Verbind je met ons

Leefomgeving

Vergroening vervoer 'moet realistische alternatieven bieden'

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

In een tijdens de plenaire vergadering van juni goedgekeurd advies stelt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) dat de energietransitie – zonder de doelstellingen ervan te ontkennen – rekening moet houden met de economische en sociale kenmerken van alle delen van Europa en open moet staan ​​voor een permanente dialoog met maatschappelijke organisaties.

Het EESC steunt de vergroening van het vervoer, maar benadrukt dat de energietransitie eerlijk moet zijn en levensvatbare en realistische alternatieven moet bieden die rekening houden met de specifieke economische en sociale territoriale kenmerken en behoeften van alle delen van Europa, met inbegrip van plattelandsgebieden.

Dit is de belangrijkste boodschap van het advies dat is opgesteld door Pierre Jean Coulon en Lidija Pavić-Rogošić en is aangenomen tijdens de plenaire vergadering van de commissie in juni. In zijn beoordeling van het Witboek vervoer uit 2011, dat tot doel heeft de afhankelijkheid van het vervoerssysteem van olie te doorbreken zonder in te boeten aan efficiëntie en mobiliteit, neemt het EESC een krachtig standpunt in.

advertentie

Het beperken van vervoerswijzen is geen optie: het doel moet co-modaliteit zijn, niet modal shift. Bovendien moet de ecologische transitie zowel sociaal rechtvaardig zijn als het concurrentievermogen van het Europese vervoer behouden, met volledige implementatie van de Europese vervoersruimte, als onderdeel van de volledige implementatie van de interne markt. Vertragingen in dit opzicht zijn betreurenswaardig.

In een commentaar op de goedkeuring van het advies in de marge van de plenaire vergadering, zei Coulon: "Het terugdringen van de mobiliteit is geen alternatief. We steunen alle maatregelen om het vervoer energiezuiniger te maken en de uitstoot te verminderen. Europa maakt een periode van tegenwind door, maar dit mag niet leiden tot koerswijzigingen in termen van sociale en ecologische verwachtingen van de verschillende Europese initiatieven."

Voortdurende raadpleging van maatschappelijke organisaties

advertentie

Het EESC moedigt een open, voortdurende en transparante gedachtewisseling aan over de uitvoering van het Witboek tussen het maatschappelijk middenveld, de Commissie en andere relevante spelers, zoals nationale autoriteiten op verschillende niveaus, en benadrukt dat dit de betrokkenheid en het begrip van het maatschappelijk middenveld zal verbeteren, evenals nuttige feedback voor beleidsmakers en degenen die de uitvoering uitvoeren.

"Het Comité vestigt de aandacht op het belang van het verkrijgen van de steun van het maatschappelijk middenveld en belanghebbenden, onder meer door middel van een participatieve dialoog, zoals gesuggereerd in onze eerdere adviezen over deze kwestie", voegde Pavić-Rogošić eraan toe. "Een goed begrip en brede acceptatie van strategische doelen zal zeer nuttig zijn bij het behalen van resultaten."

Het EESC wijst ook op de noodzaak van een krachtiger sociale evaluatie en herhaalt de verklaring in zijn advies uit 2011 over de Sociale aspecten van het EU-vervoersbeleid, dringt er bij de Europese Commissie op aan de nodige maatregelen te nemen om de harmonisatie van de sociale normen voor het verkeer binnen de EU te waarborgen, rekening houdend met het feit dat in dit opzicht ook een internationaal gelijk speelveld nodig is. De oprichting van een EU-waarnemingscentrum voor sociale zaken, werkgelegenheid en opleiding in de vervoerssector is een prioriteit.

Voortgang tijdig en effectief monitoren

Met betrekking tot het evaluatieproces voor het Witboek 2011 wijst het EESC erop dat de procedure laat in gang is gezet en dat het Comité er alleen bij betrokken was omdat het daar uitdrukkelijk om had gevraagd.

De Commissie moet een duidelijk plan hebben om haar strategische documenten vanaf het begin te monitoren en regelmatig voortgangsverslagen over de uitvoering ervan te publiceren, zodat tijdig kan worden beoordeeld wat is bereikt en wat niet en waarom, en dienovereenkomstig te handelen.

In de toekomst wil het EESC blijven profiteren van regelmatige voortgangsverslagen over de uitvoering van de strategieën van de Commissie en een effectieve bijdrage leveren aan het vervoersbeleid.

Achtergrond

Het witboek van 2011 Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – Naar een concurrerend en hulpbronnenefficiënt vervoerssysteem de belangrijkste doelstelling van het Europese vervoersbeleid vaststellen: een vervoerssysteem opzetten dat de Europese economische vooruitgang schraagt, het concurrentievermogen vergroot en hoogwaardige mobiliteitsdiensten biedt, terwijl middelen efficiënter worden gebruikt.

De Commissie heeft gevolg gegeven aan bijna alle beleidsinitiatieven die in het Witboek zijn gepland. De olieafhankelijkheid van de transportsector in de EU is weliswaar duidelijk aan het afnemen, maar nog steeds hoog. Er is ook beperkte vooruitgang geboekt bij het aanpakken van het probleem van de verkeersopstoppingen, dat in Europa aanhoudt.

Verschillende initiatieven in het kader van het Witboek hebben de sociale bescherming van vervoerders verbeterd, maar het maatschappelijk middenveld en onderzoeksorganisaties vrezen nog steeds dat ontwikkelingen zoals automatisering en digitalisering de toekomstige arbeidsomstandigheden in het vervoer negatief kunnen beïnvloeden.

De behoeften van het EU-vervoersbeleid zijn daarom vandaag grotendeels nog steeds relevant, met name wat betreft het verbeteren van de milieuprestaties en het concurrentievermogen van de sector, het moderniseren ervan, het verbeteren van de veiligheid en het verdiepen van de interne markt.

Landbouw

Landbouw: lancering van een jaarlijkse EU-biologische dag

gepubliceerd

on

Op 24 september vierden het Europees Parlement, de Raad en de Commissie de lancering van een jaarlijkse "EU-biologische dag". De drie instellingen hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin voortaan elke 23 september wordt uitgeroepen tot biologische dag van de EU. Dit volgt op de Actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie, goedgekeurd door de Commissie op 25 maart 2021, waarin de oprichting werd aangekondigd van een dergelijke dag om het bewustzijn van biologische productie te vergroten.

Tijdens de ondertekenings- en lanceringsceremonie zei landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski: "Vandaag vieren we de biologische productie, een duurzame vorm van landbouw waarbij de voedselproductie wordt gedaan in harmonie met de natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn. 23 september is ook de herfst-equinox, wanneer dag en nacht even lang zijn, een symbool van evenwicht tussen landbouw en milieu dat bij uitstek past bij biologische productie. Ik ben blij dat we samen met het Europees Parlement, de Raad en de belangrijkste actoren van deze sector deze jaarlijkse EU-biologische dag mogen lanceren, een geweldige kans om het bewustzijn van biologische productie te vergroten en de sleutelrol die het speelt in de overgang naar duurzame voedselsystemen.”

Het algemene doel van het actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie is om de productie en consumptie van biologische producten aanzienlijk te stimuleren om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategieën van boer tot bord en biodiversiteit, zoals vermindering van het gebruik van meststoffen, pesticiden en antimicrobiële middelen. De biologische sector heeft de juiste tools nodig om te groeien, zoals uiteengezet in het actieplan. Gestructureerd rond drie assen - het verhogen van de consumptie, productie verhogenen verdere verduurzaming van de sector -, 23 acties worden voorgesteld om een ​​evenwichtige groei van de sector te verzekeren.

advertentie

Acties

Om de consumptie te stimuleren omvat het actieplan acties zoals het informeren en communiceren over biologische productie, het bevorderen van de consumptie van biologische producten en het stimuleren van een groter gebruik van biologische producten in openbare kantines door middel van openbare aanbestedingen. Bovendien, om de biologische productie te verhogen, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft een belangrijk instrument om de omschakeling naar biologische landbouw te ondersteunen. Het zal worden aangevuld met bijvoorbeeld informatie-evenementen en netwerken voor het delen van beste praktijken en certificering voor groepen boeren in plaats van voor individuen. Ten slotte zal de Commissie, om de duurzaamheid van de biologische landbouw te verbeteren, ten minste 30% van het budget voor onderzoek en innovatie op het gebied van landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden besteden aan onderwerpen die specifiek of relevant zijn voor de biologische sector.

Achtergrond

advertentie

Biologische productie brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee: biologische akkers hebben zo'n 30% meer biodiversiteit, biologisch gekweekte dieren genieten een hoger dierenwelzijn en nemen minder antibiotica, biologische boeren hebben een hoger inkomen en zijn veerkrachtiger, en consumenten weten precies wat ze krijgen dankzij de EU biologisch logo.

Meer informatie

Het actieplan voor de ontwikkeling van de biologische sector

Strategie van boer tot bord

Biodiversiteitsstrategie

Biologische landbouw in één oogopslag

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Verder lezen

Educatie

EU kondigt € 25 miljoen aan voor onderwijs in crisissituaties en € 140 miljoen ter ondersteuning van onderzoek naar duurzame voedselsystemen

gepubliceerd

on

Spreken op de Global Citizen Live evenement, kondigde voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan dat de Europese Unie 140 miljoen euro toezegt om onderzoek naar duurzame voedselsystemen te ondersteunen en voedselhonger aan te pakken via CGIAR, en nog eens € 25 miljoen voor Onderwijs kan niet wachten.  

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei: “We moeten onze krachten bundelen om het coronavirus te verslaan en de wereld beter te herbouwen. Europa doet zijn deel. Vanaf het begin hebben Europeanen 800 miljoen doses vaccins met de wereld verzonden, zelfs toen we niet genoeg voor onszelf hadden. Nu moeten we opstaan, om deze pandemie wereldwijd te helpen beëindigen, honger te beëindigen, kinderen over de hele wereld gelijke kansen te geven. Team Europe heeft zich al gecommitteerd om tegen volgende zomer 500 miljoen doses vaccins te doneren aan kwetsbare landen. Bovendien legt de Europese Commissie vandaag 140 miljoen euro toe om de wereldwijde voedselzekerheid te verbeteren en extreme armoede terug te dringen, en 25 miljoen euro aan Education Cannot Wait, ter ondersteuning van onderwijs voor kinderen over de hele wereld die in conflict en crisis leven.”

Commissaris voor Internationale Partnerschappen Jutta Urpilainen zei: "We moeten ons verenigen om de SDG's weer op de rails te krijgen. Zoals we blijven constateren, kunnen we de toegang tot onderwijs nooit als vanzelfsprekend beschouwen. Team Europa heeft tot op heden bijgedragen aan meer dan 40% van de financiering van Education Cannot Wait, en de nieuwe bijdrage van € 25 miljoen van de EU zal het verder ondersteunen om de meest kwetsbare kinderen te bereiken en terug te brengen naar het onderwijs. Bovendien zullen we dankzij onze substantiële steun van € 140 miljoen aan CGIAR kansen creëren voor jongeren en vrouwen, terwijl ze een belangrijke uitdaging van vandaag aangaan, om duurzame voedselsystemen te bevorderen. Gecoördineerde wereldwijde acties zullen van doorslaggevend belang zijn voor het bereiken van een ecologische, sociale en economisch duurzame transformatie van voedselsystemen. " 

advertentie

Lees het volledige persbericht verklaring van president von der Leyen en factsheet (Engels) over de wereldwijde reactie van Team Europe COVID-19.

advertentie
Verder lezen

Landbouw

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: hoe ondersteunt de EU boeren?

gepubliceerd

on

Van het ondersteunen van boeren tot het beschermen van het milieu, het landbouwbeleid van de EU bestrijkt een reeks verschillende doelen. Leer hoe de EU-landbouw wordt gefinancierd, haar geschiedenis en haar toekomst, Maatschappij.

Wat is het gemeenschappelijk landbouwbeleid?

De EU ondersteunt de landbouw via haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP). Het werd opgericht in 1962 en heeft een aantal hervormingen ondergaan om de landbouw eerlijker voor boeren en duurzamer te maken.

advertentie

Er zijn ongeveer 10 miljoen boerderijen in de EU en de landbouw- en voedselsectoren zorgen samen voor bijna 40 miljoen banen in de EU.

Hoe wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid gefinancierd?

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gefinancierd uit de EU-begroting. Onder de EU-begroting voor 2021-2027, is € 386.6 miljard gereserveerd voor landbouw. Het is verdeeld in twee delen:

advertentie
  • € 291.1 miljard voor het Europees Landbouwgarantiefonds, dat inkomenssteun biedt aan boeren.
  • € 95.5 miljard voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, waaronder financiering voor plattelandsgebieden, klimaatactie en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Hoe ziet de EU-landbouw er vandaag uit? 

Boeren en de landbouwsector werden getroffen door COVID-19 en de EU heeft specifieke maatregelen ingevoerd om de industrie en de inkomens te ondersteunen. De huidige regels voor de besteding van GLB-middelen lopen tot 2023 als gevolg van vertragingen bij de begrotingsonderhandelingen. Hiervoor was een overgangsovereenkomst nodig om het inkomen van boeren beschermen en voedselzekerheid garanderen.

Zal de hervorming leiden tot een milieuvriendelijker gemeenschappelijk landbouwbeleid?

EU-landbouw is goed voor ongeveer 10% van de uitstoot van broeikasgassen. De hervorming moet leiden tot een milieuvriendelijker, eerlijker en transparanter EU-landbouwbeleid, zeiden de leden van het Europees Parlement na een er is een akkoord bereikt met de Raad. Het Parlement wil het GLB koppelen aan het akkoord van Parijs over klimaatverandering en tegelijkertijd de steun aan jonge boeren en kleine en middelgrote landbouwbedrijven vergroten. Het parlement stemt in 2021 over de definitieve deal en deze wordt in 2023 van kracht.

Landbouwbeleid is gekoppeld aan de Europese Green Deal en Farm to Fork-strategie van de Europese Commissie, die tot doel heeft het milieu te beschermen en gezond voedsel voor iedereen te garanderen, terwijl het levensonderhoud van de boeren wordt gewaarborgd.

Meer over landbouw

Briefing 

Controleer de voortgang van de wetgeving 

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending