorderen en in te spelen op de gemeenschappelijke ambities van plattelandsgemeenschappen. De Commissie zal dit kader faciliteren via bestaande netwerken en de uitwisseling van ideeën en beste praktijken op alle niveaus aanmoedigen.

advertentie

EU-actieplan voor plattelandsontwikkeling

Vandaag heeft de Commissie ook een actieplan voorgesteld om duurzame, samenhangende en geïntegreerde plattelandsontwikkeling te stimuleren. Verschillende EU-beleidslijnen bieden al steun aan plattelandsgebieden en dragen zo bij tot hun evenwichtige, eerlijke, groene en innovatieve ontwikkeling. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het cohesiebeleid zullen van fundamenteel belang zijn bij de ondersteuning en uitvoering van dit actieplan, terwijl ze vergezeld zullen gaan van een aantal andere EU-beleidsterreinen die samen deze visie werkelijkheid zullen maken.

De visie en het actieplan identificeren vier actiegebieden, ondersteund door vlaggenschipinitiatieven, om het volgende mogelijk te maken:

  • Sterkere: focus op het versterken van plattelandsgemeenschappen, het verbeteren van de toegang tot diensten en het faciliteren van sociale innovatie;
  • aangesloten: de connectiviteit verbeteren, zowel op het gebied van vervoer als op het gebied van digitale toegang;
  • Veerkrachtig: behoud van natuurlijke hulpbronnen en vergroening van landbouwactiviteiten om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijkertijd te zorgen voor sociale veerkracht door toegang te bieden tot opleidingscursussen en diverse hoogwaardige banen;
  • Welvarend: de economische activiteiten diversifiëren en de toegevoegde waarde van landbouw- en agrovoedingsactiviteiten en agrotoerisme verbeteren.

De Commissie zal de uitvoering van het EU-actieplan voor het platteland ondersteunen en monitoren en het regelmatig bijwerken om ervoor te zorgen dat het relevant blijft. Het zal ook blijven samenwerken met de lidstaten en actoren op het platteland om een ​​dialoog over plattelandskwesties te onderhouden. Verder, “landelijke proofing” zal worden ingevoerd waarbij het EU-beleid wordt beoordeeld door een landelijke lens. Het doel is om de potentiële impact en implicaties van een beleidsinitiatief van de Commissie op het gebied van banen op het platteland, groei en duurzame ontwikkeling beter te identificeren en er rekening mee te houden.

Eindelijk, a landelijke observatorium zal binnen de Commissie worden opgericht om het verzamelen en analyseren van gegevens over plattelandsgebieden verder te verbeteren. Dit zal bewijzen opleveren voor de beleidsvorming met betrekking tot plattelandsontwikkeling en de uitvoering van het plattelandsactieplan ondersteunen.

Volgende stappen

De aankondiging van vandaag van de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden markeert de eerste stap naar sterkere, beter verbonden, veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden tegen 2040. Het plattelandspact en het EU-plattelandsactieplan zullen de belangrijkste componenten zijn om deze doelen te bereiken.

Tegen eind 2021 zal de Commissie samenwerken met het Comité van de Regio's om de weg naar de doelstellingen van de visie te onderzoeken. Tegen medio 2023 zal de Commissie de balans opmaken van de door de EU en de lidstaten gefinancierde acties die zijn uitgevoerd en geprogrammeerd voor plattelandsgebieden. Een openbaar verslag, dat begin 2024 zal worden gepubliceerd, zal gebieden identificeren waar meer steun en financiën nodig zijn, evenals de te volgen weg, op basis van het EU-plattelandsactieplan. De discussies rond het rapport zullen bijdragen aan de reflectie over de voorbereiding van de voorstellen voor de programmeringsperiode 2028-2034.

Achtergrond

De noodzaak van het ontwerpen van een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden werd onderstreept in het verslag van voorzitter Von der Leyen politieke richtlijnen en in de missiebrieven aan Vice-voorzitter ŠuicaCommissaris Wojciechowski als Commissaris Ferreira

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zei: "Landelijke gebieden zijn van cruciaal belang voor de EU vandaag de dag, ze produceren ons voedsel, beschermen ons erfgoed en beschermen onze landschappen. Zij spelen een sleutelrol in de groene en digitale transitie. We moeten deze plattelandsgemeenschappen echter de juiste instrumenten bieden om de kansen die voor ons liggen ten volle te benutten en de uitdagingen waarmee ze momenteel worden geconfronteerd, aan te pakken. De Lange Termijnvisie Landelijk Gebied is een eerste stap in de transformatie van ons landelijk gebied. Het nieuwe GLB zal bijdragen aan de visie door een slimme, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector te bevorderen, milieuzorg en klimaatactie te versterken en het sociaaleconomische weefsel van plattelandsgebieden te versterken. We zullen ervoor zorgen dat het EU-plattelandsactieplan een duurzame ontwikkeling van onze plattelandsgebieden mogelijk maakt.”

Artikel 174 VWEU roept de EU op om bijzondere aandacht te besteden aan plattelandsgebieden, onder meer bij het bevorderen van de algehele harmonieuze ontwikkeling ervan, het versterken van haar economische, sociale en territoriale cohesie en het verkleinen van de ongelijkheden tussen de verschillende regio's.

A Eurobarometer-enquête is in april 2021 uitgevoerd om de prioriteiten van de Meerjarenvisie Landelijk Gebied te beoordelen. Uit het onderzoek bleek dat 79% van de EU-burgers die de EU steunden, bij beslissingen over overheidsuitgaven rekening zou moeten houden met plattelandsgebieden; 65% van alle EU-burgers vond dat de lokale regio of provincie zou moeten kunnen beslissen hoe de EU-investeringen in het platteland worden besteed; en 44% noemde vervoersinfrastructuur en verbindingen als een essentiële behoefte van plattelandsgebieden.

De Commissie liep een openbare raadpleging over de Langetermijnvisie Landelijk Gebied van 7 september t/m 30 november 2020. Ruim 50% van de respondenten geeft aan dat infrastructuur de meest urgente behoefte is voor landelijk gebied. 43 % van de respondenten noemde ook toegang tot basisdiensten en voorzieningen, zoals water en elektriciteit, evenals banken en postkantoren, als een dringende behoefte. De komende 20 jaar denken de respondenten dat de aantrekkelijkheid van plattelandsgebieden grotendeels zal afhangen van de beschikbaarheid van digitale connectiviteit (93%), van basisdiensten en e-diensten (94%) en van verbetering van de klimaat- en milieuprestaties van de landbouw (92%).

Democratie en demografie Vice-president Dubravka Šuica zei: “In de plattelandsgebieden woont bijna 30% van de EU-bevolking en het is onze ambitie om hun levenskwaliteit aanzienlijk te verbeteren. We hebben geluisterd naar hun zorgen en hebben samen met hen deze visie ontwikkeld op basis van de nieuwe kansen die worden gecreëerd door de groene en digitale transities in de EU en op de lessen die zijn getrokken uit de COVID 19-pandemie. Met deze mededeling willen we een nieuw elan creëren voor plattelandsgebieden, als aantrekkelijke, levendige en dynamische plaatsen, en natuurlijk hun essentiële karakter beschermen. We willen plattelandsgebieden en gemeenschappen een sterkere stem geven bij het bouwen aan de toekomst van Europa.”

Commissaris voor cohesie en hervormingen Elisa Ferreira (afgebeeld) zei: “Hoewel we allemaal voor dezelfde uitdagingen staan, hebben onze territoria verschillende middelen, sterke punten en capaciteiten om ze het hoofd te bieden. Ons beleid moet rekening houden met de uiteenlopende kenmerken van onze regio's. De democratische en samenhangende Unie die we willen, moet dichter bij onze burgers en territoria worden gebouwd, waarbij verschillende bestuursniveaus worden betrokken. De langetermijnvisie voor plattelandsgebieden vraagt ​​om oplossingen die zijn ontworpen voor hun specifieke behoeften en troeven, met de betrokkenheid van regionale en lokale autoriteiten en lokale gemeenschappen. Plattelandsgebieden moeten in staat zijn om basisdiensten te leveren aan hun bevolking en voort te bouwen op hun sterke punten om ankers te worden voor economische ontwikkeling. Al deze doelstellingen vormen de kern van het nieuwe cohesiebeleid voor 2021-2027.”

Voor meer informatie

Een langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU - Naar sterkere, verbonden, veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden in 2040

Factsheet over een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden

Vragen en antwoorden over een langetermijnvisie voor het platteland

Langetermijnvisie voor plattelandsgebieden

Verder lezen
advertentie

Landbouw

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: hoe ondersteunt de EU boeren?

gepubliceerd

on

Van het ondersteunen van boeren tot het beschermen van het milieu, het landbouwbeleid van de EU bestrijkt een reeks verschillende doelen. Leer hoe de EU-landbouw wordt gefinancierd, haar geschiedenis en haar toekomst, Maatschappij.

Wat is het gemeenschappelijk landbouwbeleid?

De EU ondersteunt de landbouw via haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP). Het werd opgericht in 1962 en heeft een aantal hervormingen ondergaan om de landbouw eerlijker voor boeren en duurzamer te maken.

advertentie

Er zijn ongeveer 10 miljoen boerderijen in de EU en de landbouw- en voedselsectoren zorgen samen voor bijna 40 miljoen banen in de EU.

Hoe wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid gefinancierd?

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gefinancierd uit de EU-begroting. Onder de EU-begroting voor 2021-2027, is € 386.6 miljard gereserveerd voor landbouw. Het is verdeeld in twee delen:

advertentie
  • € 291.1 miljard voor het Europees Landbouwgarantiefonds, dat inkomenssteun biedt aan boeren.
  • € 95.5 miljard voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, waaronder financiering voor plattelandsgebieden, klimaatactie en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Hoe ziet de EU-landbouw er vandaag uit? 

Boeren en de landbouwsector werden getroffen door COVID-19 en de EU heeft specifieke maatregelen ingevoerd om de industrie en de inkomens te ondersteunen. De huidige regels voor de besteding van GLB-middelen lopen tot 2023 als gevolg van vertragingen bij de begrotingsonderhandelingen. Hiervoor was een overgangsovereenkomst nodig om het inkomen van boeren beschermen en voedselzekerheid garanderen.

Zal de hervorming leiden tot een milieuvriendelijker gemeenschappelijk landbouwbeleid?

EU-landbouw is goed voor ongeveer 10% van de uitstoot van broeikasgassen. De hervorming moet leiden tot een milieuvriendelijker, eerlijker en transparanter EU-landbouwbeleid, zeiden de leden van het Europees Parlement na een er is een akkoord bereikt met de Raad. Het Parlement wil het GLB koppelen aan het akkoord van Parijs over klimaatverandering en tegelijkertijd de steun aan jonge boeren en kleine en middelgrote landbouwbedrijven vergroten. Het parlement stemt in 2021 over de definitieve deal en deze wordt in 2023 van kracht.

Landbouwbeleid is gekoppeld aan de Europese Green Deal en Farm to Fork-strategie van de Europese Commissie, die tot doel heeft het milieu te beschermen en gezond voedsel voor iedereen te garanderen, terwijl het levensonderhoud van de boeren wordt gewaarborgd.

Meer over landbouw

Briefing 

Controleer de voortgang van de wetgeving 

Verder lezen

Landbouw

Voorgestelde opheffing van het verbod op lamsvlees in de VS welkom nieuws voor de industrie

gepubliceerd

on

De FUW heeft in 2016 een ontmoeting gehad met de USDA om de exportmogelijkheden van lamsvlees te bespreken. Van links naar rechts, de Amerikaanse landbouwspecialist Steve Knight, de Amerikaanse adviseur voor landbouwaangelegenheden Stan Phillips, FUW senior beleidsmedewerker dr. Hazel Wright en FUW-president Glyn Roberts

De Farmers' Union of Wales heeft het nieuws verwelkomd dat het al lang bestaande verbod op de invoer van Welsh lamsvlees in de Verenigde Staten binnenkort wordt opgeheven. De aankondiging werd gedaan door de Britse premier Boris Johnson op woensdag 22 september. 

De FUW heeft de afgelopen tien jaar tijdens verschillende bijeenkomsten met de USDA lang gesproken over het vooruitzicht om het ongerechtvaardigde verbod op te heffen. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales heeft benadrukt dat de potentiële markt voor BGA Welsh Lamb in de VS binnen vijf jaar na opheffing van de exportbeperkingen naar schatting maar liefst £ 20 miljoen per jaar waard is.

advertentie

Sprekend vanuit zijn schapenboerderij in Carmarthenshire, zei FUW vice-president Ian Rickman: "Nu moeten we meer dan ooit andere exportmarkten verkennen en tegelijkertijd onze lang gevestigde markten in Europa beschermen. De Amerikaanse markt is er een waar we graag veel sterkere relaties mee willen ontwikkelen en het nieuws dat dit verbod binnenkort kan worden opgeheven, is zeer welkom nieuws voor onze schapenindustrie."

advertentie
Verder lezen

Landbouw

Landbouw: Commissie keurt nieuwe geografische aanduiding uit Hongarije goed

gepubliceerd

on

De Commissie heeft de toevoeging van 'Szegedi tükörponty' uit Hongarije in het register van beschermde geografische aanduidingen (BGA). 'Szegedi tükörponty' is een vis van de karpersoort, geproduceerd in de regio Szeged, nabij de zuidgrens van Hongarije, waar een systeem van visvijvers is aangelegd. Het alkalische water van de vijvers geeft de vissen een bijzondere vitaliteit en veerkracht. Het schilferige, roodachtige, smaakvolle vlees van de vis die in deze vijvers wordt gekweekt, en het frisse aroma zonder bijsmaken, kunnen rechtstreeks worden toegeschreven aan het specifieke zoute land.

De kwaliteit en smaak van de vis worden direct beïnvloed door de goede zuurstoftoevoer aan de bodem van het meer in de visvijvers die op zoute grond zijn ontstaan. Het vruchtvlees van „Szegedi tükörponty” bevat veel eiwitten, weinig vet en is zeer smaakvol. De nieuwe benaming zal worden toegevoegd aan de lijst van 1563 producten die al zijn beschermd in de eAmbrosia databank. Meer informatie online op hoogwaardige producten.

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending