Verbind je met ons

Leefomgeving

Het realiseren van de Europese Green Deal met technologie

gepubliceerd

on

Klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen waarmee de mensheid momenteel wordt geconfronteerd. Van bodemverontreiniging en luchtverontreiniging tot afvalbeheer en opwarming van de aarde, de wereld ervaart op vele manieren aantasting van het milieu. Ervoor zorgen dat we het milieu beschermen, is terecht verschoven naar het centrum van het politieke discours, wat heeft geleid tot nieuw beleid voor het aanpakken van de risico's waarmee we worden geconfronteerd, schrijft Angeliki Dedopoulou, Senior Manager, EU Public Affairs, Huawei.

Angeliki Dedopoulou Senior Manager, EU Public Affairs, Huawei

Angeliki Dedopoulou: Senior manager, EU Public Affairs, Huawei

Eind 2019 lanceerde de Europese Commissie de Europese Green Deal als langetermijnstrategie om milieu-uitdagingen aan te pakken. De Green Deal belichaamt de ambitie van de EU om klimaatverandering tegen te gaan en duurzame manieren van leven te implementeren om klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050. Een vlaggenschiponderdeel van de Green Deal is de beloofde Klimaat Law - 's werelds eerste stuk wetgeving dat alle EU-27-lidstaten verplicht om tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden. Dit zal met name worden bereikt door de emissiereductiedoelstelling voor 2030 op korte termijn te verhogen tot ten minste 55%.

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen beloofde "niemand achter te laten" in de race om deze klimaatneutrale en groene economie tegen 2050 te realiseren. "Dit is Europa's man op de maan-moment", zei ze in een videoverklaring. "Ons doel is om de economie te verzoenen met onze planeet" en "om het voor onze mensen te laten werken", voegde ze eraan toe, waarbij ze het klimaatbeleid beschreef als Europa's nieuwe groeistrategie.

Helpt AI bij het behalen van de Europese Green Deal?

 

Een groene toekomst van € 1 miljard

Om deze ambitie te ondersteunen, lanceerde de Europese Commissie een oproep van € 1 miljard in het kader van Horizon 2020 voor onderzoeks- en innovatieprojecten die reageren op de klimaatcrisis en helpen bij de bescherming van Europa's unieke ecosystemen en biodiversiteit. Dit zal Europa ook helpen te herstellen van de coronaviruscrisis door innovatieve en inclusieve oplossingen te bieden voor bestaande milieu-uitdagingen.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, zei: “De oproep van de Europese Green Deal van 1 miljard euro is de laatste en grootste oproep in het kader van Horizon 2020. Met innovatie als kern zal deze investering een rechtvaardige en duurzame overgang naar een klimaat versnellen. -neutraal Europa tegen 2050. Omdat we niet willen dat iemand achterblijft bij deze systemische transformatie, roepen we op tot specifieke acties om op nieuwe manieren met de burger in contact te komen en de maatschappelijke relevantie en impact te verbeteren. "

De Europese Green Deal is ambitieus: hij omvat bijna alle sectoren van de economie, van vervoer, energie en landbouw tot gebouwen en industrieën. Een centraal onderdeel hiervan zal zijn om ervoor te zorgen dat digitale oplossingen en ICT ten volle kunnen worden ingezet in alle sectoren van de economie. Digitale technologieën hebben het vermogen om het energieverbruik en de uitstoot in veel industrieën te verminderen, van het gebruik van big data tot IoT-oplossingen, en kunnen hernieuwbare energie stimuleren door het gebruik van AI-oplossingen. Het verstandig en efficiënt uitrollen van dergelijke oplossingen kan de gevolgen van klimaatverandering verzachten, ons helpen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de Green Deal-doelstellingen te halen.

Meer doen met minder

Digitalisering speelt een belangrijke rol in de groene transitie, waar we allemaal naartoe moeten werken. Op dit moment dragen digitale technologieën bij aan de vergroening van de economie, voornamelijk door het verlagen van transactiekosten, het verhogen van het realtime gebruik van gegevens, het belichten van onderlinge afhankelijkheden en het creëren van efficiëntie: dankzij digitalisering kunnen we meer doen met minder.

Als we naar enkele specifieke voorbeelden kijken, zien we al dat de uitrol van AI in de landbouw boeren helpt om gegevens te verwerken en de gewasproductiviteit te optimaliseren door middel van bodemmonitoring. Dit voorkomt onnodig en niet-duurzaam gebruik van chemicaliën. Een gemakkelijke overwinning als we deze technologie in handen kunnen krijgen van onze Europese boeren.

Een ander voorbeeld: door de transportsector te digitaliseren, kunnen we continu routes optimaliseren om de uitstoot te verminderen. Dit zal vooral zichtbaar worden naarmate we meer geautomatiseerde auto's op onze wegen en autolaaddiensten krijgen. Er wordt geschat dat dergelijke digitale verbeteringen het potentieel hebben om CO te verminderen2 alleen al in de transportsector met 3.6 Gigaton, terwijl in de energiesector slimme netwerken die consumenten in staat stellen slimmere energiekeuzes te maken, kunnen leiden tot een vermindering van de totale vraag en het gebruik van residentiële energiebronnen.

We staan ​​voor uitdagingen, maar we streven naar meer

Digitale technologieën hebben het algemene potentieel om een ​​wereldwijde vermindering van CO met 20% mogelijk te maken2 uitstoot tegen 2030 en zou 10 keer meer CO kunnen voorkomen2 uitstoot dan ze daadwerkelijk produceren.

Dit gaat natuurlijk niet zonder uitdagingen: ondanks het feit dat ze incrementeel is in de groene transitie, heeft de digitale industrie ook de verantwoordelijkheid om haar eigen ecologische voetafdruk te minimaliseren. ICT genereren nu 1.5% van de totale uitstoot van broeikasgassen, die naar verwachting zal groeien tot 14% in 2040 door het toegenomen gebruik van internet, smartphones en tablets en het energieverbruik door datacenters en telecomnetwerken.

Bij Huawei zetten we ons in om onze ecologische voetafdruk op verschillende manieren aan te pakken - bijvoorbeeld via onze intelligente energiebeheertechnologieën, zoals PowerStar, waarmee het stroomverbruik in intensieve technologieën kan worden bewaakt. Wanneer een eenheid die niet is gepland voor productie stroom verbruikt boven een bepaalde drempel, wordt het stroomverbruik weergegeven en schakelt het automatisch over naar de inactieve modus. In het geval van een golfsoldeerunit kunnen we bijvoorbeeld bijdragen aan het verbruik van 25.6% minder energie en kunnen we jaarlijks ongeveer 31,000 kWh aan elektriciteit besparen.

Samen meer bereiken

Om de doelstellingen van de Europese Green Deal te halen, is actie nodig van alle delen van de Europese economie. Het betekent samenwerken op gebieden die in het verleden misschien onmogelijk leken, zoals boeren die met de ICT-sector werken.

Het betekent ook dat de particuliere sector met regeringen samenwerkt om de groene transitie aan te moedigen, mensen uit te rusten met de vaardigheden die nodig zijn om de uitrol en acceptatie van digitalisering op duurzame manieren te waarborgen, en de herscholing en bijscholing van iedereen. Dit wordt een uitdagende maar noodzakelijke taak voor iedereen in de Europese Unie.

Bezoek ons ​​voor meer informatie over milieuprojecten, partnerschappen en programma's van Huawei Technologie voor een betere planeet webpagina en verken ons langetermijninitiatief voor digitale inclusie TECH4ALL.

De vier aandachtsgebieden van Huawei TECHNOLOGIE VOOR EEN BETERE PLANEET
Angeliki Dedopoulou

Angeliki Dedopoulou, senior manager van Huawei EU Public Affairs, is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen kunstmatige intelligentie, blockchain, digitale vaardigheden en groene technologieën. Voordat Angeliki bij Huawei's EU Public Affairs-team kwam, was hij meer dan vijf jaar adviseur van de Europese Commissie (via everis, een NTT-gegevensbedrijf) bij DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie. Haar belangrijkste focus tijdens deze periode was de Europese classificatie van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen (ESCO) en het Europass Digital Credential-project. Angeliki is lid van het bestuur van de Hellenic Blockchain Hub en lid van de Beltug Blockchain Taskforce.

Verdere lezing


 

Biodiversiteit

Openbare hoorzitting over verband tussen biodiversiteitsverlies en pandemieën zoals COVID-19 

gepubliceerd

on

De hoorzitting van het Parlement over 'Geconfronteerd met de zesde massa-uitsterving en toenemend risico op pandemieën: welke rol voor de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030' vindt vandaag (14 januari) plaats.

De hoorzitting, georganiseerd door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, zal ingaan op het verlies aan biodiversiteit en de mate waarin dit het risico op pandemieën verhoogt als gevolg van verandering in landgebruik, klimaatverandering en handel in wilde dieren en planten. De rol die de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 zou kunnen spelen bij het tegengaan van biodiversiteitsverlies en bij het vergroten van de EU en de wereldwijde inzet voor biodiversiteit zal worden besproken.

Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten Uitvoerend Secretaris Dr. Anne Larigauderie en Uitvoerend Directeur van het Europees Milieuagentschap Dr. Hans Bruyninckx zullen de openbare hoorzitting openen.

Het gedetailleerde programma is beschikbaar Hier kan je daar alles over lezen..

U kunt de hoorzitting live volgen Hier kan je daar alles over lezen. vanaf 9h vandaag.

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

Donderdagmiddag bespreken de leden het ontwerpverslag van de rapporteur César Luena (S&D, ES) die reageert op de Biodiversiteitsstrategie van de Commissie voor 2030 en verwelkomt het ambitieniveau in de strategie. Het ontwerprapport onderstreept dat alle belangrijke directe drijvende krachten achter verandering in de natuur moeten worden aangepakt en spreekt zijn bezorgdheid uit over bodemdegradatie, de gevolgen van klimaatverandering en het afnemende aantal bestuivers. Het behandelt ook de kwesties financiering, mainstreaming en het bestuurskader voor biodiversiteit, roept op tot een Groen Erasmus-programma gericht op herstel en instandhouding, en benadrukt de noodzaak van internationale actie, ook met betrekking tot oceaangovernance.

U kunt de commissievergadering live volgen Hier kan je daar alles over lezen. vanaf 13u15.

Meer informatie 

Verder lezen

Leefomgeving

Investeringsplan voor Europa ondersteunt de bouw en exploitatie van nieuwe windparken in Portugal

gepubliceerd

on

De Europese Investeringsbank (EIB) zal 65 miljoen euro verstrekken aan EDP Renováveis ​​SA (EDPR) voor de financiering van de bouw en exploitatie van twee onshore windmolenparken in de Portugese districten Coimbra en Guarda. De EIB-bijdrage wordt gedekt door een garantie van de Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), de belangrijkste pijler van het investeringsplan voor Europa. De windparken zullen naar verwachting een totale capaciteit hebben van 125 MW en circa 560 banen creëren tijdens de bouwfase van het project.

Als de windmolenparken eenmaal operationeel zijn, zullen ze ertoe bijdragen dat Portugal zijn energie- en klimaatplandoelstellingen haalt, evenals de bindende doelstelling van de Commissie om tegen 32 ten minste 2030% van het eindenergieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen.

Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: “Deze overeenkomst tussen de EIB en EDP Renováveis, ondersteund door het investeringsplan voor Europa, is een winnaar voor zowel het klimaat als de economie. De financiering, ondersteund door het Europees Fonds voor strategische investeringen, zal nieuwe onshore windmolenparken financieren in het westen en noorden van Portugal, waardoor het land zijn ambitieuze doelstellingen op het gebied van energie- en klimaatplannen kan halen en nieuwe banen zal creëren. "

De Investment Plan voor Europa heeft tot dusver in de hele EU € 535 miljard aan investeringen gemobiliseerd, waarvan 16% voor energiegerelateerde projecten. Het persbericht is beschikbaar Hier kan je daar alles over lezen..

Verder lezen

Biodiversiteit

One Planet Summit: President von der Leyen roept op tot een ambitieuze, wereldwijde en baanbrekende overeenkomst over biodiversiteit

gepubliceerd

on

Op 11 januari nam Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, via videoconferentie deel aan de 'One Planet Summit' voor biodiversiteit. In haar toespraak benadrukte president Von der Leyen dat "2021 het jaar zal zijn waarin de wereld een nieuw blad voor onze planeet zal omslaan" op de COP15 voor de natuur in Kunming, in mei van dit jaar. Ze riep op tot een "ambitieuze, mondiale en baanbrekende overeenkomst in Parijs-stijl ”die tijdens de COP15 moet worden opgesteld, aangezien dit niet alleen betrekking heeft op duurzame ontwikkeling, maar ook op gelijkheid, veiligheid en kwaliteit van leven. De president herhaalde de bereidheid van Europa om de weg te wijzen en zoveel mogelijk partners mogelijk aan boord, terwijl hij thuis leidt door actie en ambitie. President Von der Leyen sprak ook over het verband tussen biodiversiteitsverlies en COVID-19: “Als we niet dringend handelen om onze natuur te beschermen, staan ​​we misschien al aan het begin van een tijdperk van pandemieën. Maar we kunnen er iets aan doen. Het vereist gecoördineerde wereldwijde actie en lokale duurzame ontwikkeling. En net zoals we samenwerken voor onze 'One Planet', moeten we samenwerken voor onze 'One Health'. "

Tijdens de door Frankrijk, de Verenigde Naties en de Wereldbank georganiseerde top legde Ursula von der Leyen uit hoe de Commissie werkt aan het behoud van de biodiversiteit: “Dit toont aan dat het omslaan van een nieuw blad voor de natuur neerkomt op lokaal optreden en mondiale ambitie. Daarom versterken we met de Europese Green Deal onze eigen actie en ambitie - zowel lokaal als wereldwijd. En het nieuwe, groenere gemeenschappelijk landbouwbeleid zal ons helpen bij het beschermen van levensonderhoud en voedselzekerheid - terwijl we onze natuur en ons klimaat beschermen. " Ten slotte herinnerde ze de deelnemers aan de "plicht van Europa om ervoor te zorgen dat onze interne markt niet leidt tot ontbossing in lokale gemeenschappen in andere delen van de wereld".

Bekijk de toespraak Hier kan je daar alles over lezen., lees het volledig Hier kan je daar alles over lezen.. Lees meer over het werk van de Commissie om de biodiversiteit van onze planeet te beschermen Hier kan je daar alles over lezen..

Verder lezen
advertentie

Twitter

Facebook

Trending