Verbind je met ons

Leefomgeving

Frans Timmermans van het EESC: 'De Europese Green Deal zal rechtvaardig zijn, of zal gewoon niet zijn'

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Frans Timmermans heeft maatregelen aangekondigd om de meest kwetsbaren te beschermen tegen de mogelijke uitbreiding van het emissiehandelssysteem tot verwarmings- en transportbrandstoffen, en heeft geluisterd naar de voorstellen van het EESC om de besluitvorming van bedrijven over de groene transitie te verbeteren door middel van sociale dialoog.

Bij de verwelkoming van Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de plenaire vergadering van het EESC op woensdag (9 juni), zei EESC-voorzitter Christa Schweng dat het EESC een trouwe bondgenoot van de Commissie is geweest bij haar klimaatactie. Het had de voorstellen van de Commissie gesteund om de uitstoot tegen 2030 moediger te verminderen dan oorspronkelijk gepland. Het was ook zijn actieve partner in de inspanningen om de jonge circulaire economie in Europa te ondersteunen, waarbij de twee instellingen in 2017 het European Circular Economy Stakeholder Platform lanceerden als een go-to-resource voor baanbrekende bedrijven in heel Europa.

Nu Europa nadacht over hoe we beter kunnen opbouwen na de COVID-19-pandemie, was er meer dan ooit een sociaal akkoord nodig om een ​​rechtvaardige groene transitie te garanderen.

advertentie

"De Green Deal is een ambitieuze groeistrategie voor de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en een economische impuls te geven," zei Schweng, "maar de sociale, arbeids-, gezondheids- en gelijkheidsdimensies moeten worden versterkt om ervoor te zorgen dat geen enkele persoon, gemeenschap, werknemer , sector of regio achterblijft."

Timmermans benadrukte dat de sociale dimensie van de groene transitie de grootste zorg van de Commissie was, aangezien de pandemie de sociale ongelijkheden buiten proportie had opgeblazen, waardoor de samenleving "op scherp stond". Hij beschreef de belangrijkste elementen van het Fit for 55-pakket dat op 14 juli wordt uitgebracht.

Sociale rechtvaardigheid verankeren in klimaatmaatregelen

advertentie

Het pakket zou "sociale rechtvaardigheid in de nieuwe voorstellen verankeren", zei Timmermans, door:

· De last van klimaatactie eerlijk verdelen tussen industrieën, overheden en individuen, en;

· invoering van een sociaal mechanisme om de impact op de meest kwetsbare maatregelen te verzachten, zoals de mogelijke uitbreiding van de emissiehandel tot verwarmings- en transportbrandstoffen.

"Wees gerust", zei Timmermans, "als we deze stap zetten en huishoudens daardoor met stijgende kosten worden geconfronteerd, zorgen we ervoor dat er een sociaal mechanisme, een sociaal fonds voor klimaatactie, komt dat eventuele nadelige effecten kan compenseren. ."

"We moeten kwetsbare huishoudens beschermen tegen mogelijke prijsstijgingen voor verwarmings- en transportbrandstoffen, vooral in regio's waar schone opties niet direct beschikbaar zijn", aldus Timmermans. "Dus als we emissiehandel voor deze brandstoffen zouden invoeren, betekent dat dat we ook een stap verder moeten gaan in onze inzet voor sociale rechtvaardigheid. Elk voorstel over emissiehandel in deze nieuwe sectoren moet tegelijkertijd met een voorstel voor de sociale impact komen. ."

De stem van de arbeiders in de vergelijking brengen

Als onderdeel van het debat hoorde Timmermans de bijdrage van het EESC aan de totstandkoming van een social deal die integraal deel uitmaakt van de Green Deal. De voorstellen, opgesteld door rapporteur Norbert Kluge, zijn gericht op een sterkere werknemersparticipatie in de besluitvorming van ondernemingen en op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

"De sociale dialoog is van het grootste belang om een ​​nauwe band tussen de Green Deal en sociale rechtvaardigheid te garanderen", aldus Kluge. "Wij geloven dat door de stem van de arbeiders te laten horen, we de kwaliteit van de economische beslissingen die bedrijven nemen bij de overgang naar een groen model kunnen verbeteren."

"Werknemersinformatie, raadpleging en participatie op bestuursniveau geven de voorkeur aan een meer langetermijnbenadering en verbeteren de kwaliteit van de besluitvorming in een economische hervormingsagenda." zei meneer Kluge.

Uit een rapport van de Hans Böckler Foundation over hoe het bedrijfsleven in Europa de financiële crisis van 2008-2009 doorstond, bleek dat bedrijven met een werknemersinclusieve raad van toezicht niet alleen robuuster waren, maar ook sneller herstelden van de gevolgen ervan. Ze ontsloegen minder werknemers, handhaafden hogere investeringen in R&D, boekten hogere winsten en vertoonden minder volatiliteit op de kapitaalmarkt. Over het algemeen waren ze ook meer gericht op de langetermijnbelangen van het bedrijf.

Het EESC benadrukt echter dat een social deal als essentieel onderdeel van een green deal niet alleen met werk te maken heeft. Het gaat om inkomen, sociale zekerheid en fiscale steun voor iedereen die het nodig heeft, ook voor mensen die helemaal geen toegang hebben tot werk.

Er is een actief arbeidsmarktbeleid nodig, samen met doeltreffende openbare diensten voor arbeidsvoorziening, socialezekerheidsstelsels die zijn aangepast aan veranderende arbeidsmarktpatronen en passende vangnetten op het gebied van minimuminkomen en sociale diensten voor de meest kwetsbare groepen.

Lees de volledige tekst van Timmermans' toespraak.

Bekijk het debat met Frans Timmermans op de Twitter-account van het EESC @EU_EESC

Het EESC-advies Geen Green Deal zonder social deal zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van het EESC.

Landbouw

Landbouw: lancering van een jaarlijkse EU-biologische dag

gepubliceerd

on

Op 24 september vierden het Europees Parlement, de Raad en de Commissie de lancering van een jaarlijkse "EU-biologische dag". De drie instellingen hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin voortaan elke 23 september wordt uitgeroepen tot biologische dag van de EU. Dit volgt op de Actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie, goedgekeurd door de Commissie op 25 maart 2021, waarin de oprichting werd aangekondigd van een dergelijke dag om het bewustzijn van biologische productie te vergroten.

Tijdens de ondertekenings- en lanceringsceremonie zei landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski: "Vandaag vieren we de biologische productie, een duurzame vorm van landbouw waarbij de voedselproductie wordt gedaan in harmonie met de natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn. 23 september is ook de herfst-equinox, wanneer dag en nacht even lang zijn, een symbool van evenwicht tussen landbouw en milieu dat bij uitstek past bij biologische productie. Ik ben blij dat we samen met het Europees Parlement, de Raad en de belangrijkste actoren van deze sector deze jaarlijkse EU-biologische dag mogen lanceren, een geweldige kans om het bewustzijn van biologische productie te vergroten en de sleutelrol die het speelt in de overgang naar duurzame voedselsystemen.”

Het algemene doel van het actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie is om de productie en consumptie van biologische producten aanzienlijk te stimuleren om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategieën van boer tot bord en biodiversiteit, zoals vermindering van het gebruik van meststoffen, pesticiden en antimicrobiële middelen. De biologische sector heeft de juiste tools nodig om te groeien, zoals uiteengezet in het actieplan. Gestructureerd rond drie assen - het verhogen van de consumptie, productie verhogenen verdere verduurzaming van de sector -, 23 acties worden voorgesteld om een ​​evenwichtige groei van de sector te verzekeren.

advertentie

Acties

Om de consumptie te stimuleren omvat het actieplan acties zoals het informeren en communiceren over biologische productie, het bevorderen van de consumptie van biologische producten en het stimuleren van een groter gebruik van biologische producten in openbare kantines door middel van openbare aanbestedingen. Bovendien, om de biologische productie te verhogen, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) blijft een belangrijk instrument om de omschakeling naar biologische landbouw te ondersteunen. Het zal worden aangevuld met bijvoorbeeld informatie-evenementen en netwerken voor het delen van beste praktijken en certificering voor groepen boeren in plaats van voor individuen. Ten slotte zal de Commissie, om de duurzaamheid van de biologische landbouw te verbeteren, ten minste 30% van het budget voor onderzoek en innovatie op het gebied van landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden besteden aan onderwerpen die specifiek of relevant zijn voor de biologische sector.

Achtergrond

advertentie

Biologische productie brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee: biologische akkers hebben zo'n 30% meer biodiversiteit, biologisch gekweekte dieren genieten een hoger dierenwelzijn en nemen minder antibiotica, biologische boeren hebben een hoger inkomen en zijn veerkrachtiger, en consumenten weten precies wat ze krijgen dankzij de EU biologisch logo.

Meer informatie

Het actieplan voor de ontwikkeling van de biologische sector

Strategie van boer tot bord

Biodiversiteitsstrategie

Biologische landbouw in één oogopslag

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Verder lezen

Educatie

EU kondigt € 25 miljoen aan voor onderwijs in crisissituaties en € 140 miljoen ter ondersteuning van onderzoek naar duurzame voedselsystemen

gepubliceerd

on

Spreken op de Global Citizen Live evenement, kondigde voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan dat de Europese Unie 140 miljoen euro toezegt om onderzoek naar duurzame voedselsystemen te ondersteunen en voedselhonger aan te pakken via CGIAR, en nog eens € 25 miljoen voor Onderwijs kan niet wachten.  

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei: “We moeten onze krachten bundelen om het coronavirus te verslaan en de wereld beter te herbouwen. Europa doet zijn deel. Vanaf het begin hebben Europeanen 800 miljoen doses vaccins met de wereld verzonden, zelfs toen we niet genoeg voor onszelf hadden. Nu moeten we opstaan, om deze pandemie wereldwijd te helpen beëindigen, honger te beëindigen, kinderen over de hele wereld gelijke kansen te geven. Team Europe heeft zich al gecommitteerd om tegen volgende zomer 500 miljoen doses vaccins te doneren aan kwetsbare landen. Bovendien legt de Europese Commissie vandaag 140 miljoen euro toe om de wereldwijde voedselzekerheid te verbeteren en extreme armoede terug te dringen, en 25 miljoen euro aan Education Cannot Wait, ter ondersteuning van onderwijs voor kinderen over de hele wereld die in conflict en crisis leven.”

Commissaris voor Internationale Partnerschappen Jutta Urpilainen zei: "We moeten ons verenigen om de SDG's weer op de rails te krijgen. Zoals we blijven constateren, kunnen we de toegang tot onderwijs nooit als vanzelfsprekend beschouwen. Team Europa heeft tot op heden bijgedragen aan meer dan 40% van de financiering van Education Cannot Wait, en de nieuwe bijdrage van € 25 miljoen van de EU zal het verder ondersteunen om de meest kwetsbare kinderen te bereiken en terug te brengen naar het onderwijs. Bovendien zullen we dankzij onze substantiële steun van € 140 miljoen aan CGIAR kansen creëren voor jongeren en vrouwen, terwijl ze een belangrijke uitdaging van vandaag aangaan, om duurzame voedselsystemen te bevorderen. Gecoördineerde wereldwijde acties zullen van doorslaggevend belang zijn voor het bereiken van een ecologische, sociale en economisch duurzame transformatie van voedselsystemen. " 

advertentie

Lees het volledige persbericht verklaring van president von der Leyen en factsheet (Engels) over de wereldwijde reactie van Team Europe COVID-19.

advertentie
Verder lezen

Landbouw

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: hoe ondersteunt de EU boeren?

gepubliceerd

on

Van het ondersteunen van boeren tot het beschermen van het milieu, het landbouwbeleid van de EU bestrijkt een reeks verschillende doelen. Leer hoe de EU-landbouw wordt gefinancierd, haar geschiedenis en haar toekomst, Maatschappij.

Wat is het gemeenschappelijk landbouwbeleid?

De EU ondersteunt de landbouw via haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP). Het werd opgericht in 1962 en heeft een aantal hervormingen ondergaan om de landbouw eerlijker voor boeren en duurzamer te maken.

advertentie

Er zijn ongeveer 10 miljoen boerderijen in de EU en de landbouw- en voedselsectoren zorgen samen voor bijna 40 miljoen banen in de EU.

Hoe wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid gefinancierd?

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gefinancierd uit de EU-begroting. Onder de EU-begroting voor 2021-2027, is € 386.6 miljard gereserveerd voor landbouw. Het is verdeeld in twee delen:

advertentie
  • € 291.1 miljard voor het Europees Landbouwgarantiefonds, dat inkomenssteun biedt aan boeren.
  • € 95.5 miljard voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, waaronder financiering voor plattelandsgebieden, klimaatactie en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Hoe ziet de EU-landbouw er vandaag uit? 

Boeren en de landbouwsector werden getroffen door COVID-19 en de EU heeft specifieke maatregelen ingevoerd om de industrie en de inkomens te ondersteunen. De huidige regels voor de besteding van GLB-middelen lopen tot 2023 als gevolg van vertragingen bij de begrotingsonderhandelingen. Hiervoor was een overgangsovereenkomst nodig om het inkomen van boeren beschermen en voedselzekerheid garanderen.

Zal de hervorming leiden tot een milieuvriendelijker gemeenschappelijk landbouwbeleid?

EU-landbouw is goed voor ongeveer 10% van de uitstoot van broeikasgassen. De hervorming moet leiden tot een milieuvriendelijker, eerlijker en transparanter EU-landbouwbeleid, zeiden de leden van het Europees Parlement na een er is een akkoord bereikt met de Raad. Het Parlement wil het GLB koppelen aan het akkoord van Parijs over klimaatverandering en tegelijkertijd de steun aan jonge boeren en kleine en middelgrote landbouwbedrijven vergroten. Het parlement stemt in 2021 over de definitieve deal en deze wordt in 2023 van kracht.

Landbouwbeleid is gekoppeld aan de Europese Green Deal en Farm to Fork-strategie van de Europese Commissie, die tot doel heeft het milieu te beschermen en gezond voedsel voor iedereen te garanderen, terwijl het levensonderhoud van de boeren wordt gewaarborgd.

Meer over landbouw

Briefing 

Controleer de voortgang van de wetgeving 

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending